Phát biểu và viết tỉ lệ thành phần thức biểu lộ nhị đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ thành phần cùng với hai đoạn thằng A"B" với C"D".

Bạn đang xem: Giải toán 8 ôn tập chương 3 phần hình học 8

Trả lời:

Định nghĩa: Hai đoạn trực tiếp AB và CD Điện thoại tư vấn là tỉ trọng với nhị đoạn thẳng A"B" và C"D" ví như bao gồm tỉ lệ thức:

*

Câu hỏi ôn tập 2 trang 89 Toán 8 tập 2:  

Phát biểu, vẽ hình, ghi mang thiết cùng Kết luận của định lý Talet vào tam giác.

Trả lời:

Định lý Talet vào tam giác:

Nếu một con đường trực tiếp tuy vậy tuy nhiên với 1 cạnh của một tam giác và cắt nhị cạnh còn sót lại thì nó định ra trên hai cạnh ấy hầu hết đoạn thẳng khớp ứng tỉ trọng.

*

Câu hỏi ôn tập 3 trang 89 Toán 8 tập 2:

Phát biểu, vẽ hình, ghi giả thiết và kết luận của định lý Talet đảo.

Trả lời:

Định lý Talet đảo:

Nếu 1 đường thẳng cắt 2 cạnh của một tam giác và định ra bên trên 2 cạnh ấy mọi đoạn trực tiếp tương xứng tỉ lệ thì con đường thẳng kia tuy nhiên tuy nhiên với cạnh sót lại của tam giác.

*

Câu hỏi ôn tập 4 trang 89 Toán thù 8 tập 2:

Phát biểu, vẽ hình, ghi trả thiết với kết luận về hệ quả của định lý Talet.

Trả lời:

Hệ quả của định lý Talet:

Nếu 1 mặt đường thẳng giảm 2 cạnh của một tam giác và tuy vậy song cùng với cạnh sót lại thì nó sinh sản thành 1 tam giác bắt đầu bao gồm 3 cạnh tương ứng cùng với tỉ lệ thành phần 3 cạnh của tam giác vẫn cho.

*

Câu hỏi ôn tập 5 trang 89 Toán thù 8 tập 2:

Phát biểu định lý về đặc thù của đường phân giác trong tam giác (vẽ hình, ghi mang thiết với kết luận).

Trả lời:

Định lý:

Trong tam giác, con đường phân giác của một góc phân tách cạnh đối lập thành 2 đoạn trực tiếp tỉ lệ thành phần cùng với 2 cạnh kề của 2 đoạn ấy.

*

Câu hỏi ôn tập 6 trang 89 Toán thù 8 tập 2:

Phát biểu khái niệm nhì tam giác đồng dạng.

Trả lời:

Tam giác A"B"C" gọi là đồng dạng với tam giác ABC nếu:

 

*

Câu hỏi ôn tập 7 trang 89 Toán 8 tập 2:

Phát biểu định lý về mặt đường trực tiếp song tuy vậy với cùng 1 cạnh của tam giác cùng giảm nhị cạnh (hoặc phần kéo dãn dài của nhị cạnh) còn sót lại.

Trả lời:

Định lý:

Một mặt đường thẳng cắt 2 cạnh của tam giác và tuy nhiên tuy nhiên với cạnh sót lại tạo nên thành một tam giác đồng dạng với tam giác đã cho.

Câu hỏi ôn tập 8 trang 89 Tân oán 8 tập 2:

Phát biểu định lý về cha ngôi trường phù hợp đồng dạng của hai tam giác.

Trả lời:

- Trường hòa hợp 1 (c.c.c):

Định lý: Nếu 3 cạnh của tam giác này tỉ lệ với 3 cạnh của tam giác kia thì 2 tam giác đó đồng dạng.

- Trường vừa lòng 2 (c.g.c):

Định lý: Nếu 2 cạnh của tam giác này tỉ lệ thành phần với 2 cạnh của tam giác cơ cùng 2 góc sản xuất vì chưng những cặp cạnh kia đều nhau, thì 2 tam giác đó đồng dạng.

- Trường thích hợp 3 (g.g):

Định lý: Nếu 2 góc của tam giác này theo thứ tự bằng 2 góc của tam giác cơ thì 2 tam giác đó đồng dạng.

Câu hỏi ôn tập 9 trang 89 Toán thù 8 tập 2:  

Phát biểu định lý về trường phù hợp đồng dạng đặc biệt của nhị tam giác vuông (trường thích hợp cạnh huyền và một cạnh góc vuông).

Xem thêm: Khoang Xanh Suối Tiên - Check In Cháy Máy Ở Động Trượt Tuyết

Trả lời:

Định lý 1: Nếu cạnh huyền và 1 cạnh góc vuông của tam giác vuông này tỉ lệ thành phần cùng với cạnh huyền cùng cạnh góc vuông của tam giác vuông cơ thì 2 tam giác vuông kia đồng dạng với nhau.