*

*

Bài 14: Ôn tập lịch sử dân tộc quả đât cận kim (từ nửa thay kỉ XVI cho năm 1917)

I. Lý thuyết

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8-1566

Cách mạng Hà Lan

Lật đổ thống trị của quốc gia Tây Ban Nha

1640-1688

Cách mạng bốn sản Anh

Msống đường đến công ty nghĩa tư bạn dạng cải tiến và phát triển, đem về quyền lợi cho quý tộc new cùng tư sản

1775-1783

Chiến tranh giành độc lập của những nằm trong địa Anh ngơi nghỉ Bắc Mĩ

Giành hòa bình, Hợp chủng quốc Hoa Kì ra đời

1789-1794

Cách mạng tư sản Pháp

Lật đổ cơ chế phong kiến, chuyển ách thống trị tư sản lên rứa quyền, mngơi nghỉ mặt đường mang đến nhà nghĩa tư bạn dạng phạt triển

Những năm 60 của nỗ lực kỉ XVIII

Cách mạng công nghiệp

Máy móc ra đời

2-1848

Tuyên ngôn của Đảng cùng sản

Là văn khiếu nại quan trọng của chủ nghĩa buôn bản hội khoa học

Quốc tế thứ nhất thành lập

Truyền bá giáo lý Mác

1871

Cck Pa-ri

Nhà nước vô sản đầu tiên bên trên nỗ lực giới

Cuối cầm cố kỉ XVIII-đầu cụ kỉ XIX

- Chủ nghĩa bốn bạn dạng đưa sang trọng tiến trình nhà nghĩa đế quốc

- Phong trào công nhân quốc tế

- Cách mạng 1905-1907 sinh hoạt Nga

- Sự hình thành những công ty độc quyền

- Các tổ chức bao gồm trị hòa bình của công nhân các nước ra đời. Quốc tế đồ vật hai

- Thất bại

1911

Cách mạng Tân Hợi(Trung Quốc)

Ra đời Trung Quốc dân quốc

1-1868

Cuộc Duy tân Minch Trị

Japan cải tiến và phát triển nhà nghĩa bốn bản

1914-1918

Chiến tranh ma trái đất thiết bị nhất

Thuộc địa được phân chia lịa

Xem tiếp: Lý tngày tiết sử 8 Bài 15: Cách mạng mon Mười Nga và cuộc chống chọi bảo đảm an toàn bí quyết mạng (1917 - 1921)