Bạn đang xem: Oxi hóa 9.2 gam ancol etylic bằng cuo

Cho m gam ancol 1-1 chức, no, mạch hsống qua bình đựng CuO (dư) nung nóng. Sau Khi bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn, trọng lượng hóa học rắn vào bình giảm 0,32 gam. Hỗn thích hợp thu được có tỉ khối khá đối với H2 là 19. Giá trị m là


Oxi hóa 6 gam ancol đơn chức A bằng oxi không gian (tất cả xúc tác cùng đun nóng) nhận được 8,4 gam hỗn hợp anđehit, ancol dư với nước. Phần trăm A bị oxi hóa là


Cho hàng các chất : phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, etanol. Số chất vào hàng phản ứng được cùng với NaOH (trong dung dịch) là :


Đốt cháy một ancol solo chức, mạch hở X nhận được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tíchVCO2 : VH2O= 4:5CTPT của X là


Đốt cháy hoàn toàn một ancol đối kháng chức X thu được 4,4 gam CO2 với 3,6 gam H2O . Nếu mang đến lượng X làm việc trên bóc tách nước tạo ra ete (H= 100%) thì số gam ete nhận được là :


Hiđrat hóa 2 anken được các thành phần hỗn hợp Z bao gồm 2 ancol thường xuyên trong hàng đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn 0,53 gam Z rồi dung nạp cục bộ thành phầm cháy vào 2 lkhông nhiều dung dịch NaOH 0,05M được hỗn hợp T trong số đó mật độ của NaOH là 0,025M (Giả sử thể tích dung dịch biến đổi ko đáng kể). Công thức kết cấu của 2 anken là


Cho hỗn hợp X gồm nhì ancol đa chức, mạch hlàm việc, thuộc thuộc hàng đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp X, chiếm được CO2 và H2O gồm tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. Hai ancol kia là


Cho m gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, bậc 1, là đồng đẳng sau đó công dụng với Na dư thu được một,68 lít khí sinh hoạt 0oC; 2atm. Mặt không giống cũng đun m gam hỗn hợp trên nghỉ ngơi 140oC cùng với H2SO4 đặc chiếm được 12,5gam tất cả hổn hợp 3 ete (H = 100%). Tên gọi của nhì ancol trong X là:


Dẫn tương đối C2H5OH qua ống đựng CuO nung lạnh được 11,76 gam hỗn hợp X tất cả anđehit, ancol dư với nước. Cho X chức năng cùng với Na dư được 2,24 lkhông nhiều H2 (nghỉ ngơi đktc). % ancol bị oxi hoá là


Chia 30,4 gam hỗn hợp X bao gồm 2 ancol solo chức thành 2 phần bằng nhau . Cho phần 1 chức năng với Na dư thu được 3,36 lít H2(đktc) .Phần 2 mang lại tác dụng hoàn toàn với CuO ở nhiệt độ cao nhận được hỡn hợp Y cất 2 anđêhit (H=100) .Toàn cỗ lượng Y phản bội ứng không còn cùng với AgNO3 trong NH3 chiếm được 86,4 gam Ag .Tên điện thoại tư vấn 2 ancol trong x là :


Oxi hóa 18,4 gam C2H5OH (H= 100 %) nhận được các thành phần hỗn hợp X bao gồm anđêhit ,axit với nước .Chia X thành 2 phần cân nhau . Phần 1 tính năng cùng với AgNO3 vào NH3 chiếm được 16,2 gam Ag . Phần 2 tác dụng hoàn toản cùng với V lkhông nhiều hỗn hợp NaOH 0,5M .Giá trị của V là ?


Đun nóng 15,2 gam tất cả hổn hợp 2 rượu no đối chọi , là đồng phân kế tiếp cùng với H2SO4 đặc ngơi nghỉ 1400C , chiếm được 12,5 gam tất cả hổn hợp 3 ete (H= 100%). Công thức của 2 rượu là :
Xem thêm: Chuẩn Bị Đồ Đi Biển Cho Nữ, Tip Nhỏ: 7 Cách Mix Đồ Cực Xinh

*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Tkhô nóng Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam