Phương thơm trình bậc nhất so với sinx cùng cosx

Cách giải Pmùi hương trình số 1 theo sinx với cosx cực hay

Cách giải Phương trình hàng đầu theo sinx cùng cosx cực hay

A. Phương thơm phdẫn giải & Ví dụ

Xét phương thơm trình asinx + bcosx = c (1) với a, b là những số thực khác 0.

*

khi đó phương trình (1) được mang đến dạng

*

Liên quan: pmùi hương trình số 1 đối với sinx và cosx

Ở đó α là cung thỏa mãn

*

Chụ ý:

*

Ví dụ minh họa

Bài 1: Giải pmùi hương trình sau: cos2x – sin2x = 0.

Lời giải:

*

Bài 2: Giải phương thơm trình sau: sin3x – √3 cos3x = 2sin2x.

Lời giải:

*

B. các bài luyện tập vận dụng

Bài 1: 3sinx + 4cosx = 0.

Lời giải:

⇔ 3/5 sin⁡x + 4/5 cos⁡x = 0

⇔ cos⁡(x-α) = 0 cùng với α là góc thảo mãn: cos⁡α = 4/5; sin⁡α = 3/5

⇔ x – α = π/2 + kπ

⇔x = π/2 + α + kπ (k ∈ Z)

Bài 2: sin7x – cos2x = √3(sin2x-cos7x).


Bạn đang xem: Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx


Xem thêm: Giải Bài Tập Tổng Và Hiệu Của Hai Vectơ, Bài 2: Tổng Và Hiệu Của Hai Vectơ

Lời giải:

⇔ sin⁡7x + √3cos⁡7x = cos⁡2x + √3sin⁡2x

*

Bài 3: Hàm số sau gồm tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

*

Lời giải:

⇔ (y-2) sin⁡2x-(y-1)cos⁡2x=-3y

*

⇔ (3y)2 ≤ (y-2)2 + (y+1)2

⇔ 7y2 + 2y – 5 ≤ 1

⇔ -1 ≤ y ≤ 5/7

Mà y nguyên ổn ⇒ y ∈ -1;0

Bài 4: Giải pmùi hương trình:

*

Lời giải:

*

*

*

Bài 5: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất x0 của 3sin3x – √3cos9x = 1 + 4sin33x.

Lời giải:

3 sin⁡3x – √3 cos⁡9x = 1 + 4sin3⁡3x

*

Dạng 1: Cách giải phương thơm trình lượng giác cơ bản Trắc nghiệm giải phương trình lượng giác cơ bản Dạng 2: Phương thơm trình bậc hai với cùng 1 hàm số lượng giác Trắc nghiệm pmùi hương trình bậc nhị với một hàm số lượng giác Trắc nghiệm phương trình hàng đầu theo sinx cùng cosx Dạng 4: Phương thơm trình quý phái bậc 2, bậc 3 lượng giác Trắc nghiệm phương thơm trình sang trọng bậc 2, bậc 3 lượng giác

Giới thiệu kênh Youtube VietJack


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 11 tại phanphoicaphe.com

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 bao gồm đáp án Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 gồm giải đáp đưa ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 gồm đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác

Chia sẻ