- Chọn bài xích -Bài 1: Mnghỉ ngơi đầu về phương thơm trìnhBài 2: Pmùi hương trình bậc nhất một ẩn và biện pháp giảiBài 3: Phương thơm trình gửi được về dạng ax + b = 0 - Luyện tập (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - Luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương thơm trình đựng ẩn ngơi nghỉ mẫu - Luyện tập (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài toán thù bằng cách lập pmùi hương trìnhBài 7: Giải bài bác toán thù bằng cách lập phương trình (tiếp) - Luyện tập (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - Bài tập)


Bạn đang xem: Phương trình chứa ẩn ở mẫu lớp 8 luyện tập

Mục lục

Xem toàn thể tư liệu Lớp 8: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 Bài 5: Phương trình cất ẩn sinh sống chủng loại – Luyện tập (trang 22-23) giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 để giúp đỡ chúng ta tập luyện năng lực suy đoán phù hợp và thích hợp ngắn gọn xúc tích, xuất hiện kỹ năng áp dụng kết thức toán thù học vào cuộc sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán thù 8 Tập 2 Bài 5 trang 19: Giá trị x = 1 có phải là nghiệm của phương thơm trình hay là không ? Vì sao ?

Lời giải

Giá trị x = 1 chưa phải là nghiệm của phương thơm trình.

Vì trên x = 1 thì

*
có mẫu mã bởi 0,vô lí

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 Bài 5 trang 20: Tìm ĐK xác minh của từng pmùi hương trình sau:

*

Lời giải

a) Phương trình

*
xác định


*

Vậy ĐKXĐ của pmùi hương trình là x ≠ ±1.

b) x – 2 ≠ 0 lúc x ≠ 2

Vậy ĐKXĐ của pmùi hương trình là x ≠ 2.

Trả lời câu hỏi Toán thù 8 Tập 2 Bài 5 trang 22: Giải những pmùi hương trình vào câu hỏi 2

Lời giải

*

Suy ra x(x + 1) = (x – 1)(x + 4)

Ta có:

x(x + 1) = (x – 1)(x + 4)

⇔ x2 + x = x2 + 4x – x – 4

⇔ x = 3x – 4

⇔ 2x = 4

⇔ x = 2 (vừa lòng ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = 2

*

Suy ra 3 = 2x – 1 – x(x – 2)

⇔ 3 = 2x – 1-(x2 – 2x)


⇔ 3 = 2x – 1 – x2 + 2x

⇔ 3 = – 1 – x2

⇔ x2 = -4(vô nghiệm)

Vậy tập nghiệm của phương trình là : S = ∅

Bài 5: Phương trình cất ẩn làm việc mẫu

Bài 27 (trang 22 SGK Toán 8 tập 2): Giải các phương thơm trình:


*

Lời giải:

a) Điều khiếu nại xác định: x ≠ -5.

*

2x – 5 = 3(x + 5)

⇔ 2x – 5 = 3x + 15

⇔ -5 – 15 = 3x – 2x

⇔ x = -trăng tròn (thỏa mãn nhu cầu điều kiện xác định).

Vậy pmùi hương trình bao gồm tập nghiệm S = -20.

b) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 0.

*

2(x2 – 6) = 2x2 + 3x

⇔ 2x2 – 12 – 2x2 – 3x = 0

⇔ 3x = 12

⇔ x = 4 (Thỏa mãn đkxđ).

Vậy pmùi hương trình tất cả tập nghiệm S = 4.

c) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 3.


*

⇔ x2 + 2x – (3x + 6) = 0

⇔ x(x + 2) – 3(x + 2) = 0

⇔ (x – 3)(x + 2) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x + 2 = 0

+ x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (Không thỏa mãn nhu cầu đkxđ)

+ x + 2 = 0 ⇔ x = -2 (Thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương trình có tập nghiệm S = -2.

d) Điều khiếu nại xác định: x ≠ -2/3.

*

⇔ 5 = (2x – 1)(3x + 2)

⇔ 2x.3x – 3x.1 + 2x.2 – 2.1 = 5

⇔ 6x2 – 3x + 4x – 2 = 5

⇔ 6x2 + x – 7 = 0.

⇔ 6x2 – 6x + 7x – 7 = 0

(Tách để đối chiếu vế trái thành nhân tử)

⇔ 6x(x – 1) + 7(x – 1) = 0

⇔ (6x + 7)(x – 1) = 0

⇔ 6x + 7 = 0 hoặc x – 1 = 0

+ 6x + 7 = 0 ⇔ 6x = – 7 ⇔ x = -7/6 (thỏa mãn nhu cầu đkxđ)

+ x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (vừa lòng đkxđ).

Vậy phương trình có tập nghiệm

*

Bài 5: Pmùi hương trình đựng ẩn sinh sống mẫu

Bài 28 (trang 22 SGK Tân oán 8 tập 2): Giải các phương trình:


*

Lời giải:

a) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 1.

*

⇔ 2x – 1 + x – 1 = 1


⇔ 3x – 2 = 1

⇔ 3x = 3

⇔ x = 1 (không thỏa mãn ĐK xác định).

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) Điều khiếu nại xác định: x ≠ -1.

*

⇔ 5x + 2x + 2 = -12

⇔ 7x + 2 = -12

⇔ 7x = -14

⇔ x = -2 (thỏa mãn nhu cầu đkxđ)

Vậy pmùi hương trình tất cả tập nghiệm S = -2

c) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 0.


*

⇔ x3 + x = x4 + 1

⇔ x4 + 1 – x – x3 = 0

⇔ (x4 – x3) + (1 – x) = 0

⇔ x3(x – 1) – (x – 1) = 0

⇔ (x3 – 1)(x – 1) = 0

⇔ (x – 1)(x2 + x + 1)(x – 1) = 0

⇔ x – 1 = 0 (vị x2 + x + 1 = (x + ½)2 + ¾ > 0 với tất cả x).

⇔ x = 1 (thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương thơm trình bao gồm tập nghiệm S = 1.

d) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 0 và x ≠ -1.

*

⇔ x(x + 3) + (x + 1)(x – 2) = 2.x(x + 1)

⇔ x(x + 3) + (x + 1)(x – 2) – 2x(x + 1) = 0

⇔ x2 + 3x + x2 + x – 2x – 2 – (2x2 + 2x) = 0

⇔ x2 + x2 – 2x2 + 3x + x – 2x – 2x – 2 = 0

⇔ 0x – 2 = 0

Phương trình vô nghiệm.

Bài 5: Pmùi hương trình cất ẩn sinh hoạt mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán 8 Tập 2)

Bài 29 (trang 22-23 SGK Toán 8 tập 2): Quý khách hàng Sơn giải phương thơm trình

*

Quý khách hàng Hà nhận định rằng Sơn giải không nên do đã nhân nhị vế với biểu thức x – 5 tất cả chứa ẩn. Hà giải bằng phương pháp rút gọn gàng vế trái như sau:

*

Lời giải:

*

Bài 5: Pmùi hương trình đựng ẩn làm việc mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Tân oán 8 Tập 2)

Bài 30 (trang 23 SGK Tân oán 8 tập 2): Giải những phương trình:

*

Lời giải:

a) Điều khiếu nại xác định: x ≠ 2.

*

⇔ 1 + 3(x – 2) = -(x – 3)

⇔ 1 + 3x – 6 = -x + 3

⇔ 3x + x = 3 + 6 – 1

⇔ 4x = 8

⇔ x = 2 (ko thỏa mãn nhu cầu đkxđ).

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) Điều kiện xác định: x ≠ -3.

*
Xem thêm: Kinh Nghiệm Đi Phượt Phú Quốc Bằng Xe Máy Từ A, Phượt Phú Quốc

⇔ 14x(x + 3) – 14x2 = 28x + 2(x + 3)

⇔ 14x2 + 42x – 14x2 = 28x + 2x + 6

⇔ 42x – 28x – 2x = 6

⇔ 12x = 6

⇔ x = một nửa.

Vậy pmùi hương trình gồm tập nghiệm S = 1/2.

Bài 5: Pmùi hương trình cất ẩn ngơi nghỉ mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Tân oán 8 Tập 2)

Bài 31 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:

*

Lời giải:

a) + Tìm điều kiện khẳng định :

x2 + x + 1 = (x2 + x + ¼) + ¾ = (x + ½)2 + ¾ > 0 với tất cả x ∈ R.

Do kia x2 + x + 1 ≠ 0 với tất cả x ∈ R.

x3 – 1 ≠ 0 ⇔ (x – 1)(x2 + x + 1) ≠ 0 ⇔ x – 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1.

Vậy ĐK xác định của phương trình là x ≠ 1.

+ Giải phương trình:

*

⇔ x2 + x + 1 – 3x2 = 2x(x – 1)

⇔ -2x2 + x + 1 = 2x2 – 2x

⇔ 4x2 – 3x – 1 = 0

⇔ 4x2 – 4x + x – 1 = 0

⇔ 4x(x – 1) + x – 1 = 0

⇔ (4x + 1)(x – 1) = 0

⇔ 4x + 1 = 0 hoặc x – 1 = 0

4x + 1 = 0 ⇔ 4x = -1 ⇔ x = -1/4 (vừa lòng đkxđ)

x – 1 = 0 ⇔ x = 1 (ko thỏa mãn đkxđ).

Vậy phương thơm trình tất cả tập nghiệm S = 1.

b) Điều kiện xác định: x ≠ 1; x ≠ 2; x ≠ 3.

*

⇔ 3(x – 3) + 2(x – 2) = x – 1

⇔ 3x – 9 + 2x – 4 = x – 1

⇔ 3x + 2x – x = 9 + 4 – 1

⇔ 4x = 12

⇔ x = 3 (ko vừa lòng điều kiện xác định)

Vậy phương thơm trình vô nghiệm.

c) Điều kiện xác định: x ≠ -2.

*

⇔ x3 + x2 + 2x + 12 = 12

⇔ x3 + x2 + 2x = 0

⇔ x(x2 + x + 2) = 0

⇔ x = 0 (vị x2 + x + 2 > 0 với tất cả x) (vừa lòng đkxđ).

Vậy tập nghiệm của phương thơm trình là S = 0.

d) Điều khiếu nại xác định: x ≠ ±3; x ≠ -7/2.

*

⇔ 13(x + 3) + (x – 3)(x + 3) = 6(2x + 7)

⇔ 13x + 39 + x2 – 9 = 12x + 42


⇔ x2 + x – 12 = 0

⇔ x2 +4x – 3x – 12 = 0

⇔ x(x + 4) – 3(x + 4) = 0

⇔ (x – 3)(x + 4) = 0

⇔ x – 3 = 0 hoặc x + 4 = 0

x – 3 = 0 ⇔ x = 3 (ko thỏa mãn nhu cầu đkxđ)

x + 4 = 0 ⇔ x = -4 (thỏa mãn nhu cầu đkxđ).

Vậy phương trình có tập nghiệm S = -4.

Bài 5: Pmùi hương trình cất ẩn sinh hoạt mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Toán thù 8 Tập 2)

Bài 32 (trang 23 SGK Tân oán 8 tập 2): Giải những phương thơm trình:

*

Lời giải:

*
*

Bài 5: Phương thơm trình chứa ẩn nghỉ ngơi mẫu

Luyện tập (trang 22-23 sgk Tân oán 8 Tập 2)

Bài 33 (trang 23 SGK Toán 8 tập 2): Tìm những quý hiếm của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2:

*