Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 được Sở Giáo Dục với Đào Tạo biên soạn.Sách gồm 6 chương:Chất – Nguyên Tử – Phân Tử, Phản Ứng Hóa Học, Mol Và Tính Toán Hóa Học, Oxi – Không Khí , Hidro – Nước cùng Dung Dịch.

Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 :

Bài 1. Msinh hoạt đầu môn hóa học

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

Bài 2. Chất – Hóa học tập 8Bài 3. Bài thực hành thực tế 1Bài 4. Nguim tử – Hóa học 8Bài 5. Nguyên tố chất hóa học – Hóa học tập 8Bài 6. Đơn chất với hợp hóa học – Phân tửBài 7. Bài thực hành 2Bài 8. Bài rèn luyện 1 – Hóa học tập 8Bài 9. Công thức hóa họcBài 10. Hóa trị – Hóa học tập 8Bài 11. Bài luyện tập 2Đề đánh giá 15 phút ít – Chương 1 – Hóa học tập 8Đề khám nghiệm 45 phút ít (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Bài 12. Sự biến hóa chấtBài 13. Phản ứng hóa họcBài 14. Bài thực hành 3Bài 15. Định điều khoản bảo toàn cân nặng – Hóa học 8Bài 16. Phương trình hóa học – Hóa học 8Bài 17. Bài luyện tập 3Đề bình chọn 15 phút ít – Chương 2 – Hóa học tập 8Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học 8

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

Bài 18. Mol – Hóa học 8Bài 19. Chuyển thay đổi thân trọng lượng thể tích cùng lượng chấtBài trăng tròn. Tỉ kân hận của chất khíBài 21. Tính theo bí quyết hóa họcBài 22. Tính theo phương trình hóa họcBài 23. Bài luyện tập 4Đề khám nghiệm 15 phút – Cmùi hương 3 – Hóa học 8Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Hóa học tập 8Đề đánh giá học tập kì 1 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

Bài 24. Tính chất của oxiBài 25. Sự lão hóa – Phản ứng hóa phù hợp – Ứng dụng của oxiBài 26. OxitBài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủyBài 28. Không khí – Sự cháyBài 29. Bài rèn luyện 5 – Hóa học 8Bài 30. Bài thực hành thực tế 4Đề kiểm tra 15 phút ít – Cmùi hương 4 – Hóa học 8Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương thơm 4 – Hóa học tập 8

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđroBài 32. Phản ứng lão hóa – khửBài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thếBài 34. Bài rèn luyện 6 – Hóa học 8Bài 35. Bài thực hành thực tế 5Bài 36. NướcBài 37. Axit – Bazơ – Muối – Hóa học 8Bài 38. Bài luyện tập 7Bài 39. Bài thực hành 6Đề khám nghiệm 15 phút ít – Chương thơm 5 – Hóa học 8Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương thơm 5 – Hóa học tập 8


Bạn đang xem: Sách giáo khoa hóa lớp 8

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

Bài 40. Dung dịchBài 41. Độ rã của một hóa học nội địa – Hóa học tập 8Bài 42. Nồng độ dung dịchBài 43. Pha chế dung dịchBài 44.

Xem thêm: Bảng Giá Chụp Hình Cưới Hồ Cốc Bạn Có Biết, Bảng Giá Chụp Hình Cưới Hồ Cốc

Bài luyện tập 8 – Hóa học tập 8Bài 45. Bài thực hành 7Đề chất vấn 15 phút ít – Chương thơm 6 – Hóa học 8Đề chất vấn 45 phút ít (1 tiết) – Cmùi hương 6 – Hóa học 8Đề chất vấn học kì 2 – Hóa học 8