Dưới đó là phần khởi rượu cồn của Unit 2, nhằm mục đích giới thiệu về chủ đề xuyên thấu cũng giống như giúp đỡ bạn phát âm đạt được một cái chú ý tổng quan tiền về chủ đề. Bài viết cung cấp nhắc nhở giải bài bác tập với phần dịch nghĩa nhằm mục đích giúp chúng ta hiểu và có tác dụng bài bác tập tốt rộng,

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

1. Listen và read.

Bạn đang xem: Unit 2: health

Nghe cùng đọc

Nick: Hi, PhongPhong: Oh, hi. You woke me up, Niông xã.Nick: But it’s ten a’clock already. Let’s go out.Phong: No, count me out. I think I’ll stay at home page & play Zooniverse on my computer.Nick: What? It’s such a beautiful day. Come on! You already got enough sleep. Let’s do something outdoors – it’s healthier.Phong: What like, Nick?Nick: How about going swimming? Or cycling? They are both really healthy.Phong: No, I don’t feel like it.Nick: You sound down Phong, are you OK?Phong: I bởi vì feel kind of sad. I eat junk food all the time, so I’m putting on weight too.Niông xã : All the more reason to go out.Phong: No, niông chồng. Plus, I think I have sầu flu – I feel week & tired. And, I might get sunburnt outside.Nick: I won’t take no for an answer. I’m coming to your house now.

Dịch:

Nick: Chào PhongPhong: Ồ, chào. Quý khách hàng vẫn thức tỉnh mình đấy NickNick: Nhưng 10 giờ đồng hồ rồi đó. Chúng ta hãy ra ngoài nghịch.Phong: Không, chớ rủ bản thân. Mình cho là mình đã ở nhà cùng đùa Zooniverse trên máy tính xách tay.Nick: Cái gì? Hôm ni là một trong ngày đẹp ttách. Thôi nào! Quý khách hàng đang ngủ đủ rồi. Chúng ta hãy ra phía bên ngoài làm những gì đi - nó mạnh khỏe hơn. Phong: Làm gì hả Nick?Nick: Chúng ta đi tập bơi đi? Hay đạp xe? Chúng phần đông tốt nhất có thể cho sức mạnh.Phong: Không, mình không thích.Nick: Cậu trông ko khỏe mạnh đó Phong, cậu ổn không?Phong: Mình cảm thấy bi ai. Mình ăn uống thức điểm tâm phần lớn dịp, chính vì như thế mình đã lên cân.Nick: Vậy là càng thêm lý do để đi ra bên ngoài.Phong: Không, Niông xã. bên cạnh đó, mình nghĩ về mình bị cảm - bản thân Cảm Xúc yếu đuối ớt cùng stress. Và, mình hoàn toàn có thể bị cháy nắng bên phía ngoài.Nick: Mình sẽ không gật đầu đồng ý câu vấn đáp ko. Bây giờ đồng hồ bản thân sẽ tới công ty cậu!

a. Can you find a word or expression that means:

Em hoàn toàn có thể search một tự hoặc cụm từ bỏ mà lại có nghĩa là

1. the name of a computer game: Zooniverse2. I don’t want to: I don’t feel like it3. feeling sad: I do feel lượt thích kind of sad4. Become fatter: put on weight5. Don’t accept it: I won’t take no for an answer

2. Read the conversation again. Who wants to vày the following things?

Đọc bài đàm thoại đợt nữa. Ai ý muốn có tác dụng gần như điều đó.

1. Stay at home. Phong2. Play computer games Phong3. Go outside Nick4. Go swimming Nick5. Avoid getting sunburnt Phong

2a. Match the health problems in the box with the pictures. Then listen & repeat.

Nối mọi sự việc sức khỏe cùng với hình hình ảnh khớp ứng. Sau kia nghe với kể lại.

a. spotsb. sunburnc.(put on) weight e. sunburnb. (put on) weight c. flu d. (an) allergy f. sickness

*

1. (an) allergy2. sickness3. flu4. (put on) weight5. sunburn6.spots

3. Which problems vày you think are most common with your classmates? Rank the problems from the most comtháng (1) khổng lồ the least comtháng (6). Then mô tả with your partner.

Bạn thấy vấn đề như thế nào thường xuyên gặp mặt cùng với bạn bè vào lớp? xếp thứ hạng các vấn đề từ thông thường (1) cho tới ít nhất (6). Sau đó share với bạn.)

1. Allergy2. sickness3. Flu4. put on weight5. sunburn

3. These people have the wrong advice. Can you match the correct advice (1-5) with the people (a-e)?

Nhìn vào lời khuyên. Những tín đồ này mang đến lời khuyên sau. quý khách hoàn toàn có thể nối lời khuim đúng với từng người

*

1-c Wear a hat2- d Wash your hands regularly3 - e Be careful with what you eat và drink4 - b Exercise regularly5 - a Wash your face regularly.

Xem thêm: 12 Địa Điểm Du Lịch Sóc Trăng Khiến Du Khách Đứng Ngồi Không Yên

4. Game

Take a card with a health problem or a piece of advice. Walk around và try lớn find the person with the thẻ that matches you

Lấy một thẻ với cùng 1 vụ việc về sức khỏe hoặc một lời khuyên. Đi loanh quanh với nỗ lực tìm kiếm người dân có thẻ khớp với bạn.