Phần language focus khiến cho bạn học tập ôn tập từ vựng với ngữ pháp của Unit 1. A visit from a pen pal, đôi khi ôn tập thì quá khứ 1-1 với thì thừa khứ đơn ho kết cấu "wish" (ước). Bài viết sau là lưu ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Soạn anh văn lớp 9 unit 1

*

LANGUAGE FOCUS - UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

1. Work with a partner. Ask and answer questions about what each person did on the weekend. (Hãy thực hành với 1 các bạn thuộc lớp. Hỏi với trả lời các thắc mắc về số đông bài toán nhưng mà mọi cá nhân sẽ có tác dụng trong ngày vào cuối tuần.)

Name (Tên)

Activities (Hoạt động)

Day / Time (Ngày/giờ)

Ba

Movie - Ghosts and Monsters

Saturday / 2 pm

Nga

Concert - Ha Noi singers

Saturday / 8 pm

Lan

Camp - Y&Y (Youth and Young Pioneer Associations)

All weekend

Nam

Soccer match - Dong Thap vs. The Cong

Sunday/4 pm

Hoa

Play - Much Ado About Nothing

Sunday / 7 pm

Giải:

Ba

What did Ba do on the weekend? (Ba vẫn làm cái gi vào cuối tuần?)=> He went to lớn see the movie called "Ghosts and Monsters". (Anh ấy đi coi phlặng “Yêu ma và quỷ quái”When did he see it? (Anh ấy coi nó Khi ngào)=> He saw it on Saturday afternoon at two o"cloông chồng. (Anh ấy coi nó vào chiều trang bị bảy dịp nhị giờ)

Nga

What did Nga vị on the weekend? (Nga đã làm những gì vào thời điểm cuối tuần?)=>She went to lớn a concert và listen khổng lồ Ha Noi singers. (Cô ấy đi xem 1 trong các buổi hòa nhạc và nghe những ca sĩ Hà Nội Thủ Đô hát)When did she go there? (Cô ấy đi Khi nào)=> She went there at 8 o"cloông xã on Saturday evening. (Cô ấy đi thời điểm 8 tiếng vào buổi tối máy bảy)

Lan

What did Lan vì on the weekend? (Lan đang làm những gì vào thời gian cuối tuần)=> She went camping with the Y & Y. (Cô ấy đã đi được gặm trại)How long did she go camping? (Cô ấy đi gặm trại trong bao lâu)=>She went camping all the weekover. (Cô ấy đi trong cả cuối tuần)

Nam

What did Nam vì on the weekend? (Nam vẫn làm những gì vào thời điểm cuối tuần?)=>He went to see a football match Dong Thap versus The Cong. (Anh ấy đi xem một trận soccer giữa Đồng Tháp cùng với Thế Công.)When did he go there? (Anh ấy đi lúc nào)=>He went there at 4 o"cloông xã on Sunday afternoon. (Anh ấy đi đến đó thời điểm 4 giờ đồng hồ chiều chủ nhật)

Hoa

What did Hoa vị on the weekend? (Hoa đã làm những gì vào thời điểm cuối tuần)=>She went khổng lồ see a play called "Much A vày about Nothing". (Cô ấy đi xem một vnghỉ ngơi kịch thương hiệu là ‘Much A vị about nothing)When did she see it? (Cô ấy xem nó lúc nào)=>She saw it at 7 o"cloông chồng on Sunday evening. (Cô ấy xem thời gian 7 giờ buổi tối chủ nhật)

2. Lan and her friends are holding a farewell tiệc nhỏ for Maryam. Write the things they did lớn prepare for the buổi tiệc nhỏ. Use the pictures & the words in the box. (Lan và chúng ta của cô ý dự định tổ chức một bữa tiệc chia tay đến Maryam. Hãy viết những gì mà người ta làm để chuẩn bị mang lại buổi tiệc. Sử dụng tranh và số đông trường đoản cú trong size.)

buy

a cake

make

flowers

hang

a picture of Ha Noi

go

colorful lamps

paint

shopping

Giải:

 

Lan baked a cake. (Lan đang nướng một cái bánh)Tan hung colorful lamps. (Tân treo các cái đèn sặc sỡ)Nga bought some flowers. (Nga download một vài bông hoa)Mai painted a picture of Ha Noi. (Mai vẽ một bức ảnh về Hà Nội)Lien went shopping. (Liên đi mua sắm)

 

3. Work with a partner. Write wishes you want to lớn make in these situations. (Thực hành với một chúng ta cùng học tập. Viết đều lời ước nhưng bạn muốn Một trong những trường hợp này.)

Giải:

a. You are not very tall. (quý khách không được cao cho lắm)=>I wish I were taller. (Tôi ước tôi cao hơn)b. It’s so hot. You want khổng lồ be in the swimming pool. (Ttách vượt nóng. quý khách hàng ý muốn sinh hoạt trong bể bơi)=>I wish I were in the swimming pool. (Tôi ước tôi phía bên trong bể bơi)c. You don’t have sầu a computer. (Quý Khách không tồn tại sản phẩm tính)=>I wish I had a computer. (ước gì tôi bao gồm một chiếc vật dụng tính)d. You live very far from school. (Quý khách hàng sinh sống xa trường)=>I wished I lived near school . (Ước gì tôi sinh sống ngay gần trường)e. You don’t have a sister. (quý khách hàng không tồn tại chị gái)=>I wish I had a sister. (Ước gì bản thân tất cả một fan chị gái)f. You draw very badly. (Quý khách hàng vẽ xấu)=>I wish I could draw well. (Ước gì mình vẽ đẹp)g. You don’t have your friend’s phone number. (Quý khách hàng không có số của người sử dụng bạn)=>I wish I had my friend’s phone number. (Ước gì mình gồm số của người tiêu dùng mình)h. You don’t know many friends. (Quý khách hàng đắn đo nhiều người bè)=>I wish I knew many friends. (Mình ước bản thân biết những bằng hữu.)i.

Xem thêm: Khám Phá Dòng Son Mistine Có Tốt Không, Son Mistine 12H Thái Lan

There aren"t any rivers and lakes in your hometown. (Không bao gồm sông hồ nào sinh hoạt quê bạn)=>I wish there were (some) rivers & lakes in my trang chính town. (Ước gì gồm sông hồ nước ở quê mình)