1.

Bạn đang xem: Unit 13 lớp 10 reading

I want to lớn see a film on TV at home page because I feel more comfortable & không lấy phí from the noise.

(Tôi mong mỏi xem một bộ phim truyện bên trên TV ở nhà, chính vì tôi cảm thấy thoải mái rộng cùng không trở nên tiếng ồn ào.)

2. I've seen some films such as “Cuốn nắn Theo Chiều Gió", “Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà ”, và “Tể Tướng Lưu Gù”, ...

(Tôi đã xem một số bộ phim nhỏng "Cuốn Theo Chiều Gió", "Nhà thờ Hằng Đức Bà", cùng "Tể Tướng Lưu Gù", ...)

3. I like to see story & science films because these films reflect the facts in real life and convey moral ideas in the film stories, và in science films, I can learn more about things around us.

(Tôi thích hợp xem phim truyện với kỹ thuật bởi vì số đông tập phim này phản chiếu thực sự vào cuộc sống thường ngày thực với truyền đạt ý tưởng đạo đức nghề nghiệp trong những mẩu truyện phim, cùng trong những tập phim kỹ thuật tôi rất có thể tìm hiểu thêm về rất nhiều lắp thêm bao quanh chúng ta.)


While

While You Read

Read the passage, và then vì chưng the tasks that follow.

(Đọc đoạn vnạp năng lượng, và kế tiếp có tác dụng bài bác tập theo sau.)

The history of what we điện thoại tư vấn cinema today began in the early 19th century. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures was phối in motion, they could give sầu the feeling of movement. In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly. In those early days, films were little more than moving photographs, usually about one minute in length. By 1905, however, films were about five or ten minutes long. They used changes of scene & camera positions to tell a story, with actors playing character parts. In the early 1910s, audiences were able to lớn enjoy the first long films, but it was not until 1915 that the cinema really became an industry. From that time, film makers were prepared to lớn make longer và better films và build special places where only films were shown. The cinema changed completely at the kết thúc of the 1920s. This was when sound was introduced. The change began in America & soon spread lớn the rest of the world. As the old silent films were being replaced by spoken ones on the screen, a new cinema size appeared, the musical cinema.

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Lịch sử của không ít gì thời buổi này họ call là năng lượng điện hình ảnh bắy đầu vào đầu thế kỷ 19. Vào thời gian kia, các bên khoa học tò mò rằng khi số đông cảnh của những hình tĩnh được làm vận động, chúng có thể sản xuất cảm xúc hoạt động. Trong nhì thập niên đầu của sự hiện lên. năng lượng điện ảnh cải cách và phát triển hối hả. Vào phần đông ngày đầu tiên này, phyên chỉ là đều hình hoạt động, hay hay lâu năm khoảng tầm một phút. Tuy nhiên khoảng 1905. những phim nhiều năm khoảng tầm năm hoặc mười phút. Chúng cần sử dụng sự biến hóa địa điểm chình họa với máy xoay phim để nói mẩu truyện, cùng với những diễn viên đóng góp những vai của nhân đồ dùng Vào trong thời gian đầu những năm 1910, khán thính già rất có thể trải nghiệm rất nhiều phyên dài đầu tiên, tuy thế mãi cho 1915 năng lượng điện hình ảnh thiệt sự trở thành một nền công nghiệp. Từ dịp kia, các bên làm phim được sẵn sàng có tác dụng phần đa phyên lâu năm cùng tốt rộng với xuất bản đa số chỗ đặc biệt khu vực kia chỉ phim được chiếu. Điện ảnh biến đổi trọn vẹn vào cuối thập niên 19đôi mươi. Đây là lúc âm tkhô cứng được giới thiệu. Sự chuyển đổi ban đầu ờ Mỹ và chẳng bao lâu bành trướng mang đến phần sót lại của quả đât. Trong Khi những phyên câm cũ đang được thay thế sửa chữa bởi vì các phim nói trên màn hình ảnh, một hình thức năng lượng điện ảnh bắt đầu, nhạc kịch.


Task 1

Task 1Find the word in the passage that can match with the definition on the right column.

(Tìm tự trong đoạn văn có thể ghép với quan niệm sống cột đề xuất.)

*

Lời giải đưa ra tiết:

1. cinema (điện ảnh)

film-making industry (ngành làm phim)

2. sequence (chuỗi)

series of related events or actions

(loạt sự kiện hoặc hành vi liên quan)

3. decade (thập kỷ)

a period of ten years

(nột khoảng thời hạn mười năm)

4. rapidly (nhanh)

quickly và in a short time

(một biện pháp gấp rút với vào một thời gian ngắn)

5. scene (cảnh phim)

part of a film (1 phần của một bộ phim)

6. character (nhân vật)

a person in a film (một tín đồ vào một bộ phim)


Task 2

Task 2Work in pairs. Answer these questions.

(Làm câu hỏi từng đôi. Trả lời thắc mắc.)

1. When did the history of cinema begin?

(Lịch sử năng lượng điện hình họa ban đầu từ bỏ Khi nào?)

2. What did scientists discover at the time?

(Các nhà công nghệ tò mò gì vào thời khắc đó?)

3. Did films in the early days have sound?

(Phyên trong số những ngày đầu bao gồm âm thanh khô không?)

4. When were audiences able khổng lồ see long films?

(lúc làm sao người theo dõi rất có thể coi phyên dài?)

5. When was sound introduced?

(Lúc nào âm tkhô giòn được giới thiệu?)

6. What size of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones?

(Hình thức bộ phim truyền hình như thế nào xuất hiện thêm tựa như các bộ phim truyền hình câm cũ đã làm được thay thế sửa chữa vị phần nhiều bộ phim truyện nói?)

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The history of cinema began in the early 19th century.

(Lịch sử của năng lượng điện hình họa ban đầu vào đầu thế kỷ 19.)

2. At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give sầu the feeling of movement.

(Vào thời đặc điểm này, những nhà kỹ thuật phân phát hiện ra rằng lúc 1 chuỗi hình ảnh tĩnh được đặt vào hoạt động, chúng ta rất có thể mang đến cảm hứng vận động.)

3. No, they didn't. (Không, họ ko làm cho vậy.)

4. Audiences were able to see long films in the easrly 1910s.

(Khán trả có thể coi đều tập phim lâu năm trong những năm 1910.)

5. The sound was introduced at the end of the 1920s.

(Âm thanh hao được giới thiệu vào thời gian cuối trong những năm 19trăng tròn.)

6. As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared.

(lúc các bộ phim câm cũ đã có được thay thế bằng rất nhiều bộ phim nói, địa điểm giải trí rạp chiếu phim phlặng music lộ diện.)


Task 3

Task 3Decide which of the options below is the best title for the passage.

(Quyết định câu lựa chọn nào trong những lựa chọn bên dưới đấy là tựa đúng nhất đến đoạn văn uống.)

A. The Story of a Film Maker (Câu chuyện ở trong phòng có tác dụng phim)

B. A Brief History of Cinema (Tóm tắt về điện ảnh)

C. The History of the Film Industry (Lịch sử của ngành công nghiệp phim)

Lời giải chi tiết:

B. A Brief History of Cinema (Tóm tắt về điện ảnh)


After

After You Read

Work in groups. Talk about the passage, using the cues below

(Làm câu hỏi từng team. Nói về đoạn văn uống, sử dụng từ lưu ý dưới đây.)

19th century

1910s

1920s

1905

1915

Lời giải bỏ ra tiết:

Cinema began in the early 19th century. And by 1905, films were about five sầu or ten minutes long. In the early 1910s, audiences were able to enjoy the first long films.

Xem thêm: Làm Hộ Chiếu Ở Đâu Tại Hà Nội? Địa Chỉ Làm Hộ Chiếu Tại Hà Nội

(Ngành công nghiệp điện ảnh ban đầu vào vào đầu thế kỷ 19. Và đến năm 1905, những bộ phim truyện dài khoảng năm tuyệt mười phút. Tại đầu trong thời điểm 1910, khán giả vẫn rất có thể trải nghiệm số đông bộ phim truyền hình nhiều năm đầu tiên.)

And it was not until 1915 that cinemas really became an industry. At the kết thúc of the 1920s, the cinema changed completely.

(Và mang đến tận năm 1915, các rạp chiếu phim giải trí phyên bắt đầu đích thực biến chuyển một ngành công nghiệp. Vào cuối trong những năm 19đôi mươi, điện hình họa đang đổi khác hoàn toàn.)