Phần Listening chỉ dẫn bí quyết làm cho bài nghe cùng với chủ thể Sources of Energy (Các mối cung cấp năng lượng) - một trong những chủ thể rất đáng để quan tâm vào chương trình Tiếng Anh lớp 11. Bài viết cung cấp những tự vựng, kết cấu đề nghị lưu ý tương tự như nhắc nhở giải bài xích tập phần Listening vào sách giáo khoa.


*

Before you listen(Trước khi bạn nghe)

Work in pairs.List some of the things you use energy for in your house.

Bạn đang xem: Giải sgk unit 11 lớp 11 sources of energy

(Làm việc theo cặp. Liệt kê một số trong những đồ vật sử dụng tích điện trong bên của doanh nghiệp.)

They are electriđô thị, oil, coal, gas, ... (Chúng là năng lượng điện, dầu, than, ga,…)

Listen and repeat.(Lắng nghe cùng đề cập lại)

ecologist: đơn vị sinh thái họcresources: tài nguyênrenewable: rất có thể khôi phụcfossil fuels: xăng hóa thạchunlimited: vô tậnfertilized: làm màu mỡ (đất)

While you listen(Trong khi chúng ta nghe)

Task 1.Listen & complete the sentences by circling the letter A, B, C or D.(Nghe với xong xuôi câu bằng phương pháp khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D.)

TAPESCRIPT – Nội dung bài nghe:

The natural environment includes all natural resources that are necessary for life: the air. the oceans, the sun and the land. Because they are vital for life these resources must be protected from pollution & conserved. Ecologists study their importance & how to lớn use them caretully.

According khổng lồ ecologists, resources are divided into 2 groups: renewable and non-renewable. When a resource can be replaced quickly, it is called renewable. If it cannot be replaced quickly & easily, it is non renewable. For example grass for animals is a renewable resource. When cows eat the grass, the resource is used. If the soil is fertilized và protected, more grass will grow. Coal, however, is nonrenewable because it takes millions of years to make coal. All fossil fuels are nonrenevvable resources.

Solar energy, air, & water are renewable resources because there is an unlimited supply. However, this definition may be changed if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the atmosphere. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth may be dangerous. If life is going lớn continue, the air must contain the correct amount of nitrogen (N), oxygene (O), carbon dioxide (CO:), and other gases. If humans continue khổng lồ pollute the air, it will not contain the correct amount of these aases.

1. Ecology is the study of human beings and their environment. (Sinch thái học là ngành phân tích về nhỏ bạn với môi trường.)2. The natural environment consists of all natural resources. (Môi trường tự nhiên và thoải mái bao gồm tất cả các mối cung cấp tài ngulặng thiên nhiên.)3. If the resource can be replaced quickly, it is called renewable. (Nếu nguồn tài nguyên được thay thế sửa chữa mau lẹ, bọn chúng được call là có thể tái sản xuất lại.)4. Grass for animals is arenewableresource. (Cỏ mang lại động vật hoang dã là một trong những nguồn tài nguyên có thể tái tạo nên lại.)5. According khổng lồ the passage, coal is nonrenewable because it takes millions of years lớn make it. (Theo đoạn văn, than ko khổng phục hồi lại vì chưng mất hàng nghìn năm để tạo nên nó.)

Task 2.Listen again lớn the last part of the talk and write in the missing words.(Nghe lại đến phần cuối của bài bác nói với viết các tự không đủ.)

Solar enerey, air, and water are renewable resources because there is an (1)__unlimited__ supply. However, this definition may change if people are not careful with these resources. The amount of solar energy that reaches the earth depends on the (2)__atmosphere__. If the atmosphere is polluted, the solar energy that reaches the earth (3)__may__ be dangerous. If life is going lớn continue, the air must contain the correct amount of nitroren (N), oxyren (O), carbon dioxide (CO), & other (4)__gases__. If humans continue khổng lồ pollute the air, it will not contain the correct (5)__amount__ of these gases.

Xem thêm: Trọn Bộ 40 Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Có Đáp Án, 10 Bài Đọc Hiểu Tiếng Anh 12

Dịch:

Năng lượng mặt trời, không khí với nước là những nguồn tài nguyên ổn rất có thể tái chế tác bởi vì tất cả một mối cung cấp hỗ trợ vô tận. Tuy nhiên, có mang này rất có thể đổi khác nếu như bé bạn ko cẩn thận cùng với số đông nguồn tài ngulặng này. Lượng tích điện phương diện trời cho Trái Đất dựa vào vào tầng khí quyển. Nếu khí quyển bị ô nhiễm, tích điện mặt ttách mang lại Trái Đất có thể khôn xiết nguy khốn. Nếu hy vọng sự sống tiếp tục, không gian bắt buộc tất cả đúng mực lượng khí ni-tơ, ô-xi, cacbonic và các khí ga không giống. Nếu loài fan liên tục làm ô nhiễm và độc hại không gian, nó đã không có đúng chuẩn mọi lượng khí ga kia nữa.

After you listen(Sau khi chúng ta nghe)

Which group vì chưng these sources of energy belons to? Put a tiông xã (√) in the right column.(Các mối cung cấp năng lượng này trực thuộc vào đội nào? Đặt dấu (√) vào cột đúng.)

Sources of energy (Nguồn tài nguyên)Non-renewable (Không thể phục hồi)Renewable (cũng có thể phục hồi)
Coal (Than đá)
Geotherman heat (Năng lượng địa nhiệt)
Petroleum (Dầu mỏ)
Solar energy (Năng lượng phương diện trời)
Oil (Dầu)
Wind energy (Năng lượng gió)
Gas (ga)