Unit 2: Clothing – Tiếng Anh Lớp 9

2. Listen And Read

2. Listen And Read Unit 2 Trang 13 SGK Tiếng Anh Lớp 9

Bài Nghe 2. Listen And Read Unit 2 Trang 13 SGK Tiếng Anh Lớp 9 MP3

https://hoctaptốt.com/wp-content/uploads/2021/06/2-listen-and-read-unit-2-trang-13-sgk-tieng-anh-lop-9.mp3

For centuries, poets, writers và musicians have sầu mentioned the ao dẻo in poems, novels và songs. The ao dai is the traditional dress of Vietnamese women. It consists of a long silk tunic that is slit on the sides and worn over loose pants. Traditionally, it was frequently worn bv both men and women. The desian and material used for men were different from those used for women. Nowadays, women usually wear it, especially on special occasions. However, many Vietnamese women today often prefer khổng lồ wear modern clothing at work, because it is more convenient.

Bạn đang xem: Listen and read

Now fashion designers want to change the traditional ao dai. Some have printed lines of poetry on the ao dai, so they look modern và very fashionable. Other designers have taken inspiration from Vietnam’s ethnic minorities. They have visited villages và studied traditional designs và symbols such as suns, stars, crosses, và stripes. They have sầu added these patterns to the ao dai, so Vietnamese women can continue to wear the chất lượng dress, which is now both traditional and fashionable.

Tạm dịch

Qua bao nuốm kỉ, những đơn vị thơ, đơn vị văn uống với nhạc sĩ đă đề cập tới áo dài trong số bài xích thơ, sách tè tmáu và bài hát. Áo lâu năm là quần áo truyền thống của thiếu nữ toàn quốc. Nó có gồm một tà áo lụa dài bửa hai bên và được khoác với quần dài rộng lớn. Theo truyền thống lâu đời, áo dài hay được mặc vì bọn ông và đàn bà. Kiểu vải vóc cần sử dụng đến bọn ông khác biệt cùng với thứ hạng vải vóc dùng đến phụ nữ. Ngày ni, thanh nữ thường xuyên mang nó, nhất là vào mọi lúc đặc biệt. Tuy nhiên, những thiếu nữ đất nước hình chữ S ngày nay hay ưng ý mặc trang phục tân tiến hơn thời điểm làm việc, vị nó tiện nghi rộng.

Ngày nay, các bên xây dựng năng động ý muốn biến đổi áo lâu năm truyền thống. Một số công ty kiến thiết in các câu thơ trên áo lâu năm, cho nên vì vậy chúng trông có vẻ tân tiến cùng rất vừa lòng thời trang. Các công ty kiến tạo không giống đem nguồn cảm giác tự các bộ tộc thiểu số toàn quốc. Họ thăm các buôn bản với phân tích những hình trạng và biếu tượng truyền thống như: phương diện ttách, ngôi sao chữ thập, cùng sọc kẻ. Họ thêm đầy đủ mẫu này vào áo nhiều năm, do đó phụ nữ cả nước rất có thể thường xuyên mang áo lâu năm độc đáo và khác biệt, ngày này nó vừa có tính truyền thống lịch sử vừa đúng theo thời trang.

a. Complete the sentences. Use the information from the passage. (Hoàn thành các câu. Sử dụng báo cáo vào bài xích đọc.)

1. For a long time the ao dẻo has been the subject of ___________ .

2. The ao dai is described as a ___________ .

3. The majority of Vietnamese women prefer ___________ .

4. Some designers have modernized the ao dẻo by printing ___________ .

5. Another alternative sầu is khổng lồ add ___________ .

Hướng dẫn giải

1. For a long time the ao dẻo has been the subject of poems, novels và songs. (Từ rất lâu áo lâu năm là đề tài mang lại phần nhiều bài xích thơ, tè tmáu cùng những bài xích hát.)

2. The ao dai is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants. (Áo nhiều năm được biểu thị như một dải lụa lâu năm được bửa phía hai bên với mặc với quần nhiều năm rộng lớn.)

3. The majority of Vietnamese women prefer lớn wear modern clothing at work. (Đa số phụ nữ Việt Nam đầy đủ say đắm mang trang phục tiến bộ cơ hội làm cho việc.)

4. Some designers have sầu modernized the ao dai by printing lines of poetry on it. (Một số công ty thi công sẽ tân tiến hóa áo dài bằng Việc in rất nhiều loại thơ lên kia.)

5. Another alternative is to lớn add symbols such as suns, stars, crosses & stripes. (Một thay thế sửa chữa không giống là cung ứng mọi hình tượng như mặt trời, ngôi sao, dấu cộng với con đường kẻ.)

b. Answer the questions. (Trả lời thắc mắc.)

1. Who used to lớn wear the ao dẻo by tradition?

2. Why vì the majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days?

3. What have fashion designers done to modernize the ao dai?

Hướng dẫn giải

1. Who used to wear the ao dai by tradition? (Theo truyền thống, ai đó đã từng khoác áo dài?)

Đáp án: By traditionally, both men and women used khổng lồ wear the ao dẻo. (Theo truyền thống cuội nguồn, cả đàn ông và phụ nữ rất nhiều khoác áo dài.)

2. Why vị the majority of Vietnamese women prefer khổng lồ wear modem clothing at work these days? (Tại sao thời nay phần lớn thanh nữ toàn quốc say mê mang trang phục hiện đại lúc có tác dụng việc?)

Đáp án: The majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days because it is more convenient. (Ngày nay đa số thiếu phụ toàn nước thích hợp mang trang phục văn minh thời điểm làm việc bởi vì thuận tiện hơn.)

3. What have sầu fashion designers done to modernize the ao dai? (Các nhà xây đắp thời trang và năng động sẽ làm những gì để hiện đại hóa áo dài?)

Đáp án: Fashion designers have sầu printed lines of poetry on the ao dẻo, or have added symbols such as suns, stars, crosses and stripes khổng lồ the ao dai. (Các bên xây dựng năng động đã in phần đa chiếc thơ lên đó, hoặc thêm vào đều hình tượng mặt ttách, ngôi sao sáng, vệt chéo cánh với con đường kẻ lên áo nhiều năm.

Xem thêm: Du Lịch Sông Cầu Phú Yên Chi Tiết Nhất, Kinh Nghiệm Du Lịch Sông Cầu Phú Yên 2021

)

Các Bạn Vừa Xem Qua Nội Dung 2. Listen And Read Unit 2 Trang 13 SGK Tiếng Anh Lớp 9. Bài Học Bao Gồm A, B, Sau Bài Học Này Các Quý Khách Sẽ Đến 3. Speak – Unit 2: Clothing, Các Quý Khách Cùng Theo Dõi Nhé.