Phần giữa trung tâm kỹ năng của unit này nói đến về cách vạc âm /I/ và /i:/trong giờ Anh, tương tự như ôn tập về thì hiện thời 1-1, trạng tự chỉ tần suất và thì quá khứ đọng đơn. Bài viết cung cấp những trường đoản cú vựng cùng kết cấu buộc phải xem xét cũng giống như trả lời giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng

Realise: dấn raCatch: bắt, chụp

II. Cấu trúc đề xuất lưu ý

Âm /I/ trong tiếng Anh là một trong những nguyên lòng, là phát âm nđính của chữ cái “i”Âm /i:/ trong tiếng Anh là một trong những nguan tâm, là vạc âm dài của chữ cái “i”

III. Hướng dẫn giải bài bác tập

1. Pronunciation

Listen & repeat:

/I/

Hit: đánhBit: cắnLittle: ítKick: đáClick: nhấp chuộtInterest: hứng thú

/i:/

Heat: nhiệtBeat: đánhMeat: thịtRepeat: đề cập lạiRead: đọcEaten: ăn

Pratise these sentenes:

1. Is he coming to the cinema? (Anh ấy tất cả mang đến địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim không?)2. We’ll miss the beginning of the film (Chúng tôi đã lỡ phần khởi đầu của bộ phim)3. Is it an interesting film, Jim? (Nó gồm bắt buộc là một trong những bộ phim hay là không, Jim?)4. The beans and the meat were quite cheap. (Hạt đậu cùng thịt hơi là rẻ)5. He’s going lớn leave sầu here for the Green Mountains. (Anh ấy sẽ rời ra khỏi phía trên vì Green Mountain)6. Would you lượt thích lớn have meat, peas và cheese? (Quý khách hàng gồm say mê món giết thịt, đậu với phô mai?)

2. Grammar & vocabulary:

Exercise 1: Complete the blanks in the passage Use the correct simple present form of the verbs in the box. (There are more verbs than needed và you will have sầu to use some verbs more than once).

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 10 unit 1 language focus

 Điền những vị trí trống tại đoạn vnạp năng lượng. Dùng dạng hiện lai solo đúng của các động từ bỏ trong form. (Có những động từ hơn yêu cầu sử dụng với em đang cần dùng một vài cồn từ bỏ rộng một đợt.)

Fishing (1)……is….my favourite sport. I often (2) ……fish….for hours without catching anything. But this does not (3) ……worry….me. Some fishermen (4)……are….unlucky. In stead of catching fish, they (5)……catch…. Old boots and rubbish. I (6)…am…….even less lucky. I never (7)……catch….anything – not even old boots. After having spent whole mornings on the river, I always (8)……go….trang chủ with an empty bab. “You must (9)……give up….fishing!”, my friend (10)……says….”It ‘s waste of time.” But they don’t (11)…realise……that I (12)……am…..not really interested in fishing. I’m ony interested in sitting on a boat, vì chưng nothing at all.

Exercise 2: Put each of these adverbs of frequency in its appropriate place in the sentences below.

(Viết từng trạng từ bỏ năng diễn này tại vị trí tương thích ờ các câu sau đây.)

He usually / always / sometimes / often gets up early.She is never / occasionally / often late for school.Lan usually / often practises speaking English.Thao is always a hard-working student.

Xem thêm: Top 15 Địa Điểm Săn Mây Đà Lạt Khám Phá Trọn Vẻ Đẹp Đất Trời

Exercise 3: Supply Ihe correct past simple size of the verbs in brackets. (Viết dạng vượt khứ đọng solo đúng của những hễ trường đoản cú vào ngoặc.) Later in the aftenoon, the boys put up their tents in the middle of a field. As soon as this (1)…was done….., they (2)…cooked…..a meal over an open fire. They (3)…were…all hungry & the food (4)…smelt…good. After a wonderful meal, they (5)…told…stories and (6)…sang…songs by the campfire. But some time later it (7)…began…to rain. The boys (8)…felt…tired so they (9)…put down…the fire & (10)…creeped…inkhổng lồ their tent. Their sleeping-bags were warm & confortable, so they all (11)…slept... soundly. In the middle of the night two boys (12)…woke…up và began shouting. The tent (13)…was…full of water. They al (14)…leapt…out of their sleeping-bags & (15)…hurried…outside. It was raining heavily và they (16)…found…that a stream had formed in the field. The stream (17)…wound…it way across the field và then (18)…flew…right under their tent.