Hướng dẫn giải bài xích tập SGK Tiếng anh lớp 4 Unit 3: What day is it today? bao hàm lời giải các tasks (nhiệm vụ) của lesson 1, 2, 3 vừa đủ và nđính thêm gọn gàng nhất.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 4 unit 3 lesson 1


Chúng tôi xin reviews gợi ý giải bài tập Tiếng anh lớp 4 Unit 3: What day is it today? được soạn bởi lực lượng chuyên gia giàu kinh nghiệm share với ngôn từ dịch cụ thể và đúng đắn. Hỗ trợ các em thu nạp bài new và trau dồi vốn trường đoản cú vựng kết quả.

Giải Tiếng anh lớp 4 Unit 3 Lesson 1 trang 18, 19

Task 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và kể lại)

Bài nghe:

a. Hello, class!

Hello, Miss Hien.

b. What day is it today? 

It's Monday. 

c. Very good! And what vày we have sầu on Mondays?

We have sầu English.

d. And when is the next English class?

On Wednesday! No! It’s on Tuesday.

That's right, Mai. It's on Tuesday.

Hướng dẫn dịch:

a. Xin xin chào cả lớp!

Xin xin chào cô Hiền.

b. Hôm nay là lắp thêm mấy?

Hôm nay là lắp thêm Hai.

c. Rất tốt! Và chúng khổng lồ tất cả môn học như thế nào vào những ngày sản phẩm công nghệ Hai?

Chúng ta gồm môn giờ đồng hồ Anh.

d. Và buổi học tiếng Anh tiếp nối là khi nào?

Vào đồ vật Tư! Không! Nó vào sản phẩm Ba.

Đúng rồi Mai. Nó vào thứ Ba.

Task 2. Point and say. (Chỉ và nói)

What day is it today?

It's Monday.

It's Tuesday.

It's Wednesday.

It's Thursday. 

It's Friday.

It's Saturday.

It's Sunday.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay là thiết bị mấy?

Hôm nay là lắp thêm Hai.

Hôm ni là máy Ba.

Hôm ni là đồ vật Tư.

Hôm nay là thiết bị Năm.

Hôm nay là trang bị Sáu.

Hôm nay là thứ Bảy.

Hôm nay là Chủ nhật.

Task 3. Listen và tichồng. (Nghe cùng tấn công dấu)

Bài nghe:


1. b 2. a 3. c

Bài nghe:

1. Mr Loc: Hello, class.

Class: Hello, Mr Loc.

Mr Loc: What day is it today, class?

Class: It's Thursday.

Mr Loc: Very good! Time for English.

2. Mai: What day is it today, Nam?

Nam: It's Tuesday.

Mai: So we have sầu English today, right?

Nam: Yes. That's right.

3. Phong: It's Tuesday. We have sầu English today.

Quan: No, it isn't Tuesday. It's Wednesday. We don't have English today.

Phong: Oh, you're right!

Hướng dẫn dịch:

1. Mr. Loc: Xin chào cả lớp.

Class: Chào thầy Lộc.

Mr. Lộc: Hôm ni là sản phẩm công nghệ mấy vậy cả lớp?

Class: Hôm nay là trang bị năm

Mr. Loc: Rất tốt! Giờ là giờ giờ Anh.

2. Mai: Hôm nay là đồ vật mấy, Nam?

Nam: Hôm ni là lắp thêm ba.

Mai: Vậy hôm nay họ có môn giờ Anh cần không?

Nam: Ừ, đúng rồi.

3. Phong: Hôm ni là lắp thêm Ba. Chúng ta tất cả môn tiếng Anh bây giờ.

Quân: Không, hôm nay chưa hẳn sản phẩm cha. Hôm ni là trang bị tư. Chúng ta không tồn tại môn tiếng Anh từ bây giờ.

Phong: Ồ, cậu nói đúng.

Task 4. Look và write. (Nhìn và viết)

1. Today is Monday. I play football today.

2. Today is Tuesday. I watch TV today.

3. Today is Saturday. I visit my grandparents today.

4. Today is Sunday. I go to the zoo today.

Hướng dẫn dịch:

1. Hôm nay là trang bị Hai. Tôi đùa đá bóng bây giờ.

2. Hôm nay là máy Ba. Tôi xem ti vi từ bây giờ.

3. Hôm nay là thiết bị Bảy. Tôi thăm các cụ tôi lúc này.

4. Hôm nay là Chủ nhật. Tôi đi sngơi nghỉ thụ từ bây giờ.

Task 5. Let's sing. (Cùng hát)

Bài nghe:

We have English today

What day is it today?

It's Monday.

We have sầu English today.

Do you have English on Wednesdays?

No. We have sầu English on Tuesdays, Thursdays & Fridays.

What day is it today?

It's Wednesday.

We have sầu English today.

Do you have sầu English on Thursdays?

No. We have sầu English on Mondays, Wednesdays & Fridays.

Hướng dẫn dịch:

Chúng ta gồm môn giờ đồng hồ Anh hôm nay

Hôm ni là thiết bị mấy?

Hôm nay là lắp thêm Hai.

Chúng lớn tất cả môn tiếng Anh bây giờ.

Quý Khách gồm môn giờ Anh vào phần nhiều ngày thứ Tư bắt buộc không?

Không. Chúng tôi tất cả môn giờ Anh vào đa số ngày thứ Ba, lắp thêm Năm với thứ Sáu.

Hôm nay là thứ mấy?

Hôm nay là sản phẩm công nghệ Tư.

Chúng ta bao gồm môn giờ Anh từ bây giờ.

quý khách hàng bao gồm môn giờ Anh vào hầu hết ngày lắp thêm Năm bắt buộc không?

Không. Chúng tôi có môn giờ Anh vào đa số ngày thứ Hai, vật dụng Tư cùng lắp thêm Sáu

Giải Tiếng anh lớp 4 Unit 3 Lesson 2 trang 20, 21​​​​​​​

Task 1. Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe với đề cập lại)

Bài nghe:

a. What vày you bởi on Fridays, Nam?

I go to school in the morning.

b. How about in the afternoon?

I help my parents at trang chính.

c. What vày you vị on Saturdays?

I visit my grandparents in the morning.

d. And in the afternoon?

I play football.

Hướng dẫn dịch:

a. Quý Khách làm cái gi vào ngày thứ Sáu vậy Nam?

Mình tới trường vào buổi sáng sớm.

b. Còn vào chiều tối thì sao?

Mình prúc góp bố mẹ trong nhà.

c. Quý Khách làm cái gi vào phần nhiều ngày máy Bảy?

Mình thăm các cụ tôi vào buổi sáng.

d. Còn giờ chiều thì sao?

Mình nghịch đá bóng.

Task 2. Point and say. (Chỉ với nói)

Bài nghe:

What vì chưng you vì on Monday? 

- I go to school in the morning.

- I listen to lớn music in the afternoon.

What vì chưng you bởi on Tuesday? 

- I go to school in the morning. 

- I watch TV in the afternoon. .

What vị you vì chưng on Wednesday? 

- I go to lớn school in the morning. 

- I play the guitar in the afternoon.

What vày you vì chưng on Thursday? 

- I go to lớn school in the morning.

- I go swimming in the afternoon.

What vị you bởi on Friday? 

- I go khổng lồ school in the morning.

- I visit my friends in the afternoon.

What vì chưng you bởi on Saturday?

- I go to lớn the zoo in the morning.

- I play football in the afternoon.

What bởi vì you vì on Sunday?

- I help my parents in the morning.

- I visit my grandparents in the afternoon.

Hướng dẫn dịch:

quý khách hàng làm cái gi vào trang bị Hai?

- Tôi đến lớp vào buổi sớm.

- Tôi nghe nhạc vào chiều tối.

quý khách hàng làm cái gi vào thiết bị Ba?

- Tôi đến lớp vào buổi sớm.

- Tôi coi ti vi vào buổi chiều

Bạn làm gì vào máy Tư?

- Tôi tới trường vào buổi sớm.

- Tôi chơi ghi-ta vào chiều tối.

quý khách hàng làm gì vào vật dụng Năm?

- Tôi đi học vào buổi sớm.

- Tôi đi bơi lội vào buổi chiều.

Bạn làm những gì vào lắp thêm Sáu?

- Tôi tới trường vào buổi sáng.

- Tôi thăm bạn bè tôi vào buổi chiều.

quý khách làm gì vào sản phẩm Bảy?

- Tôi đi snghỉ ngơi trúc vào buổi sáng.

- Tôi chơi soccer vào chiều tối.

quý khách hàng làm những gì vào Chủ nhật?

- Tôi phú giúp ba bà mẹ tôi vào buổi sáng.

- Tôi thăm ông bà tôi vào chiều tối.

Task 3. Let's talk. (Cùng nói chuyện)

- What day is it today?

- What bởi you bởi vì on Mondays/Tuesdays/...?

Task 4. Listen & number. (Nghe với tiến công số)

Bài nghe:


Bài nghe:

1. A: Do you visit your grandparents on Saturdays?

B: No, I don't.

A: What vì chưng you do?

B: I go lớn the zoo.

2. A: Do you go swimming on Sundays?

B: No, I don't.

A: When vì chưng you go swimming?

B: On Friday afternoons.

3. A: Do you go to lớn school on Saturdays?

B: No, I don't. I go to school from Monday to lớn Friday.

4. A: What bởi vì you bởi vì on Tuesday afternoons?

B: I stay at home. I play the guitar.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Quý Khách có thăm các cụ vào sản phẩm công nghệ Bảy không?

B: Không, mình ko làm vậy.

A: Quý khách hàng có tác dụng gì?

B: Mình cho slàm việc thú.

2. A: Quý Khách bao gồm đi tập bơi vào các ngày Chủ nhật không?

B: Không.

A: khi nào thì các bạn đi bơi?

B: Vào những chiều tối thiết bị Sáu.

3. A: Quý Khách có đến ngôi trường vào các ngày sản phẩm công nghệ Bảy không?

B: Không. Mình mang đến trường trường đoản cú đồ vật Hai mang đến sản phẩm công nghệ Sáu.

4. A: quý khách làm gì vào các giờ chiều lắp thêm Ba?

B: Mình trong nhà. Mình đùa ghi-ta.

Task 5. Look & write. (Nhìn và viết)

1. Friday

2. go khổng lồ school

3. go swimming

4. Saturday

5. go lớn school

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay là đồ vật Sáu.

Tôi đến lớp vào buổi sáng.

Tôi đi tập bơi vào giờ chiều.

Ngày mai là đồ vật Bảy.

Tôi ko đi học vào các ngày vật dụng Bảy. Tôi đi ssinh hoạt thú.

Task 6. Let's play. (Cùng chơi)

Slap the board (Vỗ tay vào bảng)

Giải Tiếng anh lớp 4 Unit 3 Lesson 3 trang 22, 23

Task 1. Listen & repeat. (Nghe cùng đọc lại.)

Bài nghe:

- ir first: My birthday is on the first of July.

- ur Thursday: I have English on Thursdays.

- er her: Mr Loc is her English teacher.

Hướng dẫn dịch:

Sinch nhật của tớ vào ngày 1 tháng 7.

Tôi tất cả môn giờ đồng hồ Anh vào mọi ngày lắp thêm Năm.

Thầy Lộc là thầy giáo tiếng Anh của cô ấy.

Task 2. Listen & circle...(Nghe và khoanh tròn. Sau kia viết và đọc Khủng.)


Hướng dẫn dịch:

1. My birthday is on the first of July.

2. We have English on Wednesdays và Thursdays.

3. This is her class.

Hướng dẫn dịch:

1. Sinc nhật của tớ là vào ngày đầu tiên của tháng Bảy.

2. Chúng tôi bao gồm tiếng Anh vào sản phẩm công nghệ Tư và thứ Năm.

3. Đây là lớp của cô ấy ấy.

Task 3. Let’s chant. (Cùng hát)

Bài nghe:

What vày you vì on...?

What day is it today?

It's Friday.

What do you do on Fridays?

I go khổng lồ school in the morning.

How about in the afternoon?

I go swimming.

What day is it tomorrow?

It's Saturday.

Do you go to school on Saturdays?

No, I don't.

I go lớn the zoo in the morning. What bởi vì you vì chưng on Saturdays?

I help my parents in the afternoon.

Hướng dẫn dịch:

quý khách hàng làm gì vào...?

Hôm nay là sản phẩm công nghệ mấy?

Hôm nay là thiết bị Sáu.

quý khách làm gì vào đa số ngày sản phẩm công nghệ Sáu?

Tôi đi học vào buổi sáng sớm.

Còn giờ chiều thì sao?

Tôi đi bơi.

Ngày mai là trang bị mấy?

Ngày mai là thứ Bảy.

quý khách hàng tất cả đi học vào số đông ngày trang bị Bảy không?

Không, tôi không đi học.

Quý Khách làm những gì vào đầy đủ ngày đồ vật Bảy?

Tôi đi ssinh sống thú vào buổi sáng.

Tôi prúc góp tía bà mẹ vào buổi chiều.

Task 4. Read và answer. (Đọc với trả lời)

1. Her name is Mai. 

2. Today is Monday. 

3. No. She goes to lớn school on Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays & Fridays.

4. She goes swimming on Saturdays and visit her grandparents on Sundays.

Hướng dẫn dịch:

Tôi thương hiệu là Mai. Hôm nay là thiết bị Hai. Hôm ni là ngày đi học. Tôi đi học vào rất nhiều ngày sản phẩm Hai, sản phẩm Ba, thứ Tư, sản phẩm công nghệ Năm với đồ vật Sáu. Tôi ko đến lớp vào vào cuối tuần. Tôi đi bơi vào sản phẩm Bảy và thăm ông bà tôi vào Chủ nhật.

1. Cô ấy thương hiệu là gì?

Cô ây tên là Mai.

2. Hôm ni là máy mấy?

Hôm nay là thiết bị Hai.

3. Cô ấy đi học mỗi ngày đề xuất không?

Không. Cô ấy tới trường vào đầy đủ ngày đồ vật Hai, trang bị Ba, sản phẩm công nghệ Tư, lắp thêm Năm cùng thiết bị Sáu.

4. Cô ấy làm cái gi vào các ngày thiết bị Bảy cùng Chủ nhật?

Cô ấy đi tập bơi vào đầy đủ ngày thứ Bảy cùng thăm ông bà của cô ấy ấy vào Chủ nhật.

Task 5. Write about you. (Viết về em)

- What class are you in?

→ I'm in 4A. 

- What day is it today? 

→ Today is Wednesday. 

- What vì you do at the weekend? 

→ I go to lớn the zoo on Saturday morning and play the piano on Saturday afternoon.

I visit my grandparents on Sunday morning & go swimming on Sunday afternoon.

Hướng dẫn dịch:

- Quý khách hàng học lớp nào?

→Tôi học tập lớp 4A.

- Hôm nay là ngày máy mấy?

→Hôm ni là Thứ đọng Tư.

- Quý Khách làm gì vào thời điểm cuối tuần?

→Tôi đến ssinh sống thú vào sáng đồ vật bảy cùng nghịch piano vào chiều đồ vật bảy.

Tôi đến thăm ông bà của tớ vào sáng sủa nhà nhật cùng đi bơi vào chiều Chủ Nhật.

Task 6. Project. (Dự án)

Dat plays football on Saturday morning & does his homework on Saturday afternoon. He visits her grandparents on Sunday morning và helps her parents on Sunday afternoon.

Hung goes swimming on Saturday morning và listens khổng lồ music on Saturday afternoon. He visits his friends on Sunday morning và plays the guitar on Sunday afternoon.

Hướng dẫn dịch:

Đạt đùa đá bóng vào sáng sủa thứ Bảy cùng làm bài tập về nhà vào chiều thứ bảy. Anh cho thăm các cụ vào sáng công ty nhật với giúp phụ huynh vào chiều Chủ Nhật.

Xem thêm: Mặc Gì Khi Đi Đà Lạt Tháng 12 Nên Đi Đâu, Ăn Gì, Thời Tiết Ra Sao?

Hưng đi bơi vào sáng sản phẩm bảy và nghe nhạc vào chiều máy bảy. Anh ấy thăm bạn bè vào sáng sủa chủ nhật với chơi guitar vào chiều Chủ Nhật.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây nhằm cài về Giải bài tập SGK Tiếng anh lớp 4 Unit 3: What day is it today? file Word, pdf trọn vẹn miễn phí!