Trọn bộ từ bỏ vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television được tổng hòa hợp cùng share vị phanphoicaphe.com giúp các em ôn tập tốt kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Anh đã học tập trên lớp.

Bài học tập từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 7 với chủ đề không còn xa lạ – “Ti vi” thuộc sách giáo khoa tiếng Anh 6 công tác mới mà phanphoicaphe.com đem đến cho các em trong nội dung bài viết này tiềm ẩn các điều thú vị. Chúng bản thân cùng học tập thôi!

 

Trọn bộ tự vựng tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television

 

*

 

Từ mới

Phân loại/ Phiên âm

Nghĩa

1. announce

(v) /əˈnaʊns/

thông báo

2. action film

(n) /ˈækʃn fɪlm/

phyên hành động

3. adventure

(n) /ədˈventʃər/

sự phiêu lưu

4. animals programme

(n) /ˈænɪmlz ˈprəʊɡræm/

công tác thế giới rượu cồn vật

5. audience

(n) /ˈɔːdjəns/

khán giả

6. boring

(adj) /ˈbɔːrɪŋ/

tẻ nhạt

7. broadcast

(n) /ˈbrɔːdkɑːst/

phân phát thanh

8. cartoon

(n) /kɑːˈtuːn/

hoạt hình

9. clever

/ˈklevər/

khéo léo

10. cameraman

(n) /ˈkæmrəmæn/

nhân viên con quay phim

11. channel

(n) /ˈtʃænl/

kênh

12. character

(n) /ˈkæriktə/

nhân vật

13. chat show

(n) /tʃæt ʃəʊ/

lịch trình tán gẫu

14. comedy

(n) /ˈkɔmidi/

kịch vui, hài kịch

15. comedian

(n) /kəˈmiːdiən/ 

nghệ sĩ hài kịch

16. cool

(adj) /kuːl/ 

mát mẻ

17. cute

(adj) /kjuːt/ 

xứng đáng yêu

18. discover

(v) /dɪˈskʌvə(r)/ 

xét nghiệm phá

19. designer

(n) /diˈzaɪnə/

bên thiết kế

20. director

(n) /diˈrektə/

người có quyền lực cao sản xuất

21. documentaries

(n) /ˌdɒkjuˈmentriz/

phyên ổn tài liệu

22. educate

(v) /ˈedjukeɪt/ 

giáo dục

23. entertain

(v) /entəˈteɪn/ 

đón tiếp, giải trí

24. entertaining

(adj) /entəˈteɪnɪŋ/ 

có tính giải trí

25. event

(n) /ɪˈvent/ 

sự kiện

26. exhibition

(n) /eksɪˈbɪʃn/ 

sự triễn lãm

27. fact

(n) /fækt/ 

thực tiễn, sự thực

28. game show

(n) /ɡeɪm ʃəʊ/

trò nghịch truyền hình

29. historical drama

(n) /hɪˈstɒrɪkl ˈdrɑːmə/

phlặng, kịch kế hoạch sử

30. horror film

(n) /ˈhɒrə(r) fɪlm/

phlặng tởm dị

31. MC

(n) /ˌem ˈsiː/

bạn dẫn chương trình

32. news

(n) /ðə njuːz/

bạn dạng tin thời sự

33. newsreader

(n) /ˈnjuːzˌriːdə/

vạc tkhô hanh viên

34. producer

(n) /prəˈdjuːsə(r)/

công ty sản xuất

35. quiz show

(n) /kwɪz ʃəʊ/

trò nghịch đố vui

36. reality show

(n) /riˈæləti ʃəʊ/

lịch trình truyền họa thực tế

37. remote control

(n) /rɪˈməʊt kənˈtrəʊl/

điều khiển

38. reporter

(n) /rɪˈpɔːtə/

pngóng viên

39. lãng mạn film

(n) /rəʊˈmæntɪk fɪlm/

phyên lãng mạn

40. sitcom

(n) /ˈsɪtˌkɔm/

trường hợp hài kịch (là tự kết hợp của situation và comedy)

41. soap operas

(n) /səʊp ˈɒprə/

phyên dài tập

42. TV schedule

/ˌtiː ˈviː ˈskedʒuːl/

định kỳ phát sóng

43. viewer

(n) /ˈvjuːə(r)/

khán giả

44. war film

(n) /wɔː(r) fɪlm/

phyên ổn chiến tranh

45. weather forecast

(n) /ˈweðə ˈfɔːkɑːst/

bạn dạng tin đoán trước thời tiết

46.


Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 tập 2 unit 7


Xem thêm: Phượt Nha Trang: Kinh Nghiệm Đi Phượt Nha Trang Tự Túc Rẻ, Vui Vẻ

weatherman

(n) /ˈweðəmæn/

người biết tin dự đoán thời tiết

 

 

Trên đấy là bài xích viết “Tổng vừa lòng rất đầy đủ tự vựng giờ đồng hồ Anh lớp 6 unit 7 – Television” của phanphoicaphe.com – Học tiếng Anh qua phyên phú đề song ngữ. Hy vọng bài viết này bổ ích với các em.

 

Chúc những em học hành thật xuất sắc cùng thêm yêu môn tiếng Anh! Đừng quên ghẹ thăm phanphoicaphe.com liên tục để cập nhật phần nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích tuy vậy cũng không hề thua kém phần thú vui nhé!

 

Sách audio tiếng Anh lớp 6 unit 7 – Television

 

 

Trọn bộ định hướng và bài bác tập Tiếng Anh lớp 6 unit 7: “Television” gồm đáp án