Contents

Grammar Unit 2 Personal InformationA. Telephone Numbers Unit 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh Lớp 7B. My Birthday Unit 2 Trang 24 SGK Tiếng Anh Lớp 7

Unit 2: Personal Information – Tiếng Anh Lớp 7

Unit 2: Personal Information

Nội dung bài học Unit 2: Personal Information – Tiếng Anh Lớp 7, tò mò những vụ việc tương quan đến tin tức cá thể, tất cả những phần Telephone numbers, My birthday, Grammar, Vocabulary được phanphoicaphe.com soạn bsát hại nội dung công tác SGK nhằm góp chúng ta ôn tập, sẵn sàng bài xích thật xuất sắc. Trong khi những bạn cũng có thể luyện tập thêm những câu hỏi trắc nghiệm với khối hệ thống hỏi đáp về chủ đề Thông tin cá thể để giúp các bạn cách tân và phát triển thêm vốn trường đoản cú vựng với xử lý các thắc mắc nặng nề một phương pháp mau lẹ.

Bạn đang xem: Giải bài tập sgk tiếng anh lớp 7 unit 2: personal information

Vocabulary Unit 2 Personal Information


address/əˈdres/(n)địa chỉI need your email address for the application.Tôi nên liên can email của doanh nghiệp mang đến đối kháng đăng kí.The mailman can’t find the address.Người gửi thư không tìm kiếm được liên tưởng.
appear/əˈpɪər/(v)xuất hiệnHe suddenly appeared in the doorway.Anh ấy bất ngờ đột ngột xuất hiện thêm ở lối đi ra vào.A bright light appeared in the sky.Một ánh sáng chói xuất hiện thêm bên trên thai trời.
birthday/ˈbɜːθdeɪ/(n)sinh nhậtShe is celebrating her seventieth birthday.Cô ấy đang nạp năng lượng mừng sinc nhật lần sản phẩm công nghệ 17.You can receive a voucher during your birthday month.quý khách hàng rất có thể nhận thấy phiếu mua sắm chọn lựa vào thời điểm tháng sinc nhật.
calendar/ˈkæləndər/(n)lịchThe calendar has declared that spring is on the way.Lịch đang cho biết thêm rằng mùa xuân đang đến.You put events on your phone’s calendar & it will remind you.quý khách hàng lưu giữ sự kiện trên lịch Smartphone cùng nó sẽ cảnh báo chúng ta.
call/kɔːl/(v, n)gọi, Điện thoại tư vấn điệnWhat’s your dog called?Chó của người tiêu dùng tên gọi là gì?She called me into her office.Cô ấy gọi tôi vào văn uống chống cô ấy.
date/deɪt/(n)ngàyPlease give your name, address and date of birth.Làm ơn cung ứng tên bạn, liên quan và tháng ngày năm sinh.Let’s make a date khổng lồ have lunch.Hãy lựa chọn một ngày để ăn uống trưa.
except/ɪkˈsept/(preposition)nước ngoài trừI work every day except Sunday.Tôi làm việc hàng ngày trừ Chủ nhật.Everyone passed the exam except for hlặng.Mọi fan phần đông đậu trừ anh ấy.
finish/ˈfɪnɪʃ/(v, n)kết thúcWhen I finish my homework, can I watch TV?Lúc tôi dứt hoàn thành bài xích tập về công ty của bản thân, tôi hoàn toàn có thể coi TV được không?The meeting should finish at five sầu o’cloông xã.Cuộc họp phải hoàn thành dịp 5 giờ.
fun/fʌn/(n, adj)vui, cuộc vuiShe’s great fun to lớn be with.Cô ấy là niềm vui lúc nghỉ ngơi thuộc.It’s no fun having lớn work late every night.Không tất cả gì vui khi thao tác làm việc muộn từng buổi tối.
invitation/ɪnvɪˈteɪʃən/(n)lời mời, giấy mờiHe has accepted their invitation lớn visit Trung Quốc.Anh ấy đã nhận được lời mời của họ mang lại thăm China.I just received an invitation to dinner.Tôi bắt đầu cảm nhận lời mời đến bữa tối.
invite/ɪnˈvaɪt/(v, n)mờiThey’ve invited us lớn the wedding.Họ mời chúng tôi mang lại dự đám hỏi.I was invited to lớn appear on television.Tôi được mời mở ra bên trên TV.
join/dʒɔɪn/(v)tmê mẩn giaHe joined the army when he was eighteen.Anh ấy tsay mê gia quân ngũ khi anh ấy 18 tuổi.Would you like to join us for dinner?quý khách hàng cũng muốn thuộc bữa ăn với chúng tôi không?
leap year/liːp jɪər/(n)năm nhuậnA normal year would consist of 365 days while a leap year would have 366 days.Một năm thông thường có 365 ngày trong những lúc một năm nhuận gồm 366 ngày.It has a leap year every four years.Có 1 năm nhuận mỗi 4 năm.
moment/ˈməʊmənt/(n)khohình ảnh tự khắc, chốc látI’ll be baông chồng in a moment.Tôi sẽ trở về vào khoảnh khắc.Just at that moment, the phone rang.Ngay khohình ảnh xung khắc đó, điện thoại thông minh đổ chuông.
nervous/ˈnɜːvəs/(adj)lo lắng, bể chồnShe’s very nervous about her driving thử nghiệm.Cô ấy hết sức lo ngại về bài xích thi bằng lái của bản thân mình.He was very nervous on his wedding day.Anh ấy sẽ cực kỳ hoảng sợ trong thời gian ngày cưới của anh ý ấy.
party/ˈpɑːti/(n)bữa tiệc, liên hoanWe’re having a party to lớn celebrate the occasion.Chúng tôi sẽ sở hữu được một buổi tiệc nhằm nạp năng lượng mừng sự khiếu nại này.She decided not khổng lồ come to his birthday party.Cô ấy đã đưa ra quyết định ko tđắm đuối dự hội sinch nhật của anh ấy ấy.
worried/ˈwʌrid/(adj)lo lắngShe’s really worried about her son.Cô ấy cực kỳ lo ngại về đàn ông mình.I’m worried that she’ll tell her husband.Tôi lo ngại là cô ấy vẫn nói cùng với ck mình.
worry/ˈwʌri/(n, v)lo lắngShe’s been siông xã with worry.Cô ấy đã bị căn bệnh bởi vì lo ngại.She’s always worrying about something.Cô ấy luôn luôn băn khoăn lo lắng về một việc gì đó.
worrying/ˈwʌriɪŋ/(adj)lo lắngIt’s a worrying situation.Đó là 1 trong những trường hợp lo ngại.Worrying scene for her right now is losing her confident.Tình huống lo ngại mang đến cô ấy bây giờ là thiếu tính sự từ bỏ tin.

Grammar Unit 2 Personal Information

Số Thđọng Tự Trong Tiếng Anh

Số lắp thêm từ (Ordinal number): Ngoài các số vật dụng trường đoản cú sản phẩm công nghệ nhất: first, thiết bị nhì: second, lắp thêm ba: third thì những số thiết bị tự khác được chế tạo thành bằng cách thêm “th” vào tận cùng số đếm (cardinal number).

Ví dụ: first – 1st; second – 2nd; third – 3rd; fourth – 4th; fifth – 5th; seventh – 7th

Crúc ý:

Từ nine cần vứt -e trước khi thêm “th”: ninth (máy chín) – 9th

Các số đếm tận cùng là -ve ta biến thành -f rồi mới thêm “th”: twelve sầu → twelfth; five → fifth

Các số đếm chỉ chục như: twenty (20). thirty (30) … ta thay đổi -y thành -i rồi thêm “eth”: twenty → twentieth; forty → fortieth

Thì Tương Lai Đơn

1. Cách dùng:

– Thì sau này 1-1 được dùng làm mô tả một hành vi vẫn xảy ra ở tương lai.

Ví dụ:

He will come baông xã next year. (Anh ấy đang trở về vào năm sau.)We shall meet his fiancée next week. (Chúng tôi đã chạm chán vị hôn thê của anh ý ấy vào tuần tới.)

– Thì tương lai đối chọi được dùng để diễn đạt một lời hứa hay như là 1 quyết định lập tức.

Ví dụ:

I’ll see you later. (Tôi vẫn gặp lại chúng ta sau.)I think he will fall at the next turn. (Tôi nghĩ về anh ấy vẫn rớt vào vòng sau.)

2. Cấu trúc:

Thể khẳng định:

S (Chủ ngữ) + will/shall + bare infinitive (Động tự nguim mẫu)

Ví dụ:

I shall need your help next week. (Tôi đang bắt buộc sự hỗ trợ của doanh nghiệp vào tuần sau.)He will fly to lớn London tomorrow. (Anh ấy đã bay đến London ngày mai.)

Thể đậy định:

S (Chủ ngữ) + won’t/shan’t + bare infinitive sầu (Động từ bỏ nguyên ổn mẫu)

Ví dụ:

He won’t drink anymore coffee. (Anh ta sẽ không uống cafe nữa.)We shan’t be the president of the United States of America. (Chúng tôi sẽ không còn trở thành tổng thống của nước Mỹ.)

Thể nghi vấn:

Will/Shall + S (Chủ ngữ) + bare infinitive sầu (Động trường đoản cú nguyên ổn mẫu)?

Ví dụ:

Will you help me later? (Quý Khách để giúp tôi chút ít nữa chứ?)Will you sover hlặng his birthday gift? (quý khách hàng đã gửi tiến thưởng sinh nhật mang lại anh ấy chứ?)

Ngoài bí quyết dùng thông thường bên trên, will và shall còn được dùng:

– Để diễn tả quyết định lúc nói – will:

Ví dụ: This dress is beautiful! I will buy it. (Chiếc váy đầm này rất đẹp quá! Mình đang download nó)

– Lời hẹn – will:

Ví dụ: I will buy you a bicycle for your birthday. (Mẹ vẫn tải đến nhỏ một loại xe đạp điện vào ngày sinch nhật của bé.)

– Lời mời tốt tận hưởng ai làm cái gi – Will you … ?

Ví dụ: Will you come lớn have dinner with me? (Bạn sẽ đi bữa tối cùng với tôi chứ?)

– Một dự định – will:

Ví dụ: I’m saving money now. I’ll buy a house. (Tôi đang tiết kiệm ngân sách tiền, tôi đã thiết lập 1 căn nhà)

– Lời ý kiến đề xuất ai cùng làm cùng với shall we … ?

Ví dụ: Shall we walk home? (Chúng ta cùng đi bộ về công ty nhé?)

– Lời ý kiến đề nghị góp ai cùng với shall I … ?

Ví dụ: Shall I give you a hand? (Tôi giúp cho bạn một tay nhé?)

Các tự nhận ra thì tương lai: khi trong câu có những trường đoản cú nlỗi tomorrow, next week/ month/ year, in the future, soon, …

A. Telephone Numbers Unit 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh Lớp 7

1. Read. (Đọc.)

Bài Nghe A. Telephone Numbers Unit 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh Lớp 7 MP3

https://hoctapgiỏi.com/wp-content/uploads/2021/11/a-telephone-numbers-unit-2-trang-19-sgk-tieng-anh-lop-7.mp3

*

Practice with a partner. Say the telephone numbers for these people. (Thực hành cùng với bàn sinh hoạt, nói số điện thoại thông minh của các người này.)

a. Dao Van An

b. Pmê say Viet Anh

c. Pham Tkhô giòn Ba

d. Dinch Thi Bang

e. Vu Tkhô cứng Bat

f. Bui Ngoc Bich

2. Listen and write the telephone numbers. (Lắng nghe cùng viết các số điện thoại.)

Bài Nghe A. Telephone Numbers Unit 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh Lớp 7 MP3

https://hoctapxuất xắc.com/wp-content/uploads/2021/11/a-telephone-numbers-unit-2-trang-19-sgk-tieng-anh-lop-7-1.mp33. Listen. (Nghe.)

Bài Nghe A. Telephone Numbers Unit 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh Lớp 7 MP3

https://hoctapgiỏi.com/wp-content/uploads/2021/11/a-telephone-numbers-unit-2-trang-19-sgk-tieng-anh-lop-7-2.mp3

Lan: Excuse me, Hoa. (Xin lỗi Hoa.)

Hoa: Yes. Lan? (Gì vậy Lan.)

Lan: What’s your telephone number? (Số điện thoại của doanh nghiệp là gì?)

Hoa: 8 262 019.

Lan: Thanks. I’ll Hotline you soon. (Cảm ơn. Mình đã Call cho bạn sớm.)

*

Now ask your classmates & complete the các mục. (Bây giờ hỏi các bạn cùng lớp với điền vào danh sách)


4. Listen and read. Then answer the questions. (Nghe với phát âm. Sau đó vấn đáp những câu hỏi.)

Bài Nghe A. Telephone Numbers Unit 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh Lớp 7 MP3

https://phanphoicaphe.com/wp-content/uploads/2021/11/a-telephone-numbers-unit-2-trang-19-sgk-tieng-anh-lop-7-3.mp3

Phong: Hello. This is 8 537 471. (Xin xin chào. Đây là số 8537471.)

Tam: Hello. Is this Phong? (Chào, gồm phải Phong đấy không?)

Phong: Yes. Who’s this? (Vầng. Ai đấy ạ?)

Tam: It’s me, Tam. Will you be không tính phí tomorrow evening? (Tâm trên đây. Chiều tối mai chúng ta có rảnh không?)

Phong: Yes, I will. (Vâng. Mình rảnh.)

Tam: Would you like to see a movie? (Quý Khách thuộc đi coi phlặng với bản thân nhé?)

Phong: Sure. What time will it start? (Được. Mấy giờ thì phyên bắt đầu?)

Tam: It’ll start at seven o’cloông chồng. Let’s meet at 6:45. (Phim vẫn bắt đầu dịp 7 giờ đồng hồ. Chúng mình gặp nhau dịp 6.45 đi.)

Phong: Where will we meet? (Mình chạm chán nhau sống đâu?)

Tam: We’ll meet in front of the movie theater. (Chúng mình gặp gỡ nhau trước rạp chiếu phim giải trí phyên.)

Phong: Great. I’ll see you tomorrow. Don’t be late! (Tuyệt lắm. Gặp lại các bạn mai nhé. Đừng trễ đấy!)

*

Questions. (Câu hỏi)

a. Who will meet tomorrow?

b. What will they do?

c. What time will they meet?

d. Where will they meet?

5. Listen. Then write the answers. (Nghe. Sau đó viết những câu vấn đáp.)

Bài Nghe A. Telephone Numbers Unit 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh Lớp 7 MP3

https://hoctaptuyệt.com/wp-content/uploads/2021/11/a-telephone-numbers-unit-2-trang-19-sgk-tieng-anh-lop-7-4.mp3

Tapescript:

Nga: Hello. This is 8 545 545. (Xin xin chào. Đây là 8 545 545.)

Lan: Hello. Is this Nga? (Xin kính chào. Đây có phải là Nga không?)

Nga: Yes. Who is calling, please? (Vâng. Ai đang Điện thoại tư vấn vậy?)

Lan: It’s Lan. Do you want khổng lồ go to lớn see a movie? (Lan đây. Quý khách hàng cũng muốn đi xem phim không?)

Nga: Sure. Where will we meet? (Chắc chắn rồi. Chúng tôi đã chạm mặt nhau nghỉ ngơi đâu?)

Lan: At my house. (Tại nhà mình.)

Nga: How will we get there? (Chúng ta sẽ đến đó bằng phương pháp nào?)

Nga: We can take a bus. (Chúng ta hoàn toàn có thể đi xe buýt.)

Lan: OK. Fine. Bye. (Được. Đồng ý. Tạm biệt.)

Nga: Bye. (Tạm biệt.)


a. Telephone number: ____________________b. They will see: ____________________c. They will meet at: ____________________d. They will go by: ____________________


6. Read. Then answer. (Đọc. Sau đó vấn đáp.)

Bài Nghe A. Telephone Numbers Unit 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh Lớp 7 MP3

https://hoctaptuyệt.com/wp-content/uploads/2021/11/a-telephone-numbers-unit-2-trang-19-sgk-tieng-anh-lop-7-5.mp3

Han: Hello. This is 8 674 758. (Xin xin chào. Đây là số 8674758.)

Phong: Hello. Is that Lan? (Chào. Có bắt buộc Lan đấy không?)

Han: No. This is her sister, Han. Who’s calling? (Không đề xuất. Tôi là Hân, chị của Lan. Ai Gọi đấy?)

Phong: This is Phong. Can I speak to Lan? (Em là Phong ạ. Vui lòng mang đến em nói chuvện cùng với Lan ạ.)

Han: I’m sorry. She’s out at the moment. (Rất nhớ tiếc. Trong thời điểm này em ấy ra bên ngoài rồi.)

Phong: When will she be back? (khi như thế nào Lan trsinh sống về ạ?)

Han: She’ll be back at about six o’cloông chồng. (Khoảng 6 tiếng em ấy sẽ trsinh sống về.)

Phong: All right. Please tell her I’ll hotline again after six. (Vâng ạ. Vui lòng nói cùng với Lan em vẫn gọi lại sau 6 giờ.)

Han: OK. I’ll tell her. Goodbye. (Ừm, chị đã nói lại với Lan. Tạm biệt em.)

Phong: Bye. (Tạm biệt chị ạ.)

*

Questions (Câu hỏi)

a. Who is calling?

b. Who is answering the phone?

c. Who are they talking about?

d. When will she be back?

e. When will Phong Hotline her again?

7. Play with words. (Ctương đối cùng với chữ.)

Bài Nghe A. Telephone Numbers Unit 2 Trang 19 SGK Tiếng Anh Lớp 7 MP3

https://hoctaptuyệt.com/wp-content/uploads/2021/11/a-telephone-numbers-unit-2-trang-19-sgk-tieng-anh-lop-7-6.mp3

Will you come to lớn my party?(Quý Khách sẽ đến bữa tiệc của chính bản thân mình chứ?)

When will it be? (khi làm sao đến bữa tiệc?)At five sầu thirty. (Lúc 5 tiếng 30 phút.)

How long will it last? (Nó vẫn kéo dãn bao lâu?)Till seven or half past. (Đến 7 giờ đồng hồ 30 phút.)

What will we eat? (Chúng ta đang nạp năng lượng gì?)We’ll eat cakes and sweets. (Chúng ta sẽ ăn bánh kẹo.)

Where will we meet? (Chúng ta sẽ chạm mặt nhau ở đâu?)We’ll meet in the street. (Chúng đang đã gặp nhau trên đường.)

Remember. (Ghi ghi nhớ.)

Future simple tense

Will you be không tính phí tomorrow?Yes, I will.I’ll see you tomorrow.We’ll meet in front of the movie theater.

When will she be back?She’ll be back at about six o’cloông xã.‘ll = will

B. My Birthday Unit 2 Trang 24 SGK Tiếng Anh Lớp 7

1. Listen and repeat. (Nghe cùng tái diễn.)

Bài Nghe B. My Birthday Unit 2 Trang 24 SGK Tiếng Anh Lớp 7 MP3

https://phanphoicaphe.com/wp-content/uploads/2021/11/b-my-birthday-unit-2-trang-24-sgk-tieng-anh-lop-7.mp3
first (ngày 1)eleventh (ngày 11)twenty-first (ngày 21)thirty-first (ngày 31)
second (ngày 2)twelfth (ngày 12)twenty-second (ngày 22)
third (ngày 3)thirteenth (ngày 13)twenty-third (ngày 23)
fourth (ngày 4)fourteenth (ngày 14)twenty-fourth (ngày 34)
fifth (ngày 5)fifteenth (ngày 15)twenty-fifth (ngày 25)
sixth (ngày 6)sixteenth (ngày 16)twenty-sixth (ngày 26)
seventh (ngày 7)seventeenth (ngày 17)twenty-seventh (ngày 27)
eighth (ngày 8)eighteenth (ngày 18)twenty-eighth (ngày 28)
ninth (ngày 9)nineteenth (ngày 19)twenty-ninth (ngày 29)
tenth (ngày 10)twentieth (ngày 20)thirtieth (ngày 30)

2. Listen và write the dates. (Nghe cùng viết các tháng ngày.)

Bài Nghe B. My Birthday Unit 2 Trang 24 SGK Tiếng Anh Lớp 7 MP3

https://hoctaptốt.com/wp-content/uploads/2021/11/b-my-birthday-unit-2-trang-24-sgk-tieng-anh-lop-7-1.mp3

*

3. Write the months in order from first lớn twelfth. (Viết những tháng theo lắp thêm trường đoản cú từ tháng trước tiên đến mon vật dụng mười nhì.)

*

4. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau kia rèn luyện cùng với bàn sinh hoạt.)

Bài Nghe B. My Birthday Unit 2 Trang 24 SGK Tiếng Anh Lớp 7 MP3

https://hoctaptốt.com/wp-content/uploads/2021/11/b-my-birthday-unit-2-trang-24-sgk-tieng-anh-lop-7-2.mp3

Mr. Tan: Next, please. (Mời tín đồ tiếp theo.)

Hoa: Good morning. (Chào thầy.)

Mr. Tan: Good morning. What’s your name? (Chào em. Em tên gì?)

Hoa: Phạm Thị Hoa. (Phạm Thị Hoa ạ.)

Mr. Tan: What’s your date of birth? (Ngày thảng năm sinc của em?)

Hoa: June 8th. I’ll be 14 on my next birthday. (Ngày 18 tháng Sáu. Đến ngày sinch nhật tới là em 14 tuổi.)

Mr. Tan: What’s your address? (Địa chỉ của em là số mấy?)

Hoa: 12 Tran Hung Dao Street. I live sầu with my uncle và aunt. (Số 12 đường Trần Hưng Đạo. Em sinh sống với chụ và cô của em.)

Mr. Tan: What’s your telephone number? (Số điện thoại cảm ứng thông minh của em là số mấy?)

Hoa: 8 262 019. (8262019)

Mr. Tan: Thank you, Hoa. Do you like our school? (Cám ơn em, Hoa. Em có thích trường của chúng tôi không?)

Hoa: Yes. It’s very nice. But I’m very nervous. I don’t have any friends. I won’t be happy. (Có ạ. Nó đẹp nhất lắm. Nhưng em không an tâm. Em không có anh em làm sao cả. Em thấy ko vui.)

Mr. Tan: Don’t worry. You’ll have sầu lots of new friends soon, I’m sure. (Đừng lo lắng. Tôi chẳc là không bao thọ em đã có nhiều các bạn new mà.)

*

Now answer (Bây tiếng hãy trả lời)

a. How old is Hoa now?

b. How old will she be on her next birthday?

c. When is her birthday?

d. Who does Hoa live with?

e. Why is Hoa worried?

About you (Về em)

f. How old will you be on your next birthday?

g. Who vày you live sầu with?

h. What is your address?

5. Read the dialogue again. Then complete this khung. (Đọc lại đoạn hội thoại. Sau kia xong phiếu sau.)
Student Registration FormName: Psi mê Thi HoaDate of birth: _____________________Address: _____________________Phone number: _____________________
6. Read. Then complete the card. (Đọc. Sau kia kết thúc thiệp mời này.)

Bài Nghe B. My Birthday Unit 2 Trang 24 SGK Tiếng Anh Lớp 7 MP3

https://hoctaptốt.com/wp-content/uploads/2021/11/b-my-birthday-unit-2-trang-24-sgk-tieng-anh-lop-7-3.mp3

Lan is 12. She will be 13 on Sunday, May 25th. She will have a tiệc ngọt for her birthday. She will invite some of her friends. (Lan 12 tuổi. quý khách ấy sẽ lên 13 tuổi vào ngày Chủ Nhật 25 tháng 5. Bạn ấy sẽ tổ chức triển khai buổi tiệc mừng sinch nhật của chính bản thân mình. Bạn ấy vẫn mời vài ba tín đồ các bạn.)

She lives at 24 Ly Thuong Kiet Street. The party will be at her trang chủ. It will start at five sầu o’cloông xã in the evening & finish at nine. (Quý Khách ấy sống ở số 24 con đường Lý Thường Kiệt. Bữa tiệc đã (được tổ chức) ở trong nhà của khách hàng ấy. Nó đang ban đầu vào khoảng 5 giờ đồng hồ chiều và kết thúc dịp 9 giờ tối.)

*

Complete this invitation thẻ lớn Lan’s party. (Hoàn thành tnóng thiệp mời tham dự lễ hội sinc nhật của Lan.)

*

7. Think & write. Imagine you will be a guest at Lan’s birthday buổi tiệc nhỏ. (Suy nghĩ với viết. Hãy tưởng tượng em sẽ là khách hàng mời dự buổi tiệc sinh nhật của Lan.)

a. What will you give sầu Lan?

b. How will you get lớn her home?

c. What games will you play?

d. What will you eat?

e. What will you drink?

f. What time will you leave?

8. Now write an invitation lớn your birthday các buổi tiệc nhỏ. (Bây giờ hãy viết một thiệp mời cho tới tiệc sinc nhật của chúng ta.)9. Play with words. (Chơi với chữ.)

Thirty days have sầu September,April, June & November.All the rest have sầu thirty-one,Except FebruaryWhich has twenty-eight.But every four years,In Leap Year it appearsWith twenty-nine.

Remember. (Ghi lưu giữ.)

ordinal numbersdatesmonths

Future simple tenseI will be 14 on my next birthday.I won’t be happy.

won’t = will + notI’ll = I will

Tại bên trên là câu chữ bài Unit 2: Personal Information – Tiếng Anh Lớp 7, khám phá chủ thể “báo cáo cá nhân” qua các phần: A. Telephone Numbers, B. My Birthday. Chúc chúng ta học tập tốt Tiếng Anh Lớp 7.

Xem thêm: Bản Đồ Huyện Tây Sơn Tỉnh Bình Định, Bản Đồ Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định


Các bạn đang xem Unit 2: Personal Information trên Tiếng Anh Lớp 7 môn Tiếng Anh Lớp 7 của phanphoicaphe.com. Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.