Phần Getting Started sẽ giúp bàn sinh hoạt có cái nhìn tổng cai quản về chủ đề của unit 3, kia là một trong những loại dịch vụ cộng đồng (Community Service). Bài viết là gợi nhắc gaiir bài tập vào sách giáo khoa.


*

1. Listen & read (Nghe và đọc)

Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai and Phuc from Hai Ba Trung School. Hi Mai, could you tell us about community service?Mai: It"s the work you vì for the benefits of the community.Reporter: Have sầu you ever done volunteer work?Mai: Yes. I"m a thành viên of Be a Buddy - a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.Reporter: Wonderful! What else have sầu you done?Mai: We"ve sầu asked people lớn donate books & clothes lớn the children.Reporter: Wow, that certainly makes a difference … J And you Phuc, you"re from Go Green?Phuc: Yes, it"s a non-profit organisation that protects the environment. We"ve sầu encouraged people to recycle glass, cansj và paper. We"ve sầu cleaned streets và lakes…Reporter: Did you start a community garden project last month?Phuc: Oh yes, so far we"ve sầu planted…

Dịch:

Phóng viên:Hôm nay vào công tác Công dân Toàn cầu, bọn họ đang phỏng vấn Mai và Phúc tới từ trường 2 Bà Trưng. Chào Mai, bạn cũng có thể mang đến bầy bản thân biết thêm về hình thức dịch vụ xã hội không?Mai: Nólà các bước nhưng các bạn làm vì chưng phần lớn ích lợi của xã hội.Pđợi viên: Quý Khách đã có lần làm quá trình tình nguyện chưa?Mai: Có. Tôi là một thành viên của “Be a buddy” - một chương trình giúp đỡ trẻ nhỏ mặt đường phố. Năm trước chúng tôi vẫn msinh hoạt đa số lớp học trời tối mang lại 50 trẻ em.Phóng viên: Tuyệt thật! Các bạn tất cả làm gì không giống nữa không?Mai: Chúng tôi vẫn lôi kéo hầu như tín đồ quim góp sách cùng áo xống mang lại trẻ em.Pđợi viên: Ồ, điều ấy chắc chắn rằng làm nên biệt lập... Và Phúc, các bạn đến từ tổ chức triển khai Go Green đề xuất không?Phúc: Đúng, kia là một trong những tổ chức phi lợi nhuận để bảo đảm môi trường. Chúng tôi khuyên khích đa số fan tái chế thủy tinh trong, lon, với giấy. Chúng tôi đã dọn mặt đường phố và hồ nước...Phóng viên: Bạn sẽ ban đầu một dự án căn vườn cộng đồng hồi tháng trước đề nghị không?Phúc: Vâng, cho tới nay Shop chúng tôi đã tLong được...

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 7 unit 3 community service

a.Read the conversation again and tichồng true (T) or false (F) (Đọc lại đoạn hội thoại và chọn đúng hoặc sai)

Mai & Phuc work for the benefits of the community. (Mai và Phúc thao tác làm việc mang lại phần đông lợi ích xã hội.) TBe a Buddy has collected books và clothes for street children.(Be a Buddy đã thu nhặt sách và xống áo cho trẻ em đường phố.) TBe a Buddy has provided eduacation for street children. (Be a Buddyđang phú đạo cho tthấp mặt đường phố.) TGo Green is amãng cầu environmental business.(Go Green là một trong những công ty lớn về môi trường.) FGo Green has encouraged people to lớn recycle rubbish. (Go Green khuyến nghị hầu hết người tái chế rác.) T

b. Read the conversation again. Answer the questions (Đọc lại đoạn hội thoại. Trả lời câu hỏi.)

What vày you think the phrase "make a difference" means?(Quý khách hàng nghĩ cụm tự “make a difference” có nghĩa là gì?)Can you guess what Go Green does in their community garden project?(Bạn rất có thể đoán thù Go Green làm gì trong dự án khu vườn cùng đồng?)How do you think the community garden project "makes a difference"?(quý khách nghĩ dự án công trình căn vườn cộng đồng tạo sự khác hoàn toàn như thế nào?)

Trả lời:

‘Make a difference’ means doing something good, especially to lớn improve sầu a situation.They plant the trees.They plant the trees and make a public garden for everyone.

2.Look at the words in the box. Can you put them in the right groups? (Nhìn vào những từ bao gồm vào size. Quý khách hàng hoàn toàn có thể đặt nó vào đúng đội không?)


nouns

verbs

adjectives

help, benefit, volunteer, plant

donate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provide, clean, encourage

clean

environmental


3. Fill the gaps with the words in the box (Điền vào địa điểm trống hồ hết trường đoản cú gồm vào khung)

You are a _volunteer_ if you help other people willingly & without payment._Homeless people_ are those who bởi not have sầu a home & really need help.She often_donate_ money to lớn charitable organisations.The activities that individuals or organisations vì chưng khổng lồ benefit a community are called _community service_.If you are trying khổng lồ _make a difference_, you are trying lớn have a good effect or a person or situation.

4.Describe the pictures with the verbs in 2.(Miêu tả phần đông tranh ảnh với gần như rượu cồn tự ở trong phần 2)

Donate booksPlant treesHelp children vì chưng homeworkClean streetsRecycle rubbish

5. Create word webs (Tạo ra màng lưới từ)

Donate: books, blood, clothes, organs,…Help: children, homeless people, old people, disabled people,…Clean: streets, walls, lake,floor,…Provide: food, attention, life skills, service,…

6. Game: VOCABULARY PING PONG

In pairs, stand face-to-face with your partner. Think about the topic of this unit, Community Service, and the new words you learned above. To start the game, partner A says a new word và partner B says the first related word that comes khổng lồ mind. Keep the words going back & forth as quickly as possible until the teacher says stop.

Xem thêm: Tổng Hợp 30 Món Ngon Đãi Khách Ngày Tết Dễ Làm Đãi Khách Của Người Việt

Dịch:

Nghĩ về chủ đề của bài học kinh nghiệm, Thương Mại Dịch Vụ Cộng đồng, với đa số tự mới mà các bạn vẫn học được ngơi nghỉ trên. Bắt đầu trò chơi, A nói một tự mới với B nói một từ bỏ liên quan mà mình nghĩ ra được. Nói tiếp tục cho đến Khi cô giáo nói giới hạn.