Bài học Language Focus Unit 1 Lớp 9 - A visit from pen palgóp những em ôn tập cấu trúc ngữ pháp thì thừa khứ đọng solo với thừa khứ đối kháng cùng với câu ước "wish".

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 9 unit 1 language focus


Tóm tắt bài giảng

1.Unit 1 Lớp 9 Language Focus Grammar

1.1 The past simple (Thì thừa khứ đơn)

1.2 The past with "wish" (Thì quá khứ với wish)

2.Unit 1 Lớp 9 Languague Focus Exercise

2.1 Exercise 1 Language Focus

2.2 Exercise 2 Language Focus

2.3 Exercise 3 Language Focus

bài tập minh họa

các bài tập luyện trắc nghiệm

Hỏi đáp Language Focus Unit 1


*

Form (Công thức): S + V-ed/(II)

​Ex: She went swimming yesterday morning.

He watched TV yesterday evening.

Đối với đều rượu cồn từ đúng theo phép tắc, ta thêm -ed vào tận cùng của động tự đó nhằm thực hiện sống thì vượt khứ đơn

Ex: work --> worked

play --> played

start --> started

Một số động trường đoản cú bất luật lệ Lúc phân tách ở thì thừa khđọng đối kháng thì không thêm -ed, nhưng phân tách theo cột thứ 2 trong bảng rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc.

Ex: go --> went

begin --> began

break --> broken

Trong câu hỏi và câu nghi hoặc sống thì quá khđọng đối kháng, ta áp dụng trợ rượu cồn trường đoản cú did đến tất cả các ngôi.
1.2 The past simple with wish (Thì thừa khứ đọng đơn với wish)
Form: S + wish (es) + S + V-ed/IITrong câu "wish" bạn ta sử dụng tobe "were" cho tất cả các ngôiVí dụI wish I knew her tin nhắn address. (I don"t know her tin nhắn address.)I wish my mother were here. (My mother is not here.)

2. Unit 1 Lớp 9 Languague Focus Exercise


2.1 Language Focus Exercise 1 Unit 1 Lớp 9

Work with a partner. Ask and answer questions about what each person did on the weekkết thúc.(Hãy thực hành thực tế với một bạn thuộc lớp. Hỏi và vấn đáp những câu hỏi về số đông việc nhưng mà mọi cá nhân đã có tác dụng trong thời gian ngày vào buổi tối cuối tuần.)

NameActivitiesDay/Time

Ba

Nga

Lan

Nam

Hoa

Movie - Ghosts and Monsters

Concert - Ha Noi singers

Camp - Y&Y

Soccer match - Dong Thap vs The Cong

Play - Much Avì About Nothing

Saturday /2pm

Saturday / 8pm

All weekend

Sunday / 4pm

Sunday/7pm

Guide to answerBa

- What did Ba vì chưng on the weekend?

=> He went to see the movie called "Ghosts and Monsters".

- When did he see it?

=> He saw it on Saturday afternoon at two o"clochồng.

Nga

- What did Nga vày on the weekend?

=> She went to lớn a concert & listen to lớn Ha Noi singers.

- When did she go there?

=> She went there at 8 o"cloông chồng on Saturday evening.

Lan

- What did Lan vày on the weekend?

=> She went camping with the Y & Y.

- How long did she go camping?

=> She went camping all the weekend.

Nam

- What did Nam vị on the weekend?

=> He went to see a football match Dong Thap versus The Cong.

- When did he go there?

=> He went there at 4 o"cloông xã on Sunday afternoon.

Hoa

- What did Hoa do on the weekend?

=> She went to see a play called "Much A bởi vì about Nothing".

- When did she see it?

=> She saw it at 7 o"clock on Sunday evening.


2.2 Language Focus Exercise 2 Unit 1 Lớp 9

Lan và her friends are holding a farewell tiệc nhỏ for Maryam. Write the things they did to prepare for the buổi tiệc nhỏ. Use the pictures và the words in the box.(Lan cùng chúng ta của cô dự định tổ chức triển khai một bữa tiệc chia ly mang lại Maryam. Hãy viết đông đảo gì mà họ có tác dụng để sẵn sàng mang đến bữa tiệc. Sử dụng tranh con cùng hầu hết trường đoản cú vào form.)

buy

make

hang

go

paint

a cake

flowers

a picture of Ha Noi

colorful lamps

shopping

*

Guide lớn answerThey bought a lot of flowers.They made a big cake.They hung colorful lamps on the walls of the các buổi party room.They painted a picture of Ha Noi.They went shopping khổng lồ buy all things necessary for the tiệc nhỏ & a gift for Maryam.

Xem thêm: Kinh Nghiệm Hay, Thủ Thuật Công Nghệ Tư Vấn Tại Dienmayxanh, Phim Lãng Mạn Hay Nhất


2.3 Language Focus Exercise 3 Unit 1 Lớp 9

Work with a partner. Write wishes you want to make in these situations.(Thực hành với 1 bạn cùng học tập. Viết đầy đủ lời ước mà bạn có nhu cầu Một trong những tình huống này.)