Bài toán thù kiếm tìm cực hiếm lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ tuổi duy nhất (GTNN) của hàm số xuất hiện tương đối liên tục trong số đề thi toán thù học. Với nhiều cường độ, nhiều dạng khác nhau. Hiểu được sự khó khăn của học sinh lúc bắt đầu xúc tiếp cùng với các dạng bài bác này, bài học kinh nghiệm từ bây giờ phanphoicaphe.com đang tổng thích hợp lại chi tiết các dạng toán thù và kiến thức và kỹ năng liên quan cho GTLN, GTNN vào toán thù học tập và đặc biệt là lịch trình tân oán lớp 12.


Lý thuyết quý giá lớn nhất nhỏ tuổi tốt nhất của hàm số

Cho hàm số y = f(x) xác minh trên tập D.

+) Số M được Call là cực hiếm lớn nhất (GTLN) của hàm số y = f(x) trên tập D ví như f(x) ≤ M với mọi x ∈ D và mãi sau x0 ∈ D làm thế nào để cho f(x0) = M.

Kí hiệu:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

#7. Tóm tắt kim chỉ nan và bài tập trắc nghiệp GTLN GTNN của hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả
Số trang35
Lời giải chi tiết

Mục lục tài liệu: