Cho phương trình: $2\sin^2x-m\sin 2x+2(2-m)\cos^2x=4$1. Giải phương trình với $m=-\frac{1}{2} $2. Tìm $m$ để phương trình có nghiệm


Bạn đang xem: Tìm m để phương trình lượng giác có nghiệm thuộc khoảng

*

Cho phương trình: $\sin x-m\cos2x-(m-1)\sin x+m=0$. Xác định các giá trị của tham số $m$ để phương trình có đúng tám nghiệm phân biệt thuộc khoảng $( 0,3\pi )$
*

Cho phương trình: \((\cos x+1)(\cos 2x-m\cos x)=m\sin ^{2}x \) (1)a) Giải phương trình khi \(m=-2.\)b) Tìm \(m \) để phương trình có đúng hai nghiệm \(x\) thuộc đoạn \(<0;\frac{2\pi}{3}>.\)
*

Xác định các giá trị của tham số $a$ để phương trình sau có nghiệm: \(\sin^6x + cos^6x = a|\sin 2x|\)
*

Cho \(f\left( x \right) = \sin^6x + cos^6x\)$1$. Tính \(f"\left( { - \frac{\pi }{24}} \right)\)$2$. Giải phương trình \(f\left( x \right) =1\)$3$. Tìm điều kiện của $m$ để phương trình \(f\left( x \right) = m\) có nghiệm
*

Cho phương trình: \(\frac{2\sin x-1}{\sin x+3}=m\) (1)Với các giá trị nào của \(m\) phương trình có đúng hai nghiệm thuộc đoạn \(<0;\pi>\)
Giải và biện luận phương trình: $\frac{a-b\cos x}{\sin x}=\frac{2\sqrt{a^2-b^2}\tan y }{1+\tan^2y} $
Cho hàm số: $y = x + 1 + \frac{1}{x - 1}$1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Từ đồ thị trên, hãy suy ra số nghiệm $x \in \left( {0 ; \frac{\pi }{2}} \right)$ của phương trình $1+\sin x+\cos x+\frac{1}{2}(\tan x + \cot x +\frac{1}{\sin x}+\frac{1}{\cos x})=m$tùy theo giá trị của tham số $m$
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Ứng dụng khảo sát hàm số Phương trình lượng giác đối xứng Phương trình lượng giác...
Cho phương trình: $(m - 1)\cos x + 2\sin x = m + 3$a. Giải phương trình khi $m=2$ b. Tìm $m$ để phương trình có nghiệm.
Xác định $a$ để hai phương trình : $2 \cos x . \cos 2x = 1+\cos 2x +\cos 3x (1)$ $4 \cos ^2 x - \cos 3x = a \cos x +(4-a)(1+\cos 2x) (2)$tương đương.
Cho phương trình: \(4{\cos ^5}x.\sin x - 4{\sin ^5}x.\cos x = {\sin ^2}4x + m (1)\)$1$. Biết rằng \(x = pi\) là một nghiệm của $(1)$. Hãy giải phương trình $(1)$ trong trường hợp đó$2$. Cho biết \(x = \frac{{ - \pi }}{8}\) là một nghiệm của $(1)$.Hãy tìm tất cả các nghiệm của $(1)$ thỏa mãn: \({x^4} - 3{x^2} + 2
Cho phương trình lượng giác: $sin ^4x + cos^4x = msin2x - \frac{1}{2}\,\,\,(1)$$1$. Giải phương trình ($1$) khi $m = 1.$$2$. Chứng minh rằng với mọi tham số $m$ thỏa mãn điều kiện $|m| \ge 1$ thì pt ($1$) luôn luôn có nghiệm.
Cho phương trình $ \sin ^2x+(2m-2)\sin x\cos x-(m+1)\cos^2 x=m$a) Giải phương trình khi $ m=-2$b) Tìm $m$ để phương trình có nghiệm.
Cho phương trình : $2 \sin ^2x - \sin x \cos x - \cos ^2x =m (1)$Tìm $m$ để phương trình $(1)$ có nghiệm.
Gỉa sử $|b| > |a| + 1$. Chứng minh phương trình: $1 + a\cos x + b\cos2x = 0$ (1) có hai nghiệm $ \in ( {0;\pi } )$
Cho phương trình: $sinx + mcosx = 1$, trong đó $m$ là tham số thực.$a)$ Giải phương trình khi $m =- \sqrt 3 $.$b)$ Tìm tất cả các giá trị của $m$ để mọi nghiệm của phương trình trên đều là nghiệm của phương trình: $msinx + cosx = m^2$
Với những giá trị nào của $m$ thì phương trình sau đây có nghiệm$\frac{3}{sin^2x}+3tan^2x+m(tanx+cot x)-1=0 $
Chứng minh rằng với mọi $a, b, c$ tùy ý cho trước, phương trình: $a\cos3x+b\cos2x+c\cos x+\sin x=0$ luôn có nghiệm trong khoảng $(0;2\pi)$
Cho phương trình $\left( 1-a \right) \tan^{2} x - \frac{ 2}{ \cos x }+1+3a=0$a) Giải phương trình với $a= \frac{ 1}{2}$b) Tìm a để phương trình có nhiều hơn một nghiệm trong khoảng $(0; \frac{ \pi}{2})$
Cho phương trình: $3\cos^2 x+2|\sin x | =m (1)$a) Giải phương trình $(1)$ khi $m=2$.b) Khi $m$ để $(1)$ có nghiệm duy nhất $\in <-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}>$.
Cho $f(x)=\cos^22x+2(\sin x+\cos x)^2-3\sin 2x+m$$1$. Giải phương trình $f(x) = 0$ khi $m = -3$$2$. Tính theo $m$ giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của $f(x)$. Từ đó tìm ra $m$ sao cho $f^2(x)\leq 36, \forall x$
Cho phương trình : $ m\sin x+(m+1)\cos x=\frac{m}{\cos x}$a) Giải phương trình khi $ m=\frac{1}{2}$b) Tìm $ m $ để phương trình có nghiệm


Xem thêm: Những Điều Cần Biết Về Công Ty Đại Nam Là Công Ty Gì, Công Ty Cổ Phần Đại Nam

HÀM SỐHỆ PHƯƠNG TRÌNHHÌNH KHÔNG GIANLƯỢNG GIÁCBẤT ĐẲNG THỨC VÀ CỰC TRỊTÍCH PHÂNPHƯƠNG TRÌNHSỐ PHỨCHÌNH TOẠ ĐỘ PHẲNGHÌNH TOẠ ĐỘ KHÔNG GIANTỔ HỢP, XÁC SUẤTDÃY SỐ, GIỚI HẠNMŨ, LÔGARITMỆNH ĐỀ, TẬP HỢPBẤT PHƯƠNG TRÌNHĐẲNG THỨC ĐẠI SỐ - SỐ HỌCĐA THỨCHÌNH HỌC PHẲNGĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐH CỦA CÁC NĂMNăm 2013Năm 2014
*
*
๖ۣۜCold: được mỗi tin đấy xong hết luôn rồi đấy
*
*
*
*
*
*
*
*
phanhuukhanhabc:
*
*
Mưa Đêm: 7 năm trôi qua nhanh thật, giờ chả còn ai ở đây
*