Trung trung ương luyện thi, cô giáo - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC TP. Đà Nẵng ra mắt phần TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANKEN nhằm hổ trợ mang lại các bạn tất cả thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học xuất sắc môn học này.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của anken


III. Tính hóa học hoá học

* Nhận xét:Trong phân tử anken gồm liên kếtπvào link song kém nhẹm bền→Ankentất cả đặc điểm đặc trưng là tmê mệt gia phản ứng cùng, trùng phù hợp cùng thoái hóa.

1. Phản ứng cộng hợp

a.Cộng vừa lòng H2: (điều kiện bội phản ứng Ni, t0)→ankan

CH2=CH2 + H2→CH3-CH3

Tổng quát: CnH2n + H2→CnH2n+2

b. Cộng hòa hợp halogen:

Thí nghiệm: Etilen làm mất đi color hỗn hợp brom

CH2=CH2+ Br2→ CH2Br-CH2Br

Tổng quát: CnH2n+ Br2→CnH2nBr2

* Nhận xét:

- Dung dịch brom là dung dịch thử dùng làm phân biệt etilen cùng anken nói chung.

- Mức độ bội phản ứng của halogen giảm dần dần từ bỏ Cl2, Br2, I2.

c. Cộng phù hợp hiđrohalogenua

CH2=CH2+ HCl→ CH3-CH2Cl

Đồng đẳng của etilen

CH3-CH=CH2 + HCl→CH3-CH2-CH2-Cl

Sản phẩm phụ

→CH3-CHCl-CH3

Sản phẩm chính

* Lưu ý:

-Theo hàng HCl, HBr, HI làm phản ứng dễ dàng dần dần.

- Phản ứng cộng HX vào anken bất đối tạo thành tất cả hổn hợp 2 sản phẩm.

- Đối cùng với những anken không giống bất đối xứng Khi cộng HX đang theo đúng luật lệ Maccôpnhicôp.

- Nếu tiến hành phản nghịch ứng cộng HBr vào anken gồm xúc tác peoxit thì sản phẩm thiết yếu lại ngược luật lệ Maccopnhicop.

* Quy tắc cộngMaccôpnhicôp: Trong bội phản ứng cùng HX vào link bội, nguim tử H ưu tiên cộng vào ngulặng tử Cacbon bậc phải chăng rộng, còn ngulặng tử tuyệt đội ngulặng tử X ưu tiên cùng vào nguyên ổn tử Cacbon bậc cao hơn nữa.

d.Cộng vừa lòng H2O(đun cho nóng, gồm axit loãng xúc tác)

CH2=CH2+ H2O→ CH3-CH2OH

- Đồng đẳng của etilen

CH3-CH=CH2+H2O→CH3-CH2-CH2-OH

Sản phđộ ẩm phụ

→CH3-CHOH-CH3

Sản phẩm chính

* Lưu ý:Đối cùng với các anken không giống bất đối xứng Khi cùng H2O cũng tuân theo luật lệ Maccôpnhicôp: Nhóm - OH đính vào C bậc cao

2. Phản ứng trùng hợp: Có xúc tác, áp suất cao, đun nóng

nCH2=CH2→(-CH­2–CH2-)n(Polietylen hay PE)

nCH2=CH–CH3→(-CH2–CH(CH3)-)n(Polipropilen tuyệt PP)

- Sơ thứ phản bội ứng trùng hợp:

nA→(B)n(t0, xt, p)

- Phản ứng trùng hợp: Là quy trình cùng hợp tiếp tục nhiều phân tử bé dại như thể nhau hoặc giống như nhau sinh sản thành phân tử to (phù hợp hóa học cao phân tử).

3. Phản ứng oxi hoá

a. Phản ứng oxi hóa ko trả toàn:

- Tạo thành ancol nhiều chức bao gồm 2 đội -OH hoặc đứt mạch C khu vực nối song tạo thành thành anđehit hoặc axit.

Ví dụ:

3C2H4+ 2KMnO4+ 4H2O→3C2H4(OH)2+ 2KOH + 2MnO2

Tổng quát:

3CnH2n+ 2KMnO4+ 4H2O→3CnH2n(OH)2+ 2KOH + 2MnO2

* Nhận xét:Anken làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím đề nghị rất có thể sử dụng hỗn hợp dung dịch tím nhằm phân biệt anken.

- Riêng CH2=CH2còn có làm phản ứng oxi hóa không hoàn toàn tạo nên CH3CHO.

CH2=CH2+ 1/2O2→CH3CHO (PdCl2, CuCl2, t0)

b.Phản ứng cháy:

- Phương trình tổng quát:

CnH2n+ 3n/2O2→nCO2+ nH2O

- điểm sáng phản ứng đốt cháy anken: nCO2= nH2O.

II. Điều chế

1. Điều chế trong chống thí nghiệm

- Tách nước trường đoản cú ancol etylic:

C2H5OH→C2H4+ H2O (H2SO4sệt, ≥1700C)

Tổng quát:

CnH2n+1OH→CnH2n+ H2O (H2SO4đặc, ≥1700C)

2. Điều chế trong công nghiệp

-Thu từ bỏ nguồn khí chế biến dầu lửa.

- Tách H2khỏi ankan:

CnH2n+2→CnH2n+ H­2(sắt, t0)

- Tách HX trường đoản cú dẫn xuất CnH2n+1X:

CnH2n+1X + NaOH→CnH2n+ NaX + H2O (ancol)

(trong 2 phản ứng bóc tách này đề nghị chú ý phép tắc tách bóc Zaixep để khẳng định thành phầm chính: -OH với -X được ưu tiên tách cùng nguim tử H của C bậc cao).

- Tách X2từ dẫn xuất đihalogen (2 nguyên ổn tử halogen thêm cùng với 2 ngulặng tử C nằm bên nhau):

CnH2nX2+ Zn→CnH2n+ ZnBr2(t0)

- Cộng H2gồm xúc tác Pd/PbCO3vào ankin hoặc ankađien:

CnH2n-2+ H2→CnH2n

III. Ứng dụng

*

- Dùng để thêm vào rượu, những dẫn xuất halogene và các chất khác.

- Để trùng đúng theo polime: polietilen, poliprpilen.

Xem thêm: Tua Du Lịch Thái Lan 5 Ngày 5 Đêm (Bangkok, Tour Thái Lan 5 Ngày 4 Đêm

- Etilen còn được sử dụng làm cho trái mau chín.

Trung trung ương luyện thi, cô giáo - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC