Xem toàn thể tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán thù 7 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ giúp cho bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học tập tốt toán thù 7 sẽ giúp các bạn tập luyện kỹ năng suy đoán phù hợp với đúng theo xúc tích, hiện ra kỹ năng vận dụng kết thức toán thù học tập vào đời sống với vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán thù 7 Tập 1 Bài 2 trang 9: Tính

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 2 trang 9: Tìm x, biết :

*

Lời giải


*

Bài 6 (trang 10 SGK Toán thù 7 Tập 1): Tính

*

Lời giải:

*


*

*

*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán thù 7 Tập 1): Ta rất có thể viết số hữu tỉ
bên dưới những dạng sau đây

a) là tổng của nhì số hữu tỉ âm. lấy một ví dụ

*
.