Lý thuyết hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tđọng giác gồm tứ góc vuông. Hình chữ nhật cũng là 1 trong hình bình hành.

Bạn đang xem: Toán 8 bài hình chữ nhật

Xem cụ thể


Trả lời thắc mắc 1 Bài 9 trang 97 SGK Toán thù 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 Bài 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1. Chứng minh rằng hình chữ nhật ABCD

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 Bài 9 trang 98 SGK Toán thù 8 Tập 1. Với một chiếc compa,

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 trang 98 SGK Toán thù 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình 86:a) Tứ đọng giác ABDC là hình gì ? Vì sao ?b) So sánh các độ nhiều năm AM với BC.

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 trang 98 SGK Tân oán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 9 trang 98 SGK Toán thù 8 Tập 1. Cho hình 87:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao?b) Tam giác ABC là tam giác gì?..

Xem giải thuật


Bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 58 trang 99 SGK Tân oán 8 tập 1. Điền vào vị trí trống, biết rằng a, b là độ nhiều năm những cạnh, d là độ dài mặt đường chéo cánh của một hình chđọng nhật

Xem giải thuật


Bài 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng: Giao điểm hai tuyến phố chéo cánh cuẩ hình chữ nhật là trọng tâm đối xứng của

Xem giải thuật


Bài 60 trang 99 sgk tân oán 8 tập 1

Tính độ nhiều năm mặt đường trung đường ứng cùng với cạnh huyền của một tam giác vuông gồm các cạnh góc vuông bởi 7centimet với 24centimet.

Xem giải thuật


Bài 61 trang 99 sgk Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC, mặt đường cao AH. gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? Vì sao ?

Xem giải mã


Bài 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng xuất xắc không nên ?

Xem giải thuật


Bài 63 trang 100 sgk toán thù 8 tập 1

Giải bài xích 63 trang 100 SGK Tân oán 8 tập 1. Tìm x trên hình 90.

Xem thêm: Flc Sầm Sơn Beach &Amp; Golf Resort (Sầm Sơn), Flc Samson Beach & Golf Resort

Xem giải thuật


Bài 64 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Các tia phân giác của những góc A, B, C, D

Xem giải mã


Bài 65 trang 100 sgk tân oán 8 tập 1

Giải bài 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tđọng giác ABCD có hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau. Gọi

Xem giải mã


Bài 66 trang 100 sgk tân oán 8 tập 1

Giải bài 66 trang 100 SGK Tân oán 8 tập 1. Đố. Một team người công nhân vẫn tLong cây trên phần đường AB.

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 9, 10 - Chương thơm 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 9, 10 - Chương thơm 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 9, 10 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 9, 10 - Cmùi hương 1 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 9, 10 - Chương thơm 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 9, 10 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 9, 10 - Cmùi hương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để dìm giải thuật xuất xắc với tư liệu miễn phí

Cho phxay loigiaituyệt.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải thuật xuất xắc cũng tương tự tư liệu miễn tầm giá.