Một mặt nền nhà hình chữ nhật bao gồm chiều dài 8m, chiều rộng lớn bởi (dfrac34) chiều lâu năm. Người ta dùng những viên gạch men hình vuông cạnh 4dm để lát sàn nhà đó, kinh phí từng viên gạch men là trăng tròn 000 đồng. Hỏi lát cả sàn nhà thì không còn bao nhiêu tiền thiết lập gạch men ? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kế).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập trang 172


Pmùi hương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


- Tính chiều rộng lớn sàn nhà = chiều dài ( imes ;dfrac34.)

- Tính diện tích S mặt sàn nhà = chiều nhiều năm ( imes) chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S 1 viên gạch men hình vuông = cạnh ( imes ) cạnh.

- Tính số viên gạch ốp đề nghị sử dụng = diện tích mặt nền nhà : diện tích S 1 viên gạch men.

- Số chi phí download gạch = mức chi phí 1 viên gạch ( imes ) số viên gạch ốp yêu cầu cần sử dụng.


Lời giải bỏ ra tiết

Chiều rộng lớn mặt sàn nhà là:

8 ( imes ; dfrac34) = 6 (m)

Diện tích sàn nhà là:

8 x 6 = 48 (m2)

48m2 = 4800dm2

Diện tích một viên gạch ốp là:

4 x 4 = 16 (dm2)

Số viên gạch nhằm lát cả sàn nhà là:

4800 : 16 = 300 (viên gạch)

Lát gạch cả mặt sàn nhà thì hết số chi phí là:

đôi mươi 000 x 300 = 6 000 000 (đồng)

Đáp số: 6 000 000 đồng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Du Lịch Hàn Quốc Tháng 2 : Thời Tiết & Những Lưu Ý

 phanphoicaphe.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp mặt buộc phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh đọc Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp Loigiaitốt.com


Cảm ơn chúng ta đang sử dụng Loigiaitốt.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng giữ lại thông tin để ad có thể contact với em nhé!


Liên hệ | Chính sách

Đăng ký nhằm dấn giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phxay phanphoicaphe.com gửi các thông tin mang đến bạn nhằm nhận thấy các giải thuật tốt cũng tương tự tài liệu miễn giá thành.