5.7.Tổng số phân tử proton, nơtron, electron trong nguyên ổn tử của một nguyên tố là 155.Số phân tử với điện nhiều hơn thế nữa số hạt không sở hữu năng lượng điện là 33. Nguyên ổn tố chính là. Bài 5.7, 5.8 trang 34 sách bài xích tập (SBT) Hóa học 12 – Bài 17. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI

5.7. Tổng số hạt proton, nơtron, electron vào nguyên tử của một nguyên tố là 155.Số hạt với điện nhiều hơn thế nữa số hạt không mang năng lượng điện là 33. Nguyên ổn tố đó là

A. bạc. B. đồng,

C. chì. D. Fe.

Bạn đang xem: Tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155

5.8. Một nguim tử bao gồm toàn bô phân tử proton, nơtron, electron là 40. Đó là nguyên tử của nguyền tố làm sao sau đây ?

Ạ. Canxi B. Bari

C. Nhôm D. Sắt


*

5.7. Chọn A

Quảng cáo

(left{ matrix 2P + N = 155 hfill cr 2Phường – N = 33 hfill cr ight. Rightarrow left{ matrix N = 61 hfill cr

P = 47 hfill cr ight. Rightarrow Z = 47 Rightarrow Ag)

5.8. Chọn C

N + P + E = 40; N + 2Phường = 40

N = 40 – 2P; P ≤ N ≤ 1,5P

11,43 ≤ P.. ≤13,33

Có hai trường phù hợp : P = 12 ⟹N = 16 (loại)

P= 13 ⟹N = 14 ⟹Al.


*

Phản ứng chất hóa học có xẩy ra sự oxi hóa là?(Hóa học tập - Lớp 8)
*

1 trả lời

Covid được phát hiện tại vào thời điểm năm nào?(Hóa học tập - Lớp 7) 5 trả lời

Caco3+h2co3(Hóa học - Lớp 8) 2 trả lời


HCL+fe3O4(Hóa học - Lớp 10) 1 trả lời

Viết phương trình hóa học(Hóa học - Lớp 8) 1 trả lời

Tính(Hóa học tập - Lớp 4) 5 trả lời


Tổng số phân tử proton, nơtron với electron trong một nguyên tử ngulặng tố X là 155, trong số ấy số phân tử sở hữu điện nhiều hơn thế số phân tử ko có điện là 33 hạt. X là nguim tố làm sao bên dưới đây?

A. Al (Z=13).

B. Fe(Z=26).

C. Cu (Z=29).

D. . Ag (Z=47)

Các câu hỏi giống như

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 1 nguim tử nguyên ổn tố X là 155, trong các số ấy số phân tử có năng lượng điện nhiều hơn thế số phân tử ko mang năng lượng điện là 33 phân tử. X là nguyên tố như thế nào bên dưới đây?

A. C 29 u .

B. A 47 g .

C. F 26 e .

D. A 13 l .


Tổng số hạt proton, nơtron cùng electron trong 1 ngulặng tử nguyên ổn tố X là 155, trong các số đó số phân tử có năng lượng điện nhiều hơn số phân tử không với điện là 33 hạt. X là ngulặng tố nào dưới đây?

Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử nguyên ổn tố X là 155, trong các số ấy số phân tử với điện nhiều hơn thế nữa số phân tử ko mang năng lượng điện là 33 phân tử. X là ngulặng tố nào sau đây ?

A. Al

B. Fe

C. Cu

D. Ag

Tổng số hạt proton, nơtron cùng electron vào nguyên ổn tử nguyên tố X là 155, trong số đó số hạt sở hữu năng lượng điện nhiều hơn nữa số phân tử không sở hữu năng lượng điện là 33 hạt. X là nguyên ổn tố như thế nào tiếp sau đây ?

2. Ngulặng tử nguim tố đồng (Cu) bao gồm tổng số hạt cơ bản là 92, trong các số ấy số hạt có năng lượng điện rộng số hạt ko với năng lượng điện là 24. Xác định Z, E, N, A với viết kí hiệu ngulặng tử đồng.

3. Nguyên ổn tử nguyên ổn tố bạc (Ag) có tổng thể phân tử cơ phiên bản là 155, trong đó số phân tử với điện rộng số phân tử ko với năng lượng điện là 33. Xác định Z, E, N, A với viết kí hiệu nguyên tử bạc.

4. Nguyên ổn tử ngulặng tố kali (K) có tổng cộng phân tử cơ bản là 58, trong những số ấy số hạt có điện hơn số hạt không sở hữu điện là 18. Xác định Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử kali.

5. Nguyên ổn tử nguyên tố brom (Br) gồm tổng cộng hạt cơ bản là 115, trong đó số hạt mang điện rộng số hạt ko với điện là 25. Xác định Z, E, N, A với viết kí hiệu nguim tử brom.

6. Ngulặng tử nguyên ổn tố nhôm (Al) có toàn bô phân tử cơ phiên bản là 40, trong các số đó số phân tử không với điện ít hơn số hạt với điện là 12. Xác định Z, E, N, A và viết kí hiệu nguyên tử nhôm.

7. Ngulặng tử nguim tố sắt (Fe) có tổng cộng phân tử cơ bản là 82, trong số ấy số phân tử ko mang năng lượng điện thấp hơn số hạt sở hữu năng lượng điện là 22. Xác định Z, E, N, A với viết kí hiệu ngulặng tử Fe.

8. Nguyên ổn tử nguyên tố X bao gồm tổng số phân tử cơ phiên bản là 40, trong số ấy số hạt không sở hữu năng lượng điện nhiều hơn nữa số hạt mang điện tích dương là 1 trong những. Xác định Z, E, N, A cùng viết kí hiệu nguim tử X.

9. Nguyên ổn tử nguyên tố asen (As) bao gồm tổng số phân tử cơ bản là 108, trong những số đó số phân tử ko sở hữu điện nhiều hơn thế số phân tử sở hữu điện tích dương là 9. Xác định Z, E, N, A với viết kí hiệu ngulặng tử asen.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đi Thái Lan Tự Túc : Ăn Gì, Chơi Đâu, Lịch Trình V

10. Nguyên ổn tử ngulặng tố X có tổng thể phân tử cơ phiên bản là 34, trong số ấy số phân tử ko mang điện nhiều hơn thế nữa số hạt với điện tích âm là 1 trong những. Xác định Z, E, N, A cùng viết kí hiệu nguim tử X.