Lúc trưa nắng, mặt đường nhựa khô ráo, nhưng nhìn từ xa có vẻ như ướt nước. Nhưng nhìn từ xa có vẻ như ướt nước. Đó là vì các tia sáng phản xạ
Bạn đang xem: Trong sợi quang chiết suất của phần lõi

Khi tia sáng truyền xiên góc tới mặt phân cách hai môi trường trong suốt khác nhau mà không có tia khúc xạ thì chắc chắn


Ánh sáng truyền trong môi truờng có chiết suất m, tới mặt phân cách với môi trường có chiết suất n2 với góc tới i ≠ 0. Xét các điều kiện sau :

(1) n2> m

(2)n2

(3) sini ≥ n2n1

(4) sini ≤n2n1

Nếu muốn luôn luôn có khúc xạ ánh sáng thỉ (các) điều kiện là:


Một tia sáng truyền trong hai môi trường theo đường truyền như hình vẽ. Chỉ ra câu sai.


Có tia sáng truyền từ không khí vào ba môi trường (1), (2), (3) hình vẽ. Phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp môi trường nào sau đây?


Ba môi trường trong suốt là không khí và hai môi trường khác có các chiết suất tuyệt đối n1, n2 (với n2> n1). Lần lượt cho ánh sáng truyền đến mặt phân cách của tất cả các cặp môi trường có thể tạo r.Biểu thức nào kể sau không thể là sin của góc?


Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết suất n2 (n1> n2). Nếu tia khúc xạ truyền gần sát mặt phân cách hai môi trường trong suốt thì có thể kết luận


Trong các câu sau đây, câu nào sai? Khi một tia sáng đi từ môi trường có chiết suất m, tới mặt phân cách với một môi trường có chiết suất n2 n1 thì


Có tia sáng truyền từ không khí vào ba môi trường (1), (2), (3) hình vẽ. Phản xạ toàn phần không thể xảy ra khi ánh sáng truyền trong cặp môi trường nào sau đây?


Một chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suấtn1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết suất n2. Cho biếtn1n2và i có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây có hiện tượng phản xạ toàn phần


Một học sinh phát biểu: phản xạ toàn phần là phản xạ ánh sáng khi không có khúc xạ. Trong ba trường hợp truyền ánh sáng như hình vẽ, trường hợp nào có hiện tượng phản xạ toàn phần


Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn và góc tới lớn hơn góc giới hạn là điều kiện để có
Xem thêm: Lễ Hội Cồng Chiêng Đà Lạt Về Đêm Giá Rẻ Đến Bất Ngờ, Giao Lưu Cồng Chiêng Đà Lạt

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam