Bài học Unit 11 Sources of energy - Reading tập luyện tài năng đọc lướt nhằm rứa báo cáo bài bác tổng thể. Qua đó, đem đến nội dung về nguồn năng lượng thay thế sửa chữa trong thiên nhiên.

Bạn đang xem: Reading


*


Work with a partner. Answer the following questions. (Làm Việc với một bạn học. Trả lời đều câu hỏi sau)


What source of energy does each picture above refer to? (Ở mỗi album trên diễn tả mối cung cấp năng lượng nào?) What vì chưng we need energy for? (Chúng ta phải tích điện để triển khai gì?) Guide khổng lồ answer

1. Each picture above refer lớn the source of energy:

The first picture refers lớn the windmill. The second picture refers lớn the solar energy. The third picture refers khổng lồ the hydroelectriđô thị.

2. We need energy lớn live and work, khổng lồ cook meals, khổng lồ light, heat or cool the house, lớn run machines...


Read the passage and then vì chưng the tasks that follow. (Đọc kĩ đoạn văn uống cùng sau đó có tác dụng các bài bác tập đi kèm theo.)


The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Use a dictionary when necessary). (Những trường đoản cú vào khung mở ra trong khúc vnạp năng lượng. Điền vào nơi trống một từ bỏ phù hợp.)

 alternative sầu limited energy released exhausted

 

Six hundred balloons were _________ at the ceremony. They are looking for __________ methods of making it. People use ________ to lớn run machines, heat và cool their homes. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather ________. Fuel supplies are nearly _________. Guide to lớn answer Six hundred balloons were released at the ceremony. (Sáu trăm trái bóng bay được thả ra trên lễ lưu niệm.) They are looking for alternative methods of making it. (Họ sẽ search kiếm phương pháp thay thế để triển khai nó.) People use energy to run machines, heat và cool their homes. (Con người tiêu dùng tích điện để quản lý và vận hành đồ đạc, sưởi nóng với làm bếp ăn trong mái ấm gia đình.) The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather limited. (Thức ăn uống sống nhà hàng thấp dẫu vậy sự chọn lọc thì bao gồm số lượng giới hạn.) Fuel supplies are nearly exhausted. (Nguồn cung ứng nhiên liệu gần như bị hết sạch.)
2.2. Unit 11 Reading Task 2

Scan the passage & write down the advantage(s) và disadvantage(s) of each alternative source of energy. (Đọc lướt đoạn vnạp năng lượng với viết ra tiện lợi và ăn hại của từng mối cung cấp tích điện thay thế.)

 Sources of energy Advantage(s) Disadvantage(s)
 Nuclear power    
 Solar energy    
 Water power    
 Wind power    
 Geothermal heat    

 

Guide lớn answer
 Sources of energy Advantage(s) Disadvantage(s)
 Nuclear power  It"s unlimited.  It can be very dangerous.
 Solar energy  It’s available.  It’s only possible in few places.
 Water power  It’s not only plentiful & infinite but also clean & safe.  It’s only possible during the day time.
 Wind power  It’s clean và unlimited.  There’s no wind energy when there is no wind.
 Geothermal heat  It’s clean & unlimited.   It’s expensive sầu.

 


2.3. Unit 11 Reading Task 3

Answer the questions. (Trả lời những câu hỏi.)

What is our major source of energy? (Những mối cung cấp tích điện thiết yếu của bọn họ là gì?) How many sources of energy are mentioned in the text, and which one bởi vì you think has the most potential? (Có từng nào nguồn năng lượng được nói vào bài đọc, với theo em nguồn năng lượng làm sao là tối ưu nhất?) Guide lớn answer Our major source of energy comes from fossil fuels. Five sources of energy are mentioned in the text. I think solar energy is the most potential. 

3. After You Read Unit 11 Lớp 11


Complete the summary of the reading passase by filling each blank with a suitable word from the box. (Hoàn thành đoạn cầm tắt bài bác phát âm bằng cách điền vào mang đến trống một từ tương thích vào form.)

  one environment alternative sầu limited

 unlimited sources energy fuels

 

We need energy to lớn live sầu và work. Our major source of (1) ________ is oil. Oil is (2) _______ kind of fossil fuel. The amount ot fossil (3) _______ in the world is (4) ________. Therefore, we must save sầu it, & at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat and nuclear power are (5) ________ sources of energy. They can give us electrithành phố. Other alternative sầu (6)__________ are the sun, waves and water. These sources are not only (7) _________ và available but also clean and safe for the (8) ______. People should develop và use them more & more in the future.

Guide khổng lồ answer

We need energy lớn live và work. Our major source of (1) energy is oil. Oil is (2) one kind of fossil fuel. The amount ot fossil (3) fuels in the world is (4) limited. Therefore, we must save it, & at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat and nuclear power are (5) alternative sources of energy. They can give sầu us electrithành phố. Other alternative sầu (6) sources are the sun, waves và water. These sources are not only (7) unlimited and available but also clean and safe for the (8) environment. People should develop & use them more và more in the future.

Dịch đoạn văn bài xích tập Reading 3

Chúng ta buộc phải năng lượng nhằm sống cùng thao tác. Nguồn năng lượng bao gồm của bọn họ sử dụng là dầu - một nhiều loại tích điện hóa thạch. Nguồn năng lượng hóa thạch trên quả đât hạn chế. Vì vậy, bọn họ buộc phải tiết kiệm ngân sách và chi phí nó cùng thuộc hôm nay nên tìm ra nguồn tích điện new. Năng lượng nhiệt độ tự lòng trái khu đất cùng năng lượng phân tử nhân là đầy đủ hy vọng tích điện thay thế. Chúng hoàn toàn có thể tạo thành năng lượng điện năng. Dường như còn tồn tại phần lớn nguồn năng lượng thay thế khác như mặt ttách, sóng hải dương với nước. Những nguồn năng lượng này không chỉ có là vô tận cùng sẵn có Hơn nữa sạch sẽ cùng bình an với môi trường thiên nhiên. Con tín đồ bắt buộc cách tân và phát triển cùng thực hiện nhiều hơn thế nữa về sau.


Lúc này, hầu hết năng lượng của bọn họ thực hiện đến từ nguyên liệu hóa thạch (than, dầu cùng khí từ nhiên). Tuy nhiên, mối cung cấp dự trữ hạn chế. Bởi bởi nhu cầu điện sẽ tăng khôn cùng nkhô cứng, nguyên liệu hóa thạch đang cạn kiệt trong một thời gian tương đối nđính. Vì vậy, bé fan đề nghị trở nên tân tiến và sử dụng các mối cung cấp năng lượng thay thế sửa chữa.

Một nguồn năng lượng sửa chữa là mối cung cấp tích điện phân tử nhân. Năng lượng hạt nhân rất có thể hỗ trợ đầy đủ điện cho những nhu yếu của quả đât vào hàng trăm ngàn năm, tuy vậy nó có thể rất nguy hiểm. Một mối cung cấp tích điện sửa chữa thay thế không giống là địa nhiệt tới từ sâu phía bên trong trái khu đất. Các nhà kỹ thuật sử dụng nhiệt để tạo ra tích điện. Tuy nhiên, tích điện này chỉ có ở một vài chỗ bên trên quả đât.

Mặt ttách, nước và gió là phần đa mối cung cấp tích điện thay thế sửa chữa không giống. Gió làm quay cối xay gió với dịch rời thuyền buồm. Đó là một trong những mối cung cấp năng lượng sạch với có tương đối nhiều. Thật không may, trường hợp gió không thổi thì cũng không tồn tại tích điện gió. Lúc nước dịch chuyển xuất phát từ 1 chỗ cao đến chỗ rẻ rộng, nó tạo ra tích điện. Tuy nhiên con tín đồ bắt buộc xây đập nước để áp dụng nguồn tích điện này. Xây đập tốn tương đối nhiều chi phí, vì chưng vậy năng lượng nước cũng mắc đỏ.

Mặt trời giải pngóng một lượng lớn tích điện từng ngày. Năng lượng này có thể được gửi trở thành điện năng. phần lớn nước nhà sử dụng tích điện phương diện ttránh mang lại cuộc sống đời thường mỗi ngày của họ. Tnóng pin phương diện ttránh bên trên căn nhà rất có thể tạo thành đủ năng lượng để sưởi ấm hoặc làm cho đuối toàn cục căn nhà. Năng lượng khía cạnh trời không chỉ phong phú và đa dạng cùng vô hạn mà còn thật sạch sẽ và an ninh.

Mặc mặc dù có một số yếu điểm, tiềm năng của những mối cung cấp năng lượng sửa chữa thay thế là không hề nhỏ. Tuy nhiên, làm cụ làm sao để rất có thể tận dụng triệt nhằm các mối cung cấp tích điện là một trong câu hỏi dành riêng cho các công ty nghiên cứu bên trên toàn nhân loại.


At present, people depkết thúc on unlimited energy khổng lồ power their everyday lives. A wide range of energy-run devices và modern conveniences are taken for granted, và although it may seem that we will never be in danger of living without those conveniences, the fact is that many supplies of energy are dwindling rapidly. Scientists are constantly searching for new sources of power khổng lồ keep modern society running. Whether future populations will continue to enjoy the benefit of abundant energy will depover on the success of this search.

Coal, oil, và natural gas supply modern civilization with most of its power. However, not only are supplies of these fuels limited, but they are a major source of pollution. If the energy demands of the future are to lớn be met without seriously harming the environment, existing alternative sầu energy sources must be improved or further explored & developed. These include nuclear, water, solar, wind, và geothermal power, as well as energy from new, nonpolluting types of fuels. Each of these alternatives, however, has advantages và disadvantages.

Nuclear power plants efficiently produce large amounts of electricity without polluting the atmosphere; however, they are costly to lớn build & maintain, and they pose the daunting problem of what to vày with nuclear wastes. Hydroelectric power is inexpensive sầu and environmentally safe, but impractical for communities located far from moving water. Harnessing energy from tides & waves has similar drawbacks. Solar power holds great promise for the future but methods of collecting & –concentrating sunlight are as yet inefficient, as are methods of harnessing wind power.

Every source of energy has its disadvantages. One way khổng lồ minimize them is to use less energy. Conservation efforts coupled with renewable energy resources, such as a combination of solar, water, wind, & geothermal energy & alternative sầu fuels, such as alcohol và hydroren, will ensure supplies of clean, affordable energy for humanity"s future.

1. The passage suggests that ______.

a. people use energy without giving great thought khổng lồ "where it"s coming from.

b. the tìm kiếm for energy sources is mainly a problem for the future

c. scientists believe we will never have sầu lớn go without our modern conveniences

d. modern society requires a minimum amount of energy khổng lồ keep running

2. It can be implied from the passage that ______.

a. most alternative energy sources have proven to be impractical

b. many alternative sầu energy" sources. are environmentally hazardous

c. nuclear power solves one problem while creating others

d. solar và wind power are not promising for the future

3. From the passage, it can be inferred that to solve sầu our energy problems ______.

a. we will have sầu lớn stop using many of our modern conveniences

b. scientists will have sầu to find one major source of nonpolluting energy

c. scientists will have sầu to lớn find ways to lớn increase our supplies of coal, oil và gas

d. a combination of conservation & invention will be needed

4. Which of the following can be inferred from the passage?

a. The search for alternative sầu energy sources is not over.

b. Our present energy sources must be eliminated and replaced with alternatives sources.

c. Alternative sầu sources of energy on this planet are very limited.

d. Demand; for energy in the future are likely to decrease.

5. Which of the following is not true according to lớn the passage?

a. The amount of fossil fuels in the world is limited.

b. Most alternative sầu energy sources are environmentally friendly.

c. Hydroelectric power is impractical because of its being money consuming.

Xem thêm: Check In 15 Địa Điểm Đẹp Ở Cần Thơ Chỉ Cần Nhớ 9 Điểm Đến Này Là Đủ Vui Hết Nấc

d. It is impossible to use wind power efficiently at present.

Key

Câu 1: Exercise 1: ​Read the passage carefully, then choose the correct answers. The search for alternative sầu sources of energy has led in various directions. Many communities are burning garbage and other biological waste products to produce electriđô thị. Converting waste products to lớn gases or oil is also an efficient way to dispose of wastes. Experimental work is being done khổng lồ derive synthetic fuels from coal, oil shale, and coal tars. But to lớn date, that process has proven expensive sầu. Other experiments are underway to lớn harness power with giant windmills. Geothermal power is also being tested. Some experts expect utility companies khổng lồ revive hydroelectric power derived from streams và rivers. Fifty years ago hydroelectric power provided one third of the electriđô thị used in the United States, but to lớn day it supplies only 4 percent. The oceans are another potential source of energy. Scientists are studying ways to lớn convert the energy of ocean currents, tides, & waves to lớn electrithành phố. Experiments are also underway to lớn make use of temperature differences in ocean water to lớn produce energy. What is the best title of the passage?