... weekends. to – infinitive b. She enjoys swimming very much. Verb-ing c. He can speak many languages. modal bare infinitive verb • Notes : a. Most of the verbs in English are followed...

Bạn đang xem: Language focus trang 136, 137


*

... thân được làm cho ai việc gì. UNIT 14: THE WORLD CUP – lesson 1: Language focusWILL: making offersWill: making offers UNIT 14: THE WORLD CUP – lesson 1: Language focusI. PRONUNCIATION1. ... going to UNIT 14: THE WORLD CUP – lesson 1: Language focusII. GRAMMARWILL vs. BE GOING TO* WILL + bare-infinitive:* BE GOING TO + infinitive UNIT 14: THE WORLD CUPLesson 1: Language focusTeacher: ... to paintI’m going to buyComplete the sentences using will (‘ll) or going to UNIT 14: THE WORLD CUP lesson 1: Language focusCONSOLIDATIONWILL + bare infinitive Be going to + infinitiveDiễn...
*

... because he’s too weak.6. He has got a ticket for the next World Cup in Germany. Unit 14. Language Focus Unit 14. Language FocusExercise 1: Complete the sentences using Will ( ll)‘ or going ... studying very hard for her exams. I’m sure .…………………………………she ll pass the exams easily’ Unit 14. Language Focus Will or going to: Sẽ, sắp Cả Will và Going to được dùng để diễn tả hành động ... (I/buy)5. A: I don’t know how to use this this camera. B: It’s quite easy. ………………you . (I/show) Unit 14. Language FocusExercise 1: Complete the sentences using Will ( ll)‘ or going to.I ll get’I...
*

... edwas edwas ed -Review structures-Rewrite these exercises in notebooks-Review from unit 12 to unit 14 Fansipan(3143 m)-Bầu chọn kỳ quan TG mớiNÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNGThánh Địa Mỹ Sơn – ... Gustave Eiffel for the Paris World’s Fair of 1889 d) The Statue of Liberty ……………………………… to the United States by France in 1876e) The summit of Mount Everest…………………………………… by two members of...
*

... Period 87th: Unit 14: Unit 14: E. Language focusE. Language focus• Will: Making predictions (dự đoán trước)Exercise 2. Complete ... glasses ’ll have a headachewon’t like itI won’t pass it. Period 87th: Unit 14: Unit 14: E. Language focusE. Language focusGrammar:• Will vs. going to (tương lai thường và tương lai ... now. (I/do)I’m going to buyI’ll show I’ll haveI’ll do Period 87th: Unit 14: Unit 14: E. Language focusE. Language focusHomework:1.Do Exercises 1; 2; 3;...
*

... capital.FFTTFTPeriod 86 Unit 14: Wonders of the world Lesson 4: READ (P134)+ LANGUAGE FOCUS 1 (P136)I. Pre-reading Unit 14: WONDERS OF THE WORLDP 86: Lesson 4. Read + Language focus 1(Passive ... Lesson 2. Speak + Language focus 2 (Indirect questions with if and whether).P 83: Lesson 1. listen and repeat+ Language focus 3(Question words before to-inf).P 85: Lesson 3. Listen + Language focus ... Period 86 Unit 14: Wonders of the world Lesson 4: READ (P134)+ LANGUAGE FOCUS 1 (P136)III. Post-readingI. Pre-readingII. While-readingIV....
... invented, their way of life would not have changed so dramaticallyVisual display unit (VDU)Central processing unit (CPU)PrinterkeyboardFloppy disksmouseCD ROMsspeakersCongratulation!-Do ... Unit 8Things that you can dowith a computerPlaying gamesListening to musicTyping documentsChatting...
... asked the policeman a lot of questions.5. The little boy greeted his grandfather in a strange language. Exercise 2: Write the following sentences after the model, pay attention to the object ... borrowed from Long.-> It was his grandfather that / who(m) the little boy greeted in a strange language.

Xem thêm: Top 14 Quán Hải Sản Ở Vũng Tàu, 7 Địa Điểm Ăn Hải Sản Ngon

-> It was the policeman that/ who(m) the pedestrian asked a lot of questions.->...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8