Who bởi you think benefits from volunteer work? (Bạn nghĩ về ai sẽ được tận hưởng tự quá trình tình nguyện?)

I think everyone will benefit from volunteer work, especially children and the elderly people. (Tớ suy nghĩ đầy đủ tín đồ phần nhiều thừa kế lọi trường đoản cú các bước tự nguyện, nhất là trẻ nhỏ và bạn cao tuổi.)

How bởi people benefit from volunteer work? (Mọi tín đồ hưởng lợi gì từ chuyển động tình nguyện?)

The helpers will feel happy, joyful & they like helping the others. The people in need will be happy when they receive sầu the help, too. (Những người đi trợ giúp đã cảm thấy hạnh phúc, háo hức và bọn họ thích hợp góp đõ những người dân khác. Những bạn đề xuất sự giúp đỡ cũng trở thành cảm thấy hạnh phúc khỉ chúng ta nhận ra sự giúp đỡ.)

2. Listen lớn the recording and answer the questions.

Bạn đang xem: Unit 3

(Nghe cùng trả lời câu hỏi.)

Bài nghe

https://baosongdại dột.net/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/09/unit-3-lop-7-skills-2-anh-1.mp3

Gợi ý

1. Phuc does volunteer work because he thinks it makes a difference in the community.

2. Because he has made many new friends.

3. Because Phuc answers the interview very well.

4. Because she can help others và she can see how happy the street children are when they learn.

*

Nội dung bài xích nghe

Reporter: So Phuc, why vì you volunteer?

Phuc: I volunteer because it makes a difference in our community. We can encourage people to protect the environment and our community will be a better place.

Reporter: Do you think volunteering is good for yourself too?

Phuc: Oh yes, I’ve sầu made many new friends, và I feel much more self-confident.

Reporter: I agree. You’ve answered the interview very well… And you Mai?

Mai: Volunteering is special to lớn me because I can help others. ít’s special because I can see how happy the children are when they leam.

Hướng dẫn dịch

Pđợi viên: Thế còn Phúc, vì sao chúng ta tsi gia tình nguyện?

Phúc: Tôi tmê mẩn gia tình nguyện cũng chính vì tôi ước ao tạo ra một điều khác biệt cho xã hội. Chúng ta hoàn toàn có thể khuyến nghị hồ hết bạn đảm bảo an toàn môi trường cùng xã hội của bọn họ đã biến chuyển một địa điểm sinc sinh sống hoàn hảo nhất hơn.

Pđợi viên: quý khách gồm nghĩ rằng tsay đắm gia tự nguyện cũng giỏi mang đến chủ yếu bản thân chúng ta nữa?

Phúc: Vâng đúng vây, tôi có thêm nhiều người bắt đầu cùng tôi Cảm Xúc lạc quan hơn nhiều.

Pđợi viên: Tôi chấp nhận. Quý Khách đã trả lời cuộc phỏng vấn hết sức tốt… Thế còn Mai?.

Phúc: Hoạt động tự nguyện là điều quan trọng với tôi vị tôi có thể trợ giúp những người không giống. Nó đặc trưng cũng chính vì tôi hoàn toàn có thể thấy đàn tthấp vui tới cả làm sao Lúc chúng được học hành.

3. Listen again & fill in the blanks.

(Nghe lại cùng điền vào nơi trống.)

Bài nghe

https://baosongđần.net/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/09/unit-3-lop-7-skills-2-anh-2.mp3

Gợi ý

I volunteer because I can make a difference in our community.

(Tôi thao tác tình nguyện bởi vì tôi rất có thể tạo sự biệt lập vào xã hội.)

I’ve sầu made many new friends, và I feel much more self-confident.

(Tôi đã làm cho quen thuộc được đa số chúng ta cùng tôi cảm giác sáng sủa rộng những.)

Volunteering is special khổng lồ me because I can help others.

(Việc tinhg nguyện thật đặc biệt quan trọng bởi vì tôi hoàn toàn có thể trợ giúp những người dân không giống.)

It’s special because I can see how happy the children are when they learn.

(Nó đặc biệt vị tôi rất có thể thấy trẻ em đường phố niềm hạnh phúc như thế nào Khi bọn chúng học.)

4. Combine the two sentences using because.

(Kết phù hợp 2 câu thực hiện because.)

Gợi ý

He’s had a cold for two days because he didn’t wear enough warm clothes.I stayed at home page because it rained.They’ve sầu decided to clean the lake because it is full of rubbish.She’s lived in that small town for three year because she works in that small town.They think they should move there because the neighbourhood is nice & quiet.

Hướng dẫn dịch

Anh ấy bị cảm ổm 2 ngày cũng chính vì anh ấy không khoác quần áo đầy đủ nóng.Tôi ở trong nhà bởi vì ttránh mưa.Họ đưa ra quyết định vệ sinh dọn chính vì nó đầy rác rưởi.Bởi bởi vì cô ấy thao tác làm việc vào thị xã nhỏ tuổi đó, bắt buộc cô ấy vẫn ngơi nghỉ kia trong 3 năm.Bởi bởi vì khu thôn giỏi cùng yên tĩnh, buộc phải họ nghĩ chúng ta cần tránh mang lại kia.

Xem thêm: Lưu Ngay Top 7 Địa Chỉ Quán Ăn Chay Ở Sài Gòn "Hút Khách" Ngày Rằm

5. Look at your volunteer ideas in Speaking 4. Choose one idea and write a short paragraph about it.

(Nhìn vào các ý tưởng phát minh tự nguyện vào bài xích 4. Chọn một chủ ý với viết một đoạn vãn nđính về điều ấy.)