Phần trung tâm kỹ năng và kiến thức của unit này nói đến về cách vạc âm /ɒ/ với /Ɔ:/trong giờ Anh, cũng như ôn tập về tính tự đi với the, cấu trúc used khổng lồ với liên từ which. Bài viết cung cấp những từ bỏ vựng và kết cấu cần để ý cũng giống như trả lời giải bài xích tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng:

raise (v) : nâng, giơopen up ( v) <"oupən, ʌp>: msinh sống rademonstration (n) <,deməns"trei∫n>: sự biểu hiện

II. Cấu trúc yêu cầu lưu lại ý

Âm / ɒ /trong giờ đồng hồ Anh là 1 trong những nguan tâm nthêm vào tiếng Anh, là phân phát âm của chữ cái “o”Âm /Ɔ:/vào tiếng Anh là một trong những nguyên âm nhiều năm vào tiếng Anh, là phân phát âm của chữ cái “o”

III. Hướng dẫn giải bài tập:

1. Pronunciation:

Listen and repeat:

/ ɒ /

Top: đỉnhBoss: sếpDoctor: chưng sỹWrong: saiJob: công việcBox: hộp

/Ɔ:/

Call: Hotline điệnSport: thể thaoFour: bốnWalking: đi bộMore: hơnTalk: nói

Practise these sentences:

1. Put the socks on top of the box. (để vớ lên ở trên mẫu hộp)2. He lost his job as a doctor in the hospital.(Anh ấy mất Việc là BS sống dịch viện)3. What’s wrong with you, boss? (Có cthị xã gì xẩy ra vậy sếp?)4. Is walking called sport? (Đi cỗ bao gồm nên môn thể dục thể thao không?)5. He can’t walk to her any more. (Anh ấy tất yêu quốc bộ mang đến chỗ cô ấy nữa)6. Four of us have sầu walked for fourteen miles. (Bốn fan công ty chúng tôi sẽ quốc bộ mười tư dặm)

2. Grammar and vocabulary:

Exercise 1: Complete these sentences, using the + one of the adjectives".( Điền những câu này. dùng the + một giữa những tính trường đoản cú.)

injured poor rich siông xã unemployed young

1. The young have the future in their hands.2. Ambulances arrived at the scene of the accident and took the injured lớn hospital.3. Life is all right if you have a job. but things are not so easy for the unemployed.4. Julia has been a nurse all her life. She has spent her life caring for the sick5. In England there is an old story about a man called Robin Hood. It is sait that he robbed the rich & nave the money lớn the poor.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 10 language focus

Exercise 2: Complete the sentences with used to lớn + suitable verb. (Điền những câu cùng với used lớn + một dộng tự thích hợp.)

1. Denis gave up smoking two years ago. He used lớn smoke 40 cigarettes a day.2. Liz used to lớn have a motorbike, but last year she sold it out và bought a car.3. We came lớn live sầu in Manchester a few years ago. We used to live in Nottingyêu thích.4. I rarely eat ice cream now, but I used khổng lồ eat it when I was a child.5. Jlặng used to lớn be my best friover, but we aren’t friend any longer.6. It only takes me about 40 minutes to lớn get to work since the new road was opened. It used to take more than an hour.7. There used to lớn be a hotel opposite the station, but it closed a long time ago.8. When you lived in London, did you use to go to the theatre?

Exercise 3: Join a sentence from A with one from B lớn make a new sentence.

Xem thêm: Khách Sạn Nam Cát Tiên Năm 2021, Nơi Nghỉ Dưỡng Cho Thuê Và Nhà Tại Nam Cát Tiên

Use which.

(Kết hòa hợp một câu ở A với một câu sinh hoạt B để triển khai một câu new. Dùng which.)

1.Sheila couldn’t come lớn the buổi tiệc ngọt, which was a pity2.Jill isn’t on the phone, which makes it difficult to contact her.3.Neil has passed his examinations, which is good news.4.Our night was delayed, which meant we had to wait for hours at the airport.5.Ann offered khổng lồ let me stay in her house, which was very nice of her.6.The street I live in is very noisy at night, which makes it difficult to sleep.7.Our oto has broken down, which means we can"t go away tomorrow.