Dưới đấy là phần khởi rượu cồn của Unit 5, nhằm mục tiêu giới thiệu về chủ thể xuyên suốt cũng giống như giúp cho bạn hiểu có được một chiếc chú ý tổng quan lại về chủ thể Festivals in Viet Nam. Bài viết cung cấp gợi nhắc giải bài xích tập và phần dịch nghĩa nhằm mục tiêu giúp các bạn hiểu với làm bài bác tập xuất sắc hơn,


*

1. Listen and read.

Bạn đang xem: Lop 8 unit 5 getting started flashcards

(Nghe và đọc)

Peter : Hey, I’m visiting Vietnam this spring. I really want lớn see a festival here.Duong : Really? Well, how about the Hue festival?Peter : What’s that? And when is it?Duong : It’s in April. There’s lots lớn see – a gr& opening ceremony, an ao dẻo fashion sho, a Dem Phuong Dong or oriental night show, royal court music performances… và sporting activities lượt thích human chess, boat races…Peter : Sounds great! How about festivals in February or March?Duong : Well, there’s the Tet holiday. Why don’t you come for that?Peter : Are you sure? But it’s your family reunion.Duong : Sure! Come và join the celebration. To welcome Tet, we prepare a five-fruit tray và make jam and chung cakes. It’s hard to explain on the phone. Just come, you won’t regret it.Peter : Thanks, Duong!Duong :Yes,… Then on the 12th day of the first lunar month I’ll take you lớn Bac Ninch province, which is north of Ha Noi, to lớn see the Llặng festival.Peter : Slow down, Duong! The ‘what’ festival?Duong : Llặng – there’s traditional quan lại ho singing which is performed on rồng boats, & folk games like swinging on huge bamboo swings, westling…

Dịch:

Peter : Này, bản thân đang thăm cả nước vào mùa xuân này đấy. Mình thiệt sự hy vọng coi một tiệc tùng, lễ hội chỗ phía trên.Dương : Thật à? À, vậy liên hoan tiệc tùng Huế thì sao?Peter : Đó là gì? Và lúc nào?Dương : Nó vào tháng 4. Có các thứ giúp thấy lắm - một nghi lễ knhị mạc, một chương trình thời trang áo nhiều năm, một Đêm Phương thơm Đông hoặc công tác tối phương đông, miêu tả nhạc cung đình... và đều vận động thể dục nlỗi cờ bạn, đua thuyền...Peter : Nghe tốt đấy! Vậy gần như liên hoan tiệc tùng trong thời điểm tháng 2 hoặc 3 thì sao?Dương : À, tất cả nghỉ dịp Tết. Tại sao bạn chưa đến vào dịp đó nhỉ?Peter : Quý Khách kiên cố chứ? Nhưng chính là dịp đoàn viên gia đình các bạn nhưng.Dương : Chắc! Hãy cho và tmê man gia tiệc tùng, lễ hội. Để tiếp nhận Tết, chúng mình chuẩn bị kxuất xắc ngũ trái, làm mứt và bánh bác bỏ. Thật khó khăn để phân tích và lý giải qua Smartphone. Chỉ đề xuất mang lại, các bạn sẽ chưa phải ân hận hận đâu.Peter : Cảm ơn Dương.Dương : Ừm... Sau kia vào ngày 12 của tháng Giêng Âm lịch, bản thân vẫn dẫn các bạn đi Bắc Ninh, nằm tại vị trí phía Bắc Hà Thành, giúp xem liên hoan tiệc tùng LimPeter : Chậm lại làm sao Dương! Lễ hội gì chứ?Dương : Lyên ổn - gồm một bài xích hát quan bọn họ truyền thống lâu đời mà lại được trình diễn trên phần nhiều phi thuyền Long cùng những trò đùa dân gian nlỗi đánh đu trên các cái đu tre to con, đấu trang bị...

a. Tichồng true or false.(Chọn đúng hoặc sai.)

TF

1. Peter will come to Viet Nam in spring.

Peter sẽ đến cả nước vào mùa xuân.

2. Peter wants Duong to lớn recommend somewhere to go.

Peter ao ước Dương giới thiệu một vài vị trí nhằm đi.

3. Duong says that Peter should come to Hue & Da Nang.

Dương nói Peter yêu cầu mang lại Huế với TPhường. Đà Nẵng.

4. Peter doesn"t want lớn come to lớn Hue festival.

Peter không thích mang lại Lễ hội Huế.

5. Duong recommends Peter to see the Hue Festival, the Llặng Festival, và go celebrate the Tet holiday with his family.

Dương trình làng Peter mang đến liên hoan Huế, Lễ hội Lyên với đón đầu năm mới với mái ấm gia đình anh ấy.

b. Read the conversation again and answer the questions.(Đọc lại đoạn đối thoại và vấn đáp câu hỏi.)

1. When is the Hue festival held? What can visitors see there? (Lễ hội Huế được tổ chức triển khai Lúc nào? Khách thăm quan thấy gì sinh sống đó?)=> In April. They can see a gr& opening ceremony, an ao dẻo fashion show, a Dem Phuong Dong or oriental night show, royal court musk performances... và sporting activities.2. What does Duong’s family vị khổng lồ welcome Tet? (Gia đình Dương làm những gì để tiếp Tết?)=> Duong’s family prepares a five-fruit tray, makes jam & chung cakes.3. Why does Duong say ‘ It’s hard to explain on the phone’? (Tại sao Dương nói” thật khó nhằm giải thích qua năng lượng điện thoại”?)=> Because there are so many interesting things khổng lồ see và enjoy, it would take too long to describe them.4. Where và when is the Lyên festival held? (Lễ hội Lyên ổn được tổ chức triển khai ở đâu và lúc nào?)=> In Bac Ninc, on 12thof the first lunar month.5. Why vì you think Duong recommends the Lim festival? (Quý khách hàng nghĩ về coi tại vì sao Dương lại khuyến cáo tiệc tùng, lễ hội Lim?)=> Because it’s near Ha Noi, it takes place right after Tet holiday and is full of traditional events.

c. Can you find the following expressions in the conversation? Try to explain their meaning.

(Em rất có thể tìm kiếm phần đa cụm tự sau vào bài bác đàm thoại? Cố chũm lý giải nghĩa.)

1. Why don’t you come for that? ( tại vì sao bạn ko demo làm cho xem? )used as suggestion or khổng lồ give advice (được dùng nlỗi lời đề xuất hoặc đưa ra lời khuyên)2.Sounds great! ( Nghe hay đấy! )sound + adj, used khổng lồ give your impression of what you hear (sound + tính từ bỏ, được dùng để đưa sự tuyệt hảo về phần nhiều gì các bạn nghe được)3.You won’t regret it.( Quý khách hàng sẽ không ăn năn hận đâu)to lớn găng that it is worth spending time or money doing something (nhấn mạnh sự quý giá của vấn đề dành riêng thời gian tốt tài lộc khi làm cho điều gì)4.Are you sure? (quý khách hàng tất cả cứng cáp không? )khổng lồ show surprise và to kiểm tra that something is really OK lớn do (biểu lộ sự quá bất ngờ với chất vấn chiếc nào đó gồm thật ổn định để triển khai không)

d. Work in pairs. Make short conversations with the four expressions in c.(Làm theo cặp. Làm một bài xích đàm thoại nđính thêm cùng với 4 thành ngữ vào phần c.)

A:Why don"t you come with us lớn lớn the Lyên ổn Festival ? You won"t regret it.B:Sounds great / Are you sure?C:The Tet holiday is coming! Why don"t you come for that ?D:Oh, OK. I"d lượt thích khổng lồ see some interesting activities on Tet holiday.E:Let"s come lớn Do Son Buffalo fighting Festival. It"s very amazing. You won"t regret it. I hope so, too.F:Hue festival is one of the most attractive to lớn foreign tourists. Are you sure? I"d like to lớn see this festival because. I have sầu never joined it.

2. Use the words from the box lớn label the pictures.(Sử dụng đa số tự trong size để hotline tên phần đa hình)

a. Ceremony ( nghi lễ)b. Anniversary( lễ kỉ niệm)c. Reunion (ngày đoàn viên)d. Procession ( đám rước)e. Carnival ( lễ hội hóa trang)f.Performance( màn trình diễn)

3. Match the words with the pictures of festivals.

Xem thêm: 2 Cách Nhập Mỹ Phẩm Thái Lan Giá Tốt Mà Không Cần Sang Thái, Cách Lấy Mỹ Phẩm Thái Lan Giá Sỉ

( Nối từ với các liên hoan tiệc tùng trong hình.)

1. d - Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn2. a – Lễ hội đua bò3. c – Lễ hội rắn Lệ Mật4. b – Lễ hội cá voi5. e – Lễ hội đua voi

4. Match the festivals in 3. with their descriptions.( Nối các lễ hội trong mục 3 với phần miêu tả bọn chúng.)

1 - c:Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn => Đây là nghi lễ chọi trâu truyền thống lịch sử nhằm thờ phụng thần Nước ngơi nghỉ Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng Đất Cảng.2 - b:Lễ hội đua bò => Lễ hội này được tổ chức sinh sống tỉnh giấc An Giang. Mỗi cuộc đua bao gồm 2 cặp bò và chúng được tinh chỉnh và điều khiển vị 2 tín đồ bầy ông ttốt.3 - e:Lễ hội rắn Lệ Mật => Lễ hội này thực hiện một trình diễn rắn tre để nói lại mẩu chuyện của làng Lệ Mật.4 - d:Lễ hội cá voi => Đây là một tiệc tùng, lễ hội thờ phụng cá voi và câu nguyện điều như mong muốn mang lại ngư dân sinh sống Quảng Nam.5 - a:Lễ hội đua voi => Nó được tổ chức sinh sống bản Đôn, Đắk Lắk. Voi cùng tín đồ cưỡi đua theo giờ trống, cồng với chỗ đông người reo hò.