Phần A closer look 2 của unit 8 để giúp đỡ bàn sinh hoạt hiểu thêm về thì thừa khứ đọng solo (The past simple) và câu nghĩa vụ (Imperatives) tương tự như bí quyết cần sử dụng của chúng. Bài viết là gợi nhắc về giải bài bác tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Grammar

1. Complete the sentences with did, was, were (Hoàn thành những câu sau với did, was, were):

The 2012 Olympic Games_were_ held in London.Who_was_ the first man on the Moon? - Neil Armstrong.I_was_ at the gym last Sunday, but I _did_ not see you there. - No, I_was_ at my aunt"s house._Did_ you climb Mount Fansipan when you _were_ in Sapa? - Yes, I_did_ . It_was_ tiring, but very interesting.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 8 a closer look 2

2. Write the correct form of the verbs khổng lồ complete the conversation (Viết dạng đúng của hễ từ trong khúc hội thoại sau):

Nick: Hi there.Sonny: Hello, Nichồng. Did you have sầu a nice weekend?Nick: Yeah, it (1. be)_was_ OK. I (2. not do) _didn’t do_much. I just (3. sit)_sat_ at home & (4. watch)_watched_TV. On Saturday afternoon, I (5. go)_went_ fishing with my dad. How about you?Sonny: Oh, I (6. have)_had_ a good weekover.Nick: Really? What (7. do) _did_ you do?Sonny: I (8. visit)_visited_ the museum with my family. Then we (9. eat)_ate_ at my favourite restaurant.Nick: Did you watch football on Sunday?Sonny: Oh, yeah. The player (10. score)_scored_ a fantastic goal.

Dịch:

Nick: Chào cậu.Sonny: Chào, Niông chồng. Cậu có vào ngày cuối tuần phấn khởi chứ?Nick: Ừ, nó ổn định lắm. Mình không làm gì nhiều. Mình chỉ ngồi trong nhà và coi TV. Vào chiều trang bị bảy, tôi đã đi câu cá cùng với ba mình. Còn cậu thì sao?Sonny: Ồ, mình có ngày vào buổi tối cuối tuần vui lắm.Nick: Thật sao? Cậu vẫn làm gì vậy?Sonny: Mình đã thăm bảo tàng với gia đình. Sau đó gia đình tôi đã đi ăn ngơi nghỉ nhà hàng quán ăn yêu quý của bản thân.Nick: Cậu có coi đá bóng vào chủ nhật không?Sonny: Ồ, tất cả. Cầu thủ đang ghi một bàn win thiệt ngoạn mục.

3. Work in groups. Ask và answer questions about last weekkết thúc (Làm vấn đề theo đội. Hỏi với trả lời các thắc mắc về ngày cuối tuần):

Ví dụ:

A: Did you vì any sport last weekend? (Cậu tất cả nghịch thể dục vào vào ngày cuối tuần trước không?)B: Oh yes, and I was exhausted. (Ồ tất cả, và mình vẫn siêu mệt mỏi phía trên.)A: Really? What did you do? (Thật sao? Cậu sẽ làm cái gi vậy?)

4. Write sentences to tell your friends what lớn vì chưng or not lớn vì (Viết những câu để nói cùng với đồng đội của công ty bắt buộc làm cái gi cùng ko làm gì):

It’s raining. Bring your umbrella.Please don’t litter.It’s late now. Please hurry up.Exercising is good but don’t train too hard.It’s cold. Put on your coat.

Xem thêm: Giá Vé Khu Du Lịch Tre Việt, Giá Vé Và Các Địa Điểm Chơi

5. Tell your friends what to bởi and what not to lớn vì at the gym (Nói cho bạn của doanh nghiệp cần làm cái gi cùng không nên làm gì sinh sống chống tập):

Change your clothesDon"t talk loudlyPay your fee firstPut on your sports shoes.Follow your trainer.