Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 53, 54 VBT toán thù 4 bài bác 131 : Luyện tập tầm thường với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, nlắp nhất


Bài 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : 

*

Phương thơm pháp giải:

Áp dụng phép tắc sau: Muốn nắn cộng hai phân số ta quy đồng chủng loại số nhì phân số rồi cùng nhì phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 131

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có : (dfrac59+dfrac23=dfrac59+dfrac69=dfrac119.)Vậy ta tất cả tác dụng như sau :

*


Bài 2

Tính: 

a) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 + 1 over 5) b) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 - 1 over 5)

c) (displaystyle 1 over 2 imes 1 over 3:1 over 4) d) (displaystyle 1 over 2:1 over 3:1 over 4)

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ bao gồm phxay cộng với phép trừ hoặc chỉ tất cả phép nhân và phxay phân tách thì ta tính lần lượt tự trái lịch sự nên.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 + 1 over 5 = 5 over 3 + 1 over 5 )(displaystyle = 25 over 15 +dfrac315= 28 over 15)

 b) (displaystyle 4 over 3 + 1 over 3 - 1 over 5 = 5 over 3 - 1 over 5 )(displaystyle = 25 over 15 -dfrac315= 22 over 15)

c) (displaystyle 1 over 2 imes 1 over 3:1 over 4 =1 over 6:1 over 4 = 1 over 6 imes 4 over 1 )(displaystyle = dfrac46= 2 over 3) 

d) (dfrac12:dfrac13:dfrac14 = dfrac12 imes dfrac31:dfrac14 = dfrac32:dfrac14 )(= dfrac32 imes dfrac41 = dfrac122 = 6)


Bài 3

Tính :

a) (displaystyle 5 over 2 imes 1 over 4 - 1 over 8) b) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4 imes 1 over 8)

c) (displaystyle 5 over 2:1 over 4 - 1 over 8) d) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4:1 over 8) 

Pmùi hương pháp giải:

Biểu thức có các phxay tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta triển khai phép tính nhân, chia trước, tiến hành phxay cùng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) (displaystyle 5 over 2 imes 1 over 4 - 1 over 8 = 5 over 8 - 1 over 8 = 4 over 8 = 1 over 2)

b) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4 imes 1 over 8 = 5 over 2 + 1 over 32 ) (displaystyle= 80 over 32 +dfrac132= 81 over 32)

c) (displaystyle 5 over 2:1 over 4 - 1 over 8 = 5 over 2 imes 4 over 1 - 1 over 8 = 20 over 2 - 1 over 8 ) (displaystyle = 10 -dfrac18 = 80 over 8 - dfrac18= 79 over 8)

d) (displaystyle 5 over 2 + 1 over 4:1 over 8 = 5 over 2 + 1 over 4 imes 8 over 1 = 5 over 2 + 8 over 4 ) (displaystyle = 5 over 2+2 = dfrac52+ dfrac42 = 9 over 2)


Bài 4

Người ta cho một vòi nước tan vào bể chưa xuất hiện nước. Lần thứ nhất tung được (displaystyle 2 over 5) bể. Lần sản phẩm hai chảy thêm (displaystyle 1 over 3) bể. Hỏi còn mấy phần của bể chưa tồn tại nước ? 

Phương pháp giải:

- Coi bể nước Khi đầy nước là (1) đơn vị chức năng.

Xem thêm: Du Lịch Côn Đảo Có Gì Đẹp - Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Lịch Côn Đảo Cực Chi Tiết

- Tính số phần bể đã gồm nước = số phần nước tan vào bể lần đầu tiên (+) số phần nước tung vào bể lần thứ nhì.