Giải bài xích tập trang 33 bài bác rèn luyện bình thường Vsống bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. Câu 1: Viết chữ số tương thích vào ô trống làm thế nào cho...

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 33


1. Viết chữ số tương thích vào ô trống sao cho:

*

2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một bọn kê bao gồm 35 con gà trống với 51 kê mái. Tổng số kê vào đàn là …nhỏ.

a) Phân số chỉ phần con gà trống trong cả bầy con gà là: ........

b) Phân số chỉ phần kê mái vào cả bầy con kê là: .........

3. Khoanh vào đầy đủ phân số bằng (7 over 9) :

(14 over 27;14 over 18;36 over 28;35 over 45)

4. Các phân số (35 over 63;35 over 58;24 over 54) viết theo sản phẩm công nghệ từ bỏ từ béo đến nhỏ bé là:……..

5. Viết tiếp vào chố chấm:

 

*

a) Đo độ lâu năm lòng và chiều cao của hình bình hành ABCD được:

Đo độ nhiều năm đáy DC: …

Chiều cao AH là:….

b) Diện tích hình bình hành ABCD là: …

Bài giải

1.

*

2.

Một bọn gà tất cả 35 gà trống với 51 con gà mái. Tổng số kê vào đàn là 86 bé.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Vật Lý 10 Chương 2 Có Lời Giải, Vật Lí Lớp 10

a) Phân số chỉ phần con kê trống vào cả bầy gà là: (35 over 86)

b) Phân số chỉ phần con gà mái trong cả đàn con gà là: (51 over 86)

3. Những phân số bằng (7 over 9) là: (14 over 18;35 over 45)

4.

Theo máy trường đoản cú tự Khủng đến bé là: (35 over 58;35 over 63;24 over 54)

Hướng dẫn

Vì nhì phân số (35 over 63;35 over 58) bao gồm tử số cân nhau buộc phải mẫu mã số Khủng thì phân số đó sẽ nhỏ nhắn cần (35 over 63 4 over 9). Vậy (35 over 63 > 24 over 54,,left( 2 ight))

Từ (1) với (2) ta có thể viết nlỗi sau: (35 over 63 24 over 54)

Vậy các phân số có thứ từ từ bỏ Khủng mang đến nhỏ xíu là: (35 over 58;35 over 63;24 over 54)