2. Hai túi gạo trọng lượng 54kg. Túi thứ nhất khối lượng bởi (4 over 5) túi đồ vật nhì. Hỏi mỗi túi trọng lượng từng nào ki-lô-gam gạo? 

3. Viết số phù hợp vào ô trống

Tổng

360

392

1692

11 256

Tỉ số

1 : 7

5 : 9

19 : 17

123 : 45

Số trang bị nhất

 

 

 

 

Số máy hai

 

 

 

 

4. Hình vuông gồm cạnh là 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng là 3m với chiều nhiều năm là 5m. Tìm tỉ số của diện tích hình vuông vắn và mặc tích hình chữ nhật.

*

Bài giải:

1. 
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 67

a

3

2m

4kg

3l

4 giờ

(1m^2)

b

8

5m

9kg

7l

5 giờ

(3m^2)

Tỉ số của a cùng b

(3 over 8)

(2 over 5)

(4 over 9)

(3 over 7)

(4 over 5)

(1 over 3)

Tỉ số của b với a

(8 over 3)

(5 over 2)

(9 over 4)

(7 over 3)

(5 over 4)

(3 over 1)


2. 

Tóm tắt: 

*

Bài giải

Theo sơ đò, tổng số phần bằng nhau:

4 + 5 = 9 (phần)

Số ki-lô-gam gạo vào túi đầu tiên là:

(54:9 imes 4 = 24) (kg)

Số ki-lô-gam gạo vào túi trang bị nhị là:

(54:9 imes 5 = 30) (kg)

Đáp số: Túi trước tiên : 24kg

Túi sản phẩm nhị : 30 kg 

3

Tổng

360

392

1692

11 256

Tỉ số

1 : 7

5 : 9

19 : 17

123 : 45

Số thiết bị nhất

45

140

893

8241

Số thiết bị hai

315

252

799

3015

4. 

Tóm tắt:

*

Bài giải

Diện tích hình vuông vắn là:

(3 imes 3 = 9(m^2))

Diện tích hình chữ nhật là:

(5 imes 3 = 15(m^2))

Tỉ số diện tích S hình vuông với hình chữ nhật là:

9 : 15 hay (9 over 15) giỏi (3 over 5)

Đáp số: (9 over 15) giỏi (3 over 5)

phanphoicaphe.com


Bài tiếp theo

*

Xem giải thuật SGK - Tân oán 4 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


Các tác phẩm khác


Bài viết new nhất
Xem thêm: Tơ Được Sản Xuất Từ Xenlulozơ Là A, Khái Niệm Tơ

× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm mặt bắt buộc là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề đọc Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp phanphoicaphe.com