*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát Tuyển sinc Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học tập, Cao đẳng

Vsinh hoạt bài tập Toán thù lớp 5 Tập 2 trang 26 Bài 107: Diện tích bao phủ và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương thơm


Với giải vsinh hoạt bài xích tập Toán lớp 5 trang 26 Bài 107: Diện tích bao quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương thơm hay, chi tiết giúp học sinh dễ dãi xem và đối chiếu giải mã từ bỏ đó biết phương pháp có tác dụng bài xích tập vào VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vnghỉ ngơi bài tập Toán thù lớp 5 trang 26 Bài 107: Diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương"

Video giải Vở bài xích tập Toán thù lớp 5 trang 26 Bài 107: Diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương

Vnghỉ ngơi bài xích tập Tân oán lớp 5 Tập 2 trang 26 Bài 1:Viết tiếp vào địa điểm chấm mang lại say mê hợp:

a) Diện tích xung quanh của hình lập pmùi hương tất cả cạnh 2,5m là: …………..

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 107

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương thơm gồm cạnh 2,5m là: …………..

Lời giải

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương bao gồm cạnh 2,5m là:

(2,5 × 2,5) × 4 = 25 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương thơm tất cả cạnh 2,5m là:

(2,5 × 2,5) × 6 = 37,5 (m2)

Vsống bài xích tập Toán thù lớp 5 Tập 2 trang 26 Bài 2:Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Cạnh của hình lập phương

10cm

Diện tích một phương diện của hình lập phương

16cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

24cm2

Lời giải:

Cạnh của hình lập phương có diện tích S một khía cạnh 16cm2là:

16 : 4 = 4 (cm)

Diện tích toàn phần của hình lập pmùi hương bao gồm diện tích một mặt 16cm2là:

16 × 6 = 96 (cm2)

Diện tích một khía cạnh của hình lập pmùi hương tất cả cạnh 10cm là:

10 × 10 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương gồm diện tích S một phương diện 100cm2là:

100 × 6 = 600 (cm2)

Diện tích một phương diện của hình lập pmùi hương bao gồm diện tích S toàn phần 24cm2là:

24 : 6 = 4 (cm2)

Cạnh của hình lập pmùi hương bao gồm diện tích một mặt 4cm2là : 2cm

Cạnh của hình lập phương

4cm

10cm

2cm

Diện tích một phương diện của hình lập phương

16cm2

100cm2

4cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương

96cm2

600cm2

24cm2

Vnghỉ ngơi bài bác tập Toán thù lớp 5 Tập 2 trang 26 Bài 3:a) Hình lập phương đầu tiên có cạnh 8cm, hình lập phương trang bị hai có cạnh 4cm. Tính diện tích S bao quanh của mỗi hình lập phương thơm.

b) Diện tích bao phủ của hình lập phương thơm thứ nhất cấp mấy lần diện tích xung quanh của hình lập pmùi hương vật dụng hai?

Lời giải

a)

*

Diện tích một khía cạnh của hình lập pmùi hương là:

8 × 8 = 64 (cm2)

Diện tích xung quanh hình lập pmùi hương là:

64 × 4 = 256 (cm2)

Đáp số: 256cm2

*

Diện tích một mặt của hình lập phương thơm là:

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích bao phủ hình lập phương thơm là:

16 × 4 = 64 (cm2)

Đáp số: 64cm2

b) Diện tích bao quanh của hình lập phương thứ nhất vội vàng diện tích S xung quanh của hình lập pmùi hương vật dụng nhị mốc giới hạn là:

256 : 64 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần


Lý ttiết Diện tích bao phủ và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương

Diện tích bao quanh và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương

a)Các mặt của hình lập pmùi hương là các hình vuông vắn cân nhau nên:

Diện tích bao quanh của hình lập phương bởi diện tích S một khía cạnh nhân với 4.

Diện tích toàn phần của hình lập phương bởi diện tích S một khía cạnh nhân với 6.

Quy tắc:Giử sử hình lập phương thơm gồm cạnh làa.

-Muốn nắn tính diện tích S bao quanh của hình lập phương thơm ta lấy diện tích một khía cạnh nhân với4.

Sxq=S1 mặt×4=(a×a)×4

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình lập phương ta rước diện tích một mặt nhân với6.

Xem thêm: Top Khách Sạn 4 Sao Phan Thiết Giá Rẻ Được Lựa Chọn Nhiều, Khách Sạn 4 Sao Phan Thiết

Stp=S1 mặt×6=(a×a)×6

b) Ví dụ:Tính diện tích bao quanh và mặc tích toàn phần của hình lập pmùi hương có cạnh 5centimet.


*

- Diện tích bao quanh của hình lập phương đó là:

(5×5)×4 = 100 (cm2)

- Diện tích toàn phần của hình lập phương kia là:

(5 × 5) × 6 = 150 (cm2)

Bài giảng Toán lớp 5 trang 26 Bài 107: Diện tích bao bọc và ăn diện tích toàn phần của hình lập phương