Bài 44+45+46. Luyện tập thông thường – SBT Tân oán lớp 5: Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 55 Vnghỉ ngơi bài xích tập Tân oán lớp 5 tập 1. Câu 1: Nối (theo mẫu); Một nửa chu vi của căn vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng lớn bằng 56">5/6 chiều dài. Hỏi diện tích khu vườn từng nào m2, bao nhiêu hec-ta?


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 55

*

1: Nối (theo mẫu)

*

2: Viết số phù hợp vào chỗ chấm

a) 32,47T = …..tạ = ….kg

b) 0,9T = ….tạ = …kg

c) 780kilogam = ….tạ = …tấn

d) 78kg =….tạ = …tấn

3: Viết số phù hợp vào chỗ chấm

a) 7,3m = …dm 7,3m2 = …dm2

34,34m = …centimet 34,34mét vuông = ….cm2

8,02km = …m 8,02km2 = …m2

b) 0,7kmét vuông = …ha 0,7km2 = …..m2

0,25ha = …..mét vuông 7,71ha = …m2

4: Một nửa chu vi của khu vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng lớn bằng (5 over 6) chiều dài. Hỏi diện tích vườn bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta?

Đáp án: 


Quảng cáo


1: Nối (theo mẫu)

*

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a) 32,47 tấn = 324,7 tạ = 32470 kg

b) 0,9T = 9 tạ = 90 yến = 900 kg

c) 780kilogam = 78 yến = 7,8tạ = 0,78 tấn

d) 78kg = 7,8 yến = 0,78 tạ = 0,078 tấn

3: Viết số phù hợp vào vị trí chấm

a) 7,3m = 73dm 7,3m2 = 730 dm2
Xem thêm: Hướng Dẫn Soạn Bài Làm Thơ Lục Bát (Trang 155), Soạn Văn Lớp 7

Quảng cáo


34,34m = 3434 cm 34,34mét vuông = 343400 cm2

8,02km = 80trăng tròn m 8,02km2 = 8020000 m2

b) 0,7kmét vuông = 70 ha 0,7km2 = 7000 m2

0,25ha = 2500 m2 7,71ha = 77100 m2

4:  Một nửa chu vi của căn vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bằng (5 over 6) chiều dài. Hỏi diện tích S căn vườn từng nào m2, từng nào hec-ta?

Tóm tắt:

*

*

Nửa chu vi hình chữ nhật là 0,55km = 550m = Chiều dài + Chiều rộng

Tổng số phần đều bằng nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

(Vì chiều rộng lớn chỉ chiếm 5 phần trong tổng 1một phần. Tổng 11 phần là 550m

Nên chiều rộng của hình chữ nhật là:

(550 imes 5 over 11 = 250(m))

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

550 – 250 = 300 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

250 x 300 = 75000 (m2) = 7,5 (ha)

Đáp số: 75000m2; 7,5ha

Cách 2: